فایلخونه،یه خونه پر از فایل...

مجموعه ای از هزاران فایل در همه رشته ها بصورت لیست شده و بر اساس طبقه بندی موضوعی

فایلخونه،یه خونه پر از فایل...

مجموعه ای از هزاران فایل در همه رشته ها بصورت لیست شده و بر اساس طبقه بندی موضوعی

فایلخونه،یه خونه پر از فایل...

طبقه بندی موضوعی
پیوندهای روزانه

۹ مطلب با موضوع «علوم پایه» ثبت شده است

heartبا کلیک بر روی هر مطلب،به صفحه توضیحات و لینک دانلود فایل ها منتقل می شوید:

 

لیست ۱۶۰ عدد فایل رشته آمار(علوم پایه)

عنوان

ردیف

آموزش رایانه

1

نرم افزار spss

2

آموزش فرمول SUMIF در اکسل

3

آموزش فرمول SUM در اکسل

4

حل مسائل کتاب 1000 تمرین در احتمال تالیف گریمت و استیرزاکر به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 448 صفحه

5

حل مسائل آمار و احتمال برای علوم و مهندسی جی دیور به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 218 صفحه

6

دانلود کتاب مقدمه ای بر آمار و احتمال (برای مهندسان و محققان علوم+ pdf

7

دانلود کتاب Bases of social recherche Qualitative and Quantitative Approaches

8

دانلود کتاب آمار و تجزیه و تحلیل داده های علوم رفتاری

9

pdf روش های آماری

10

کتاب مبانی آمار نوشته مندنهل

11

دانلود کتاب Statistics for Veterinary and Animal Sciences

12

دانلود کتاب schaums outline Probability and Statistics

13

دانلود کتاب آمار و احتمالات مهندسی دانشگاه علم و صنعت+ pdf

14

دانلود کتاب Six sigma statistics with excel and minitab

15

دانلود کتاب روش تحقیق و آمار

16

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزار R

17

دانلود کتاب مبانی آمار در هیدرولوژی

18

دانلود کتاب مسائل و راه حل های آماری

19

مبانی و روش های آماری

20

دانلود کتاب STATISTICS FOR BUSINESS AND ECONOMICS

21

دانلود کتاب آمار و احتمال مقدماتی+ pdf

22

حل مسائل آمار و احتمال برای مهندسین و دانشمندان ویلیام نویدی به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 240 صفحه

23

حل مسائل آمار و احتمال برای مهندسین و دانشمندان آنتونی هیتر به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 376 صفحه

24

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان روش های (Methods) آماری (Statistical) در روانشناسی و علوم تربیتی (آمار استنباطی) در 291 اسلاید

25

پروژه عالی درس آمار

26

حل مسائل آمار ریاضی هاگ، مک کین و کریگ به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 111 صفحه

27

حل مسائل اولین درس در احتمال تالیف شلدون راس به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 146 صفحه

28

دانلود نمونه سوالات آمار متوسطه

29

مبانی مفاهیم علوم آماری

30

پاورپوینت سری آماری

31

دانلود کتاب A Concise Guide to Market Research

32

روش تحقیق در علوم پزشکی

33

کسب درآمد از اینترنت تضمینی و تست شده ماهی 3 ملیون

34

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ماهیت تحلیل رگرسیون در 21 اسلاید

35

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مؤلفه های اصلی در روش های تحلیل چند متغیره پیوسته در 29 اسلاید

36

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان برآورد بازه ای پارامتری در آمار در 75 اسلاید

37

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اقتصاد سنجی سری های زمانی: پیش بینی با استفاده از مدل های VAR و ARIMA در 28 اسلاید

38

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان انواع ضریب همبستگی در 46 اسلاید

39

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان جدول های توافقی سه طرفه در 70 اسلاید

40

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ضریب همبستگی در 33 اسلاید

41

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمون‎ ‎هایی برای بردارهای میانگین و ماتریس کوواریانس چند جامعه در 57 اسلاید

42

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمون فرض های چند متغیره و نواحی اطمینان برای بردار میانگین در 72 اسلاید

43

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان برآورد درستنمایی ماکسیمم و توزیع‎ ‎های نمونه‎ ‎ای در توزیع نرمال چند‏‎ ‎متغیره در 48 اسلاید

44

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمون های ساده آماری در نرم افزار S-Plus یا +S در 36 اسلاید

45

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان رگرسیون در نرم افزار S-Plus یا +S در 23 اسلاید

46

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمون فرض های آماری در 183 اسلاید

47

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان توزیع نرمال چند متغیره در 66 اسلاید

48

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان جدول های توافقی چند طرفه در آمار در 29 اسلاید

49

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان روش ها و مدل های معادلات همزمان در آمار در 45 اسلاید

50

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمون های t (تی) در آمار در 57 اسلاید

51

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمون های معنی دار در آمار در 38 اسلاید

52

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان استنباط آماری برآورد نقطه ای در 160 اسلاید

53

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان توزیع نرمال در 18 اسلاید

54

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تحلیل رگرسیونی چند متغیره (مرکب) در 69 اسلاید

55

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان رگرسیون بر روی متغیرهای موهومی در 55 اسلاید

56

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه در 59 اسلاید

57

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آمار غیر پارامتریک در 77 اسلاید

58

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان روش ماتریسی مدل رگرسیون خطی در 32 اسلاید

59

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان توزیع ها یا قضایای حدی در 78 اسلاید

60

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مدل های آماری خطی در 69 اسلاید

61

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان داده های رسته ای و مدل های لگ خطی در 38 اسلاید

62

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ناهمسانی واریانس در 40 اسلاید

63

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آمار استنباطی در 63 اسلاید

64

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان استنباط درباره پارامتر دو جامعه در 32 اسلاید

65

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان استنباط درباره پارامتر یک جامعه در 96 اسلاید

66

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان طبقه بندی و توصیف هندسی مشاهدات جامعه در 42 اسلاید

67

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تجزیه عاملی در روش های تحلیل چند متغیره پیوسته در 32 اسلاید

68

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ارزیابی نرمال بودن در آمار در 39 اسلاید

69

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان توابع احتمال گسسته و پیوسته در 48 اسلاید

70

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان طرح آزمایش ها و تحلیل واریانس در نرم افزار S-Plus یا (+S) در 53 اسلاید

71

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مطالعه توصیفی داده های طبقه بندی نشده در 42 اسلاید

72

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان توصیف مقداری مشاهدات طبقه بندی شده در 51 اسلاید

73

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نظریه تصمیم در آمار در 23 اسلاید

74

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مدیریت داده ها در نرم افزار آماری SPSS در 51 اسلاید

75

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تحلیل داده ها در نرم افزار آماری SPSS در 60 اسلاید

76

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان همخطی در مدل رگرسیونی در 27 اسلاید

77

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مدل رگرسیون خطی نرمال کلاسیک در 20 اسلاید

78

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان رسم نمودار در نرم افزار S-Plus یا (+S) در 68 اسلاید

79

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نتایج اساسی در آمار و احتمال در 45 اسلاید

80

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان جدول های توافقی دو طرفه در آمار در 90 اسلاید

81

نمونه پروپوزال کامل

82

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اصول کلی احتمال در 52 اسلاید

83

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تحلیل رگرسیون دو متغیره در 89 اسلاید

84

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان خودهمبستگی در 34 اسلاید

85

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مدل های خودرگرسیونی با وقفه توزیعی در 41 اسلاید

86

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آنالیز واریانس در 26 اسلاید

87

مراحل انجام یک تحقیق

88

آموزش برنامه STATA

89

حل المسائل آمار ریاضی پارسیان

90

آمار احتمالات مقدماتی

91

آمار ناپارامتری

92

حل دو مثال از ضریب همبستگی و رگرسیون

93

دو مثال حل شده واریانس در اکسل

94

مثالهایی از جدول فراوانی در اکسل

95

اثبات فرمول روش کمترین مربعات

96

پاورپوینت جامع و کامل با موضوع آمار ریاضی 2

97

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نمونه گیری با احتمال متغیر در 25 اسلاید

98

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نمونه گیری با طبقه بندی در 43 اسلاید

99

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نمونه گیری تصادفی ساده در 47 اسلاید

100

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کلیات نمونه گیری در آمار در 31 اسلاید

101

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان موضوعات گوناگون در رگرسیون در 52 اسلاید

102

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان استنباط آماری در مدل های خطی چند متغیری در رگرسیون در 42 اسلاید

103

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان برآورد پارامتر در مدل های خطی چند متغیری در رگرسیون در 52 اسلاید

104

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بردار تصادفی و بردار نرمال در رگرسیون در 22 اسلاید

105

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان فضای برداری با ضرب داخلی و تصویر در رگرسیون در 58 اسلاید

106

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان رگرسیون های خطی ساده در 66 اسلاید

107

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مفهوم و ویژگی های همبستگی و وابستگی در رگرسیون در 27 اسلاید

108

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان فرآیندهای مانا در قلمرو فرکانس در سری های زمانی در 28 اسلاید

109

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان الگو سازی برای یک سری زمانی در 18 اسلاید

110

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان الگوهای سری های زمانی نامانا در 17 اسلاید

111

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان فرآیندهای تصادفی و الگوهای سری زمانی مانا در 71 اسلاید

112

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تحلیل توصیفی سری های زمانی در 29 اسلاید

113

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سری زمانی و اجزای تشکیل دهنده آن در 48 اسلاید

114

پاورپوینت آمار و کاربرد آن در مدیریت1

115

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آنالیز کلاستر یا تحلیل خوشه ای در 58 اسلاید

116

یک میلیون داده اقتصادی-اجتماعی-مالی

117

پروژه آمار دبیرستان آیا بین وزن کودک در هنگام تولد و سن مادر رابطه ای وجود دارد؟

118

پروژه آمار و احتمالات رشته مهندسی کشاورزی

119

مقاله آمار با موضوع علم آمار در ایران

120

پروژه آمار با موضوع نگاهی به آمار طلاق در ایران

121

پروژه آمار با موضوع میزان برق مصرفی 35 خانوار به صورت کامل و ورد و قابل ویرایش در 18 صفحه با نمودار و جدول

122

مقاله آمار با موضوع ملاحظات آماری

123

مقاله آمار با موضوع متغیرهای تصادفی گسسته و توزیع های احتمال

124

مقاله آمار با موضوع آمار و کاربرد آن

125

دانلود پروژه آمار دبیرستان با موضوع آمار و مدل سازی

126

مقاله آمار بررسی فراوانی استفاده از کاندوم در دو گروه سنی کمتر از 30y و بیشتر یا مساوی 30y

127

مقاله آمار آیا بین وزن کودک در هنگام تولد و سن مادر رابطه ای وجود دارد؟ کامل و همراه جدول و نمودار

128

مقاله آمار بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ( GFS )

129

مقاله آمار با موضوع آمار و مدل سازی

130

مقاله آمار با موضوع میزان علاقه دانش آموزان به سفر به کشور خارجی

131

پروژه آمار دبیرستان با موضوع ارتباط بین استفاده دانش آموزان از کامپیوتر و عملکرد آنها در مدرسه 27 صفحه ورد و قابل ویرایش

132

مقاله در مورد آمار با موضوع آمار چیست

133

پروژه آمار دبیرستان با موضوع بررسی آمار و نمونه گیری آماری 24 صفحه ورد و قابل ویرایش

134

پروژه آمار دبیرستان با موضوع آمار ـ نقش مهاجرت

135

مقاله آمار با موضوع میزان تماشای تلوزیون در افراد مختلف

136

مقاله آمار با موضوع صنعت روستایی

137

مقاله آمار با موضوع آمار صنعت روستا در ایران

138

پروژه آمار دبیرستان با موضوع تاثیرات تلوزیون بر جوانان

139

پروژه آمار با موضوع پیشگیری و درمان اعتیاد

140

پروژه آمار کامل در مورد آمار استفاده از کاندوم در گروه زیر 30 سال... به صورت ورد و قابل ویرایش

141

پروژه آمار دبیرستان با موضوع آمار اینترنت در 21 صفحه به صورت ورد و قابل ویرایش

142

مقاله آمار : پروژه آمار بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان 112 کامل همراه نمودار و جدول به صورت ورد

143

مقاله آمار با موضوع جدول فراوانی

144

تحقیق آماری در خصوص تاثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر به صورت کامل در 23 صفحه با م

145

مقاله آمار با موضوع آمار توصیفی در 10 صفحه به شکل ورد و قابل ویرایش

146

مقاله آمار با موضوع جامعه شناسی

147

پروژه آمار با موضوع اوقات فراغت کامل با جدول و نمودار به صورت ورد و قابل ویرایش

148

پروژه آمار با موضوع آرد و نان

149

مقاله در مورد علم آمار و احتمال

150

آمار چیست؟

151

مقاله با موضوع علم آمار

152

دانلود پروژه تغییر حساسیت بینایی با افزایش سن (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات 68

153

برآورد جمعیت کشور به روش بازماندگی معکوس

154

یررسی نرخ جدید بیکاری در ایران و راههای مقابله با آن

155

دانلود کتابچه عالی و کاربردی : 120 نکته برای تحلیل آماری با spss

156

دانلود کتاب آمار و احتمالات برگرفته ازCFA 2011 Curriculum تالیف عادل آذر

157

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان انواع روش های نمونه گیری در 42 اسلاید

158

پاورپوینت آشنایی با فلسفه ریاضی

159

پاورپوینت مجموع زوایای داخلی مثلث

160

 

 

heartبا کلیک بر روی هر مطلب ،به صفحه توضیحات و لینک دانلود فایل ها منتقل می شوید:

 

      لیست ۱۶۰ عدد فایل رشته فیزیک و موضوعات مختلف(علوم پایه)

عنوان

ردیف

تحقیق درباره نجوم در 61 ص

1

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی جنگ افزارهای (سلاح های) هسته ای در 38 اسلاید

2

فیزیک را قورت دهید

3

دانلود مجموعه کتابهای آموزش رمل

4

دانلود جزوه فیزیک 1 دانشگاه شریف مقیمی

5

دانلود جزوه فیزیک 1 دانشگاه شریف

6

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی همرفت در فیزیک در 13 اسلاید

7

دانلود کتاب 100 مسئله در فیزیک کلاسیک

8

دانلود جزوه فیزیک 1 دانشگاه علم و صنعت

9

دانلود رایگان دستور کار آزمایشگاه حالت جامد pdf

10

دانلود تعدادی کتاب خارجی فیزیک در حوزه پلاسما

11

تحقیق در مورد نانو تکنولوژی در 53 ص

12

تحقیق در مورد اسید بوریک در 13 ص

13

تحقیق اسرار فضانوردان باستانی – یوفوها در ایران در 34 ص

14

تحقیق استفاده و کاربرد راکتور‌های هسته‌آی بعنوان منابع قدرت

15

تحقیق استخراج کلروفیل ها (رنگینه) از برگ

16

تحقیق در مورد احتراق در 93 صفحه

17

تحقیق در مورد اجرام آسمانی در 71 ص

18

تحقیق اثر فوتوالکتریک از دیدگاه الکترومغناطیس کلاسیک

19

تحقیق در مورد اثر خازنی دیود

20

تحقیق اندازه گیری مقادیرمقاومت وخازن بامیکروکنترلر

21

تحقیق انرژى هسته اى

22

تحقیق الگو سازی ترمودینامیکی 30 ص

23

تحقیق هیدروژن و پیل سوختی

24

تحقیق اشعة ایکس وتهیة آن

25

تحقیق نانو فناوری در 26 صفحه

26

تحقیق در مورد الکتریسیته 37 ص

27

تحقیق موشکهای کروز CRUISE

28

حل مسائل ترمودینامیک و مکانیک آماری (367 مسئله حل شده) یونگ کو لیم به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 431 صفحه

29

حل مسائل الکترومغناطیس (440 مسئله حل شده) یونگ کو لیم به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 679 صفحه

30

حل مسائل اپتیک یا نورشناسی (160 مسئله حل شده) یونگ کو لیم به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 200 صفحه

31

حل مسائل مکانیک (410 مسئله حل شده) یونگ کو لیم به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 770 صفحه

32

حل مسائل فیزیک اتمی، فیزیک هسته ای و فیزیک ذرات (483 مسئله حل شده) یونگ کو لیم به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 727 صفحه

33

حل مسائل فیزیک حالت جامد، نسبیت و مباحث متفرقه (165 مسئله حل شده) یونگ کو لیم به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 364 صفحه

34

حل مسائل مکانیک کوانتومی (379 مسئله حل شده) تالیف یونگ کو لیم به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 756 صفحه

35

حل مسائل مقدمه ای بر ذرات بنیادی دیوید گریفیث به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 253 صفحه

36

فایل کامل شامل تمام فرمول های فیزیک تالیف گراهام ووآن به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 225 صفحه

37

تحقیق همه چیز در مورد خازن

38

تحقیق پوششهای بر پایه آب

39

دانلود فایل ورد تحقیق نجوم و اخترفیزیک

40

دانلود کتاب مبانی فیزیک- ویرایش هشتم- جلد دوم: الکتریسیته و مغناطیس+ pdf

41

دانلود کتاب مبانی فیزیک- ویرایش هشتم- جلد اول: مکانیک و گرما+ pdf

42

حل مسائل شیمی و فیزیک کوانتومی جانسون و پدرسون به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 738 صفحه

43

حل مسائل کتاب مسائلی در فیزیک تالیف پینسکی به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 336 صفحه

44

تحقیق درباره نیروی جاذبه

45

تحقیق درباره نقش فیزیک در پزشکی

46

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آشنایی با فیزیک اتمی در 44 اسلاید

47

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اپتیک هندسی در 32 اسلاید

48

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تابش الکترومغناطیسی در 34 اسلاید

49

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آشنایی با الکتریسیته و مغناطیس در فیزیک در 55 اسلاید

50

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کشسانی، امواج و صوت در فیزیک در 26 اسلاید

51

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شاره ها و فشار در فیزیک در 36 اسلاید

52

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دما و گرما در فیزیک در 51 اسلاید

53

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کار، انرژی و توان در فیزیک در 47 اسلاید

54

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نیرو در فیزیک در 33 اسلاید

55

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان حرکت در فیزیک در 28 اسلاید

56

تحقیق درباره مواد نوری

57

حل مسائل اصول فیزیک، متن مبتنی بر حسابان تالیف سروی و جویت به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 1404 صفحه

58

حل مسائل فیزیک هولت، راینهارت و وینستون به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 536 صفحه

59

حل مسائل فیزیک آماری ذرات مهران کاردار به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 215 ضفحه

60

حل مسائل فیزیک عمومی ایرودف جلد دوم تالیف کومار سینگ به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 396 صفحه

61

حل مسائل فیزیک عمومی ایرودف جلد اول تالیف کومار سینگ به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 426 صفحه

62

حل مسائل مبانی ترمودینامیک بورگناک و زونتاگ به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 3301 صفحه

63

حل مسائل فیزیک جیامباتیستا و ریچاردسون ویرایش دوم به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 982 صفحه

64

حل مسائل مقدمه ای بر فیزیک گرما (حرارت) تالیف دانیل شرودر به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 121 صفحه

65

حل مسائل شامل 3000 مسئله حل شده در فیزیک تالیف آلوین هالپرن به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 776 صفحه

66

حل مسائل فیزیک دانشگاهی (مبانی فیزیک) ریموند سروی و کریس ویله به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 1000 صفحه

67

حل مسائل تابش الکترومغناطیسی کلاسیک هیلد و ماریون به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 147 صفحه

68

حل مسائل مکانیک آماری پتریا و بیل به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 166 صفحه

69

حل مسائل الکترودینامیک کلاسیک جان دیوید جکسون به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 214 صفحه

70

حل مسائل فیزیک کوانتومی: اتم ها، مولکول ها، جامدات، هسته ها و ذرات بنیادی رابرت آیزبرگ و رابرت رزنیک به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 105 صفحه

71

حل مسائل فیزیک مدرن سروی، موزس و مویر به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 89 صفحه

72

حل مسائل اپتیک یوجین هشت به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 104 صفحه

73

حل مسائل آشنایی با مکانیک دانیل کلپنر و روبرت کولنکو به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 216 صفحه

74

حل مسائل فیزیک کاتنل و جانسون جلد دوم به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 680 صفحه

75

حل مسائل فیزیک کاتنل و جانسون جلد اول به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 900 صفحه

76

حل مسائل فیزیک برای مهندسین و دانشمندان تالیف رندل نایت به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 1270 صفحه

77

تحقیق درباره مواد پارامغناطیس

78

حل مسائل روش های ریاضی برای فیزیک و مهندسی رایلی و هابسون به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 540 صفحه

79

حل مسائل فیزیک جیمز واکر به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 1216 صفحه

80

حل مسائل فیزیک،اصول و کاربردهای داگلاس جیانکولی تالیف دیویس و هندریکسون به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 913 صفحه

81

تحقیق درباره مفاهیم و قوانین مکانیک نیوتنی

82

تحقیق درمورد مغناطیس

83

تحقیق درباره مغناطیس

84

حل مسائل فیزیک مدرن پل تیپلر و رالف لولین به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 349 صفحه

85

حل مسائل فیزیک برای مهندسان و دانشمندان با فیزیک مدرن پل تیپلر به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 3425 صفحه

86

حل مسائل فیزیک مدرن شامل 1000 مسئله حل شده تالیف احمد کمال به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 641 صفحه

87

تحقیق درباره مثلث های رلو

88

تحقیق درباره متافیزیک دکارت

89

حل مسائل مقدمه ای بر الکترودینامیک دیوید گریفیث به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 297 صفحه

90

حل مسائل فیزیک دانشگاهی با فیزیک مدرن ولفگانگ باور و گری وستفال به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 1495 صفحه

91

حل مسائل مبانی فیزیک (نسخه کامل) رزنیک، هالیدی و واکر به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 1641 صفحه

92

حل مسائل فیزیک برای دانشمندان و مهندسین با فیزیک مدرن سروی و جوت به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 2437 صفحه

93

تحقیق درباره مدل کوچکترین ذرات طبیعت و بر همکنش بین آنها

94

تحقیق درباره محاسبه انتقال گرما در سطوح نانو مقیاس

95

تحقیق درباه مبانی فیزیک

96

حل مسائل الکترومغناطیس مهندسی پیشرفته کنستانتین بالانیس به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 353 صفحه

97

حل مسائل الکتریسیته و مغناطیس مونیر نایفه و مورتون بروسل به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 193 صفحه

98

حل مسائل مکانیک کوانتومی مدرن ساکورایی و ناپولیتانو به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 112 صفحه

99

حل مسائل مکانیک کوانتومی دیوید گریفیث به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 303 صفحه

100

حل مسائل مکانیک تحلیلی گرانت فولز و جورج کسیدی به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 194 صفحه

101

تحقیق درباره گرمایش القایی

102

تحقیق درباره گرما

103

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمایش اثر فاراده در 13 اسلاید

104

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمایش تفرق نور در توری پراش در 19 اسلاید

105

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمایش بررسی قطبش نور در 10 اسلاید

106

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمایش تفرق در یک شکاف و دو شکاف در 13 اسلاید

107

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمایش پاشندگی نور در منشور در 17 اسلاید

108

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمایش تداخل سنج فابری - پرو در 29 اسلاید

109

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمایش تداخل سنج مایکلسون در 26 اسلاید

110

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمایش حلقه های نیوتن در 17 اسلاید

111

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمایش گوه هوا در 12 اسلاید

112

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمایش آینه لوید در 11 اسلاید

113

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمایش دو آینه فرنل در 12 اسلاید

114

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمایش دو منشور فرنل در 17 اسلاید

115

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمایش دوشکافی یانگ در 17 اسلاید

116

تحقیق درباره کاربردهای لیزر

117

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمایش فرانک - هرتز در 22 اسلاید

118

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمایش بررسی تشدید اسپین الکترون در 19 اسلاید

119

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمایش گسیل و جذب نور در 16 اسلاید

120

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمایش تابش جسم سیاه در 23 اسلاید

121

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمایش اثر زیمان در 25 اسلاید

122

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمایش قطره روغن میلیکان در 17 اسلاید

123

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمایش اثر هال در 19 اسلاید

124

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمایش سری (دنباله) بالمر در 19 اسلاید

125

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمایش اندازه گیری نسبت بار به جرم الکترون در 10 اسلاید

126

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمایش اثر فتوالکتریسیته در 13 اسلاید

127

حل مسائل آشنایی با فیزیک حالت جامد چارلز کیتل به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 60 صفحه

128

تحقیق درباره کاربرد الکترو مغناطیس در ژئوفیزیک

129

تحقیق درباره قانون جهانی گرانش

130

تحقیق درباره فیزیک و ورزش

131

تحقیق درباره فیزیک هسته ای

132

تحقیق درباره فیزیک اتمی

133

تحقیق درباره فیزیک

134

تحقیق درباره فولرینها

135

تحقیق درباره فیزیک یونانی

136

تحقیق درباره فیزیک و آموزش

137

تحقیق درباره فیزیک کوانتومی

138

تحقیق درباره فیزیک فضا و اتمسفر

139

تحقیق درباره فیزیک الکتریسیته

140

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمایش تابش جسم سیاه در 23 اسلاید

121

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمایش اثر زیمان در 25 اسلاید

122

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمایش قطره روغن میلیکان در 17 اسلاید

123

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمایش اثر هال در 19 اسلاید

124

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمایش سری (دنباله) بالمر در 19 اسلاید

125

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمایش اندازه گیری نسبت بار به جرم الکترون در 10 اسلاید

126

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمایش اثر فتوالکتریسیته در 13 اسلاید

127

حل مسائل آشنایی با فیزیک حالت جامد چارلز کیتل به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 60 صفحه

128

تحقیق درباره کاربرد الکترو مغناطیس در ژئوفیزیک

129

تحقیق درباره قانون جهانی گرانش

130

تحقیق درباره فیزیک و ورزش

131

تحقیق درباره فیزیک هسته ای

132

تحقیق درباره فیزیک اتمی

133

تحقیق درباره فیزیک

134

تحقیق درباره فولرینها

135

تحقیق درباره فیزیک یونانی

136

تحقیق درباره فیزیک و آموزش

137

تحقیق درباره فیزیک کوانتومی

138

تحقیق درباره فیزیک فضا و اتمسفر

139

تحقیق درباره فیزیک الکتریسیته

140

دوره فشرده فیزیک کنکوری از صفر تا صد

141

حل مسائل انتقال حرارت، یک رویکرد عملی تالیف یونس سنجل به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 1299 صفحه

142

حل مسائل دینامیک کلاسیک، ذرات و سیستم ها تالیف ماریون و تورنتون به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 469 صفحه

143

حل مسائل ترمودینامیک با رهیافت مهندسی یونس سنجل و مایکل بولز به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 2070 صفحه

144

حل مسائل کامل مبانی علوم حرارت - سیالات (مکانیک سیالات) یونس سنجل و رابرت ترنر به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 1380 صفحه

145

حل مسائل اصول و مبانی آیرودینامیک تالیف جان آندرسون به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 135 صفحه

146

تحقیق درباره فشار

147

دانلود پاورپوینت خستگی

148

تحقیق درباره رشته فیزیک

149

دانلود پاورپوینت جزوه درسی فیزیک پایه2 (بر اساس فیزیک هالیدی (جلد سوم))

150

پاورپوینت توان الکتریکی

151

دانلود بررسی فناوریهای بهره گیری از انرژی هسته ای

152

ساده ترین روش آموزش القای الکترومغناطیسی

153

فیلم آموزشی مغناطیس

154

مغناطیس

155

دانلود جزوه زیست شناسی سلولی و مولکولی

156

مرگ ستارگان

157

مزایای و معایب نشر الکترونیکی

158

معرفی پیل سوختی

159

معنی دار در فیزیک

160

 

 

heartبا کلیک بر روی هر مطلب،به صفحه توضیحات و لینک دانلود فایل ها منتقل می شوید:

 

  *            لیست ۱۴۰ عدد فایل رشته ریاضی(علوم پایه)

عنوان

ردیف

دانلود رایگان کتاب فیزیک حالت جامد کیتل

1

دانلود کتاب عادت‌های اتمی اثر جیمز کلیر

2

دانلود کتاب قدرت و فکر مثبت اثر نورمن وینسنت‌پیل

3

شییمی آلی موریسون بوید

4

تئوری اقتصاد خرد (پی. ار. جی لیارد)

5

دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد دوم

6

قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی

7

مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران با تجدید نظر ناصر کاتوزیان

8

تصمیم گیری کمی برای مدیران رشته مدیریت

9

کتاب ضروریات بیوشیمی دکتر رضا محمدی

10

زیست شناسی پرتوی

11

کاربرد کامپیوتر در روانشناسی ( پیام نور) اثر جولی پلنت ترجمه اکبر رضایی

12

جزوه آیین دادرسی مدنی 1

13

دانلود کتاب راهنمای اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی در کلاس درس

14

کتاب فیزیولوژی انسانی ویژه رشته‌های تربیت‌بدنی و علوم ورزشی نسخه PDF

15

مروری جامع بر حسابداری مالی جلد دوم

16

حل تمرین اصول حسابداری 2 استاد نوروش

17

حل المسائل فیزیک هالیدی جلد دوم (الکتریسیته و مغناطیس)

18

اصول حسابداری 1

19

کتاب آناتومی به زبان ساده دکتر نیکروش

20

تشریح جامع مسائل هوش مصنوعی رویکردی نوین استوارت راسل - پیتر نورویگ

21

دانلود سوالات آزمون راهنمایی و رانندگی به طور کامل

22

تجارت بین الملل دومینیک سالواتوره

23

دانلود کتاب اصول علم اقتصاد دومینیک سالواتوره

24

کتاب مبانی فیزیک هالیدی جلد سوم شاره ها ، موج ها

25

دانلود کتاب حسابداری میانه 1 حسن همتی

26

کتاب رازهایی ازترید کردن غیر احساسی لری لوین

27

دانلود رایگان کتاب کنترل کیفیت آماری مونتگومری

28

اموزش ریاضی یازدهم تجربی فصل 4

29

دانلود رایگان جزوه آمار دکتر حبیبی

30

دانلود رایگان حل ال مسائل معادلات دیفرانسیل و کاربرد های آن کرایه چیان

31

دانلود رایگان کتاب سیر تا پیاز ریاضی هشتم

32

تخته گاز ریاضی را فرا بگیرید

33

دانلود رایگان کتاب ریاضی آی کیو پنجم

34

دانلود رایگان گام به گام ریاضی پنجم(کلاغ سپید)

35

دانلود حل المسائل کتاب کدنویسی کنترل خطا شو لین SHU LIN

36

دانلود حل المسائل کتاب نورشناسی اجوی گاتاک AJOY GHATAK

37

دانلود حل المسائل کتاب مکانیک مواد انسل یوگورال ANSEL UGURAL

38

حل المسائل کتاب طراحی مکانیکی اجزای ماشین انسل اوگرال ANSEL UGURAL

39

در پی فیثاغورث

40

دانلود حل المسائل روش های عددی استیون چاپرا ویرایش هفتم STEVEN CHAPRA

41

دانلود رایگان کتاب کار ریاضی ستاره طلایی گاج

42

دانلود رایگان کتاب آمار توصیفی حسن امین پور

43

دانلود رایگان حل المسائل ریاضی رودین

44

حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه ی تحلیلی 1 , 2 سیلورمن ترجمه دکتر علی اکبر عالم زاده

45

حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه ی تحلیلی 1 , 2 سیلورمن ترجمه دکتر علی اکبر عالم زاده

46

دانلود رایگان کتاب دور دنیا در 4 ساعت رشته ریاضی(ویرایش جدید)

47

دانلود رایگان ریاضی جامع انسانی (میکروگاج)

48

دانلود جزوه آمار و احتمال مهندسی دکتر آشتیانی دانشگاه شریف

49

پاورپوینت نکته های مهم ریاضی دوره راهنمایی

50

دانلود حل المسائل کتاب مبانی معادلات دیفرانسیل کنت ناگل و ادوارد ساف

51

فصل هفتم ریاضی ششم

52

معادلات دیفرانسیل حل المسائل

53

فصل ششم ریاضی ششم

54

فصل پنجم ریاضی ششم

55

فصل چهارم ریاضی ششم

56

فصل سوم ریاضی ششم

57

فصل دوم ریاضی ششم

58

فصل اول ریاضی ششم دبستان

59

سوالات نهایی حسابان دوازدهم

60

سوالات نهایی عربی دوازدهم

61

سوالات نهایی زیست دوازدهم

62

نمونه سوال ریاضی نهم فصل دوم فایلword

63

نمونه سوال ریاضی نهم فصل دوم فایل pdf

64

نمونه سوال ریاضی نهم فصل اول فایل word

65

نمونه سوال ریاضی نهم فصل اول فایل pdf

66

فیلم آموزشی حل تمرین صفحه 31 ریاضی پایه نهم(قدر مطلق)

67

فیلم آموزشی حل تمرین صفحه 27 ریاضی نهم (اعداد حقیقی

68

پاورپوینت کامل کتاب روش های نمونه گیری 1

69

پاورپوینت کامل کتاب روش های نمونه گیری 1

70

تدریس اعداد حقیقی درس دوم - فصل دوم ریاضی نهم

71

حل تمرین صفحه 22 ریاضی نهم

72

دانلود جزوه ریاضی مهندسی دانشگاه امیرکبیر

73

حل تمرین صفحه 22 ریاضی نهم

74

فیلم آموزشی اعداد گویا -درس اول - فصل دوم -ریاضی نهم

75

فیلم آموزشی اعداد گویا درس اول -فصل سوم -ریاضی نهم

76

پاورپوینت حل فعالیت ها، کار در کلاس ها و تمرین های فصل 4 ریاضی هشتم

77

پاور پوینت آموزشی فصل 4- هندسه و استدلال- ریاضی هفتم

78

پاور پوینت ریاضی هشتم فصل سوم-چند ضلعی ها

79

پاور پوینت ریاضی هشتم فصل دوم-عدد های اول

80

پاور پوینت ریاضی هشتم فصل اول-عدد های صحیح و گویا

81

پاور پوینت ریاضی هفتم فصل سوم -جبر و معادله

82

پاور پوینت ریاضی هفتم فصل دوم اعداد صحیح

83

پاور پوینت ریاضی نهم فصل سوم-اثبات و استدلال در هندسه

84

پاور پوینت ریاضی نهم فصل دوم-عدد های حقیقی

85

پاور پوینت ریاضی نهم فصل اول-مجموعه ها

86

تدریس راهبرد حدس و آزمایش

87

پاور پوینت ریاضی هفتم فصل اول-راهبردهای حل مساله

88

دانلود کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال تام م .آپوستل به همراه حل المسائل جلد یک

89

دانلود کتاب حساب دیفرانسیل وانتگرال آپوستل جلد دوم در قالب pdf

90

دانلود رایگان جزوه دستنویس و جامع مثلثات دهم

91

جزوه آمار و احتمالات مهندسی دانشگاه آزاد

92

دانلود رایگان ریاضی آموزش شگفت انگیز پایه دهم

93

دانلود رایگان کتاب تست هندسه دهم خیلی سبز گاج

94

دانلود جزوه معادلات امیرکبیر

95

دانلود جزوه آمار مهندسی دانشگاه صنعتی اصفهان

96

جزوه ریاضی عمومی 1 دانشگاه صنعتی اصفهان

97

دانلود کتاب تئوری اعداد

98

دانلود رایگان جزوه تایپ شده آمار و احتمال مهندسی

99

جزوه درس و تست آمار و احتمال مهندسی

100

دانلود رایگان گام به گام ریاضی نهم جامع

101

دانلود جزوه ریاضی یک امیر کبیر

102

دانلود جزوه کامل ریاضی 1 دانشگاه شریف

103

جزوه ساختمان گسسته دانشگاه تهران

104

جزوه ساختمان های گسسته شریف

105

دانلود کتاب والتر رودین ترجمه اکبر عالم زاده به زبان فارسی

106

دانلود کتاب گروه ها راهی به هندسه

107

جزوه ریاضی مهندسی دانشگاه شریف

108

دانلود رایگان برنامه easy tv

109

دانلود جزوه جبر خطی دانشگاه علوم تحقیقات

110

دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل همراه با جمع بندی فرمول ها

111

دانلود رایگان کتاب و حل المسائل آمار ریاضی و کاربردهای آن به زبان فارسی جان فروند

112

ریاضی پایه نهم

113

دانلود رایگان حل المسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال لوئیس لیتهلد

114

دانلود رایگان جزوه آمار دکتر فراهانی

115

دانلود رایگان حل المسائل شیمی فیزیک لواین

116

دانلود کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته جلد دوم (اروین کرویت سیگ) در قالب pdf

117

دانلود کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته جلد اول (اروین کرویت سیگ) در قالب pdf

118

دانلود کتاب ریاضیات مهندسی لادیس د کوواک به همراه حل برخی مسائل

119

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال توماس جلد 1 ( pdf ) زبان فارسی

120

دانلود کتاب حساب دیفرانسیل وانتگرال و هندسه تحلیلی لوئیس لیتهلد جلد دوم زبان فارسی pdf

121

دانلود حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد دوم به زبان فارسی

122

دانلود کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال توماس جلد 2 به زبان فارسی pdf

123

دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل و مسائل مقدار مرزی بویس جلد اول ترجمه بیژن شمس pdf

124

دانلود کتاب حل تمرین آنالیز عددی پیشرفته توسط دکتر مهدی زاده pdf

125

دانلود کتاب آنالیز عددی 1 دکتر بابلیان pdf

126

حل مسائل هندسه کلاسیک لئونارد و لویس و لیو به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 172 صفحه

127

حل مسائل متغیرهای مختلط و کاربردهای آن جلد اول تالیف وارد براون و چرچیل به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 170 صفحه

128

فایل کامل شامل فرمول های ریاضی و فرمول های انتگرال گیری آلن جفری به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 585 صفحه

129

تحقیق درباره هندسه اقلیدسی و ناقلیدسی

130

حل مسائل شبیه سازی و روش مونت کارلو دیرک کروس و توماس تایمر به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 183 صفحه

131

حل مسائل درس دینامیک غیر خطی و تئوری آشوب استیون اشتروگاتز به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 403 صفحه

132

تحقیق درباره نقش وسایل کمک آموزشی در یادگیری درس ریاضی

133

تحقیق درباره نقش فراشناخت در آموزش حل مسأله ریاضی

134

تحقیق درباره نقش ریاضی در مسئله یابی فرایند مدیریت روابط مشتری (CRM)

135

دانلود رایگان کتاب فیزیک پایه میکرو گاج(جلد 1 و 2)

136

دانلود حل المسائل کتاب توابع با یک متغیر مختلط جان کانوی John Conway

137

دانلود حل المسائل کتاب گرانش جیمز هارتل James Hartle

138

سوالات ریاضی 10 سال کنکور رشته ریاضی فیزیک

139

دانلود حل المسائل کتاب مقدمه ای بر هواشناسی دینامیکی جیمز هولتون و گریگوری حکیم

140

 

heart با کلیک بر روی هر مطلب،به صفحه توضیحات و لینک دانلود فایل ها منتقل می شوید:

 

*                  لیست 140عدد فایل زمین شناسی و موضوعات متفرقه(علوم پایه)

ردیف

عنوان

1

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سیستم اقیانوس و ساحل در 33 اسلاید

2

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان گسل ها و طبقه بندی آنها در زمین شناسی ساختمانی در 63 اسلاید

3

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان محیط ها و رخساره های رسوبی در 64 اسلاید

4

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان محیط های کربناتی در 44 اسلاید

5

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بافت و پاراژنز در کانی شناسی در 43 اسلاید

6

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی ماگما در 25 اسلاید

7

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درجات دگرگونی، زون های دگرگونی، ایزوگراد، رخساره ها و تیپ های دگرگونی در 30 اسلاید

8

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ماگماتیسم و سنگ های آذرین در 49 اسلاید

9

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مقدمه ای بر علوم زمین محیطی در 42 اسلاید

10

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ردیابی و پیش بینی تغییر محیطی در 26 اسلاید

11

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مطالعه مقاطع میکروسکوپی سنگ های حاوی میکروفسیل ها در 53 اسلاید

12

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کلیات ژئومورفولوژی ایران در 33 اسلاید

13

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مطالعه مقاطع نازک کانی ها با نور پلاریزه متقاطع در 33 اسلاید

14

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دوران زمین شناسی پالئوزوئیک در 67 اسلاید

15

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دوره زمین شناسی مزوزوئیک در 61 اسلاید

16

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سیستم هواکره در 25 اسلاید

17

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سنگ های صنعتی در 49 اسلاید

18

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ساختار و ترکیب زمین در 49 اسلاید

19

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تفسیر ساختارهای زمین شناسی و تکتونیکی در عکس هوایی در 39 اسلاید

20

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شکل و نحوه استقرار سنگ های آذرین در 32 اسلاید

21

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کانی های صنعتی در 73 اسلاید

22

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دگرگونی به عنوان یک فرآیند ژئوشیمیایی در 52 اسلاید

23

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تعاریف و کلیات فتوژئولوژی (عکسبرداری هوایی) در 53 اسلاید

24

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان محیط های رسوبی زمینی (خشکی) در 70 اسلاید

25

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ویژگی های نوری کانه ها در 60 اسلاید

26

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان محیط های ساحلی در 60 اسلاید

27

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تفسیر کلی عکس های هوایی در 68 اسلاید

28

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان زمین شناسی ایران در دوران مزوزوئیک در 76 اسلاید

29

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کاربردهای کانی ها و سنگ های صنعتی در 62 اسلاید

30

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان زمین در رابطه با جهان در 51 اسلاید

31

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اطلاعات لازم برای ارزیابی ذخایر معدنی در 62 اسلاید

32

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان محیط های دریایی تخریبی و پلاژیک در 62 اسلاید

33

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان فاز دیاگرام ها در پترولوژی یا سنگ شناسی در 97 اسلاید

34

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ماهیت و کیفیت تحولات اقلیمی کواترنر و شواهد مورفولوژی آن در ایران در 65 اسلاید

35

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان جریان آب زیرزمینی در 64 اسلاید

36

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاک ها در 30 اسلاید

37

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دیرینه شناسی شاخه خارپوستان در 59 اسلاید

38

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تنش و تغییر شکل نسبی در اثر تنش در زمین شناسی ساختمانی در 60 اسلاید

39

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نظریه های پیدایش زمین و منظومه شمسی در 51 اسلاید

40

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان چین ها و طبقه بندی آنها در زمین شناسی در 69 اسلاید

41

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان زمین ساخت یا تکتونیک در 193 اسلاید

42

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی زمین ساخت و تاریخ تکامل تکتونیکی ایران در 100 اسلاید

43

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بلور شناسی نوری در 198 اسلاید

44

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ژئومرفولوژی ایران در 198 اسلاید

45

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان زلزله شناسی در 184 اسلاید

46

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان روش های تجزیه دستگاهی نمونه های معدنی (دارای تصاویر با متن انگلیسی) در 146 اسلاید

47

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دیرینه شناسی شاخه فرامینی فرا (روزن داران) در 116 اسلاید

48

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دید استریوسکوپیک یا برجسته بینی در 77 اسلاید

49

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان رخساره ها و ناپیوستگی ها در زمین شناسی در 107 اسلاید

50

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سنگ های رسوبی و انواع آنها در 104 اسلاید

51

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مکانیک خاک در 145 اسلاید

52

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان انواع سیال های موجود در مخازن نفت در 113 اسلاید

53

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سنگ شناسی دگرگونی در 147 اسلاید

54

جایگاه معادن مختلف در صنایع و ایجاد اشتغال

55

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دیرینه شناسی شاخه نرم تنان در 94 اسلاید

56

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان رسوب گذاری و سنگ های رسوبی در 60 اسلاید

57

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مطالعه بلورها در نور پلاریزه متقارن در 58 اسلاید

58

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اقسام سنگ های دگرگونی در 62 اسلاید

59

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان محاسبه ذخایر معدنی به روش سنتی در 56 اسلاید

60

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان روش های شناسایی کانی ها در 61 اسلاید

61

پکیج جامع فیلم اموزش تفسیر و رمزگشایی نمادها و نشانه های باستانی توسط استاد دادگر . این قسمت : آموزش رمزگشایی از آتشکده ها

62

پکیج جامع اموزش تفسیر و رمزگشایی نمادهاو نشانه های باستانی توسط استاد دادگر . موضوع : آموزش رمزگشایی از نماد سنگ صندلی

63

پکیج جامع اموزش تفسیر و رمزگشایی نمادها و نشانه های باستانی توسط استاد دادگر . این قسمت : آموزش رمزگشایی از نماد خرس

64

پکیج جامع اموزش تفسیر و رمزگشایی نمادها و نشانه های باستانی توسط استاد دادگر . این قسمت : آموزش رمزگشایی از نماد رخ انسان

65

پکیج فیلم کلاس آموزش تفسیر و رمزگشایی نمادها و نشانه های باستانی توسط استاد دادگر . این قسمت : آموزش رمزگشایی از نماد سنگ آسیاب

66

پاورپوینت زمین ساخت

67

مقاله تأثیرات خاک های نرم بر روی طرح طیف ها

68

نشانه ردپا در دفینه یابی

69

اطلس های موردنیاز سنگ شناسی رسوبی

70

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان زمین شناسی تاریخی در 353 اسلاید

71

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان زمین شناسی نفت در 357 اسلاید

72

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان زمین شناسی ساختمانی در 333 اسلاید

73

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ژئومورفولوژی دینامیک در 211 اسلاید

74

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آب های زیرزمینی (زمین و منابع آب) در 255 اسلاید

75

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آتش فشان شناسی در 223 اسلاید

76

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سنگ شناسی آذرین در 249 اسلاید

77

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ژئومورفولوژی دینامیک در 211 اسلاید

78

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تشریح گروه های مهم سنگ های آذرین در 105 اسلاید

79

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان واحدهای چینه شناسی و تطابق در 170 اسلاید

80

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بلورشناسی (کریستالوگرافی) هندسی در 176 اسلاید

81

فیلم آموزش تفسیر و رمزگشایی سنگهای هرمی در دفینه یابی

82

فیلم آموزش تفسیر و رمزگشایی از نماد سنگ لوزی. توسط استاد دادگر

83

یادگاران کهن جلد سوم (3)

84

پترولوژی دایک های مافیک در کوه سوماموس (جنوب رامسر)

85

یادگاران کهن جلد دوم ( پی دی اف )

86

پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه شلمانرود گیلان به روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

87

مقاله تخمین عوامل کاهش قدرت برای سیستم های الاستوپلاستیک یک روش جدید

88

نرم افزار Polar Plots جهت رسم نمودار گل سرخی (roze diagram) در محیط نرم افزاری Arc Map(GIS

89

دانلود شیپ فایل نقشه زمین شناسی استان گیلان

90

دانلود شیپ فایل نقشه زمین شناسی استان گلستان

91

دانلود شیپ فایل نقشه زمین شناسی استان همدان

92

دانلود شیپ فایل نقشه زمین شناسی استان زنجان

93

دانلود شیپ فایل نقشه زمین شناسی استان کرمانشاه

94

دانلود شیپ فایل نقشه زمین شناسی استان خراسان جنوبی

95

مقاله بررسی روش سنجش از دور آکوستیکی به منظور طبقه بندی رسوبات بستر دریا

96

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی ورقه چاهک به همراه گزارش کامل پشت نقشه در مقیاس 1:100000

97

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی ورقه قیر به همراه گزارش کامل پشت نقشه در مقیاس 1:100000

98

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی ورقه نهاوند به همراه گزارش کامل پشت نقشه در 1:100000

99

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی ورقه نوبران به همراه گزارش کامل پشت نقشه در مقیاس 1:100000

100

پکیج جامع فیلم اموزش تفسیر و رمزگشایی نمادها و نشانه های باستانی توسط استاد دادگر . این قسمت : آموزش رمزگشایی از نماد نعل اسب

101

کانسارهای مرتبط با بازالت های سیلانی (نوریلسک تالناخ)

102

کانسارهای اسکارن

103

کانسارهای اکسید آهنی، مس و طلا (IOCG)

104

کانسارهای مرتبط با پوسته اقیانوسی، افیولیت ها

105

کانسارهای مرتبط با پگماتیت ها و گرایزن ها

106

کانسارهای پورفیری

107

کانسارهای رگه ای طلا (طلای اپی ترمال، طلای کوهزایی، طلای کارلین، طلای هومستیک)

108

کانسارهای سولفیدی مس و نیکل

109

فسفات های رسوبی( درس کانسارهای رسوبی)

110

مس رسوبی( درس کانسارهای رسوبی)

111

کانسارهای آهن و منگنز رسوبی

112

کانسار های سرب و روی غیر سو لفیدی

113

اثر شوری اب ابیاری بر خصوصیات خاک کشاورزی (منطقه موردی: رودخانه بهمنشیر)

114

فیلم آموزش تفسیر نماد جغد در دفینه یابی توسط استاد دادگر

115

فیلم آموزش رمزگشایی از نماد سگ در دفینه یابی توسط استاد انوشیروان دادگر

116

فیلم آموزشی رمزگشایی از نماد اردک در دفینه یابی توسط استاد دادگر

117

پکیج جامع اموزش تفسیر و رمزگشایی نمادها و نشانه های باستانی توسط استاد دادگر . این قسمت : آموزش رمزگشایی از نماد لاکپشت

118

پکیج جامع اموزش تفسیر و رمزگشایی نمادها و نشانه های باستانی توسط استاد دادگر . این قسمت : آموزش رمزگشایی از نماد قورباغه

119

پکیج جامع اموزش تفسیر و رمزگشایی نمادها و نشانه های باستانی توسط استاد دادگر . این قسمت : آموزش رمزگشایی از نماد شیر

120

پکیج فیلم کلاس آموزش تفسیر و رمزگشایی نمادها و نشانه های باستانی توسط استاد دادگر . این قسمت : آموزش رمزگشایی از نماد دست

121

دانلودشیپ فایل نقشه زمین‌شناسی 1:100000آباده تشک

122

نقشه های 1:250000 اسکن شده زمین شناسی کردستان عراق

123