فایلخونه،یه خونه پر از فایل...

مجموعه ای از هزاران فایل در همه رشته ها بصورت لیست شده و بر اساس طبقه بندی موضوعی

فایلخونه،یه خونه پر از فایل...

مجموعه ای از هزاران فایل در همه رشته ها بصورت لیست شده و بر اساس طبقه بندی موضوعی

فایلخونه،یه خونه پر از فایل...

طبقه بندی موضوعی
پیوندهای روزانه

۱۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «هنر» ثبت شده است

heartبا کلیک بر روی هر مطلب،به صفحه توضیحات و لینک های دانلود فایل منتقل می شوید:

 

لیست ۱۴۰ عدد فایل تئاتر و سایر موضوعات(هنر)

عنوان

ردیف

دانلود مداحی سوزناک حسن برکتی پور . حسنچی . استریو یاس زیاران

1

طنز جدید رحمت و شربت به نام الچی

2

دانلود تعزیه تصویری حر ترکی برادران مقصودی 99 بکندی به صورت کامل 4 ساعت ( استریو یاس زیاران )

3

دانلود تعزیه تصویری مسلم ترکی برادران مقصودی 99 بکندی به صورت کامل 4 ساعت ( استریو یاس زیاران )

4

دانلود تعزیه تصویری فاطمه زهرا ترکی برادران مقصودی 99 بکندی به صورت کامل 4 ساعت ( استریو یاس زیاران )

5

نسخه تعزیه کامل بازار شام و وفات رقیه زمینه مازندران به صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

6

دانلود نسخه تعزیه کامل وفات پیامبر زمینه نور مازندران . استریو یاس زیاران 09127878771

7

نسخه تعزیه کامل وفات پیامبر به صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

8

نسخه تعزیه کامل مبعث پیامبر به صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

9

نسخه تعزیه کامل شهادت حضرت قاسم با شعر های عالی به صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

10

نسخه تعزیه فرنگی درتعزیه بازار شام با شعر های عالی به صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

11

نسخه تعزیه کامل فاطمه زهرا زمینه مازندران به صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

12

نسخه تعزیه کامل فاطمه زهرا با بهترین شعر ها صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

13

نسخه تعزیه کامل علی اکبر زمینه مازندران صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

14

نسخه تعزیه کامل علی اکبر با شعر های جدید صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

15

نسخه تعزیه کامل علی اکبر ترکی با شعر های جدید صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

16

نسخه تعزیه کامل حضرت عباس ترکی با شعر های جدید صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

17

نسخه تعزیه حضرت عباس زمینه انجم با شعر های عالی به صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

18

نسخه تعزیه طفلان مسلم زمینه نور مازندران با شعر های عالی به صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

19

نسخه تعزیه حضر عباس زمینه مازندران با شعر های عالی به صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

20

نسخه تعزیه وفات حضرت زینب با شعر های عالی به صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

21

نسخه تعزیه حضرت عباس زمینه نور مازندران با شعر های عالی به صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

22

نسخه تعزیه حر زمینه مازندران با شعر های عالی به صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

23

نسخه تعزیه حر جدید با شعر های عالی به صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

24

نسخه تعزیه حر با شعر های عالی به صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

25

نسخه تعزیه کامل بازار شام مازندران با شعر های عالی به صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

26

نسخه تعزیه کامل امیر مصیب به صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

27

نسخه تعزیه کامل امام کاظم زمینه نور مازندران به صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

28

نسخه تعزیه کامل امام کاظم مازندران به صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید شما دوستان عزیز برای دانلود این نسخه تعزیه فوق العاده

29

نسخه تعزیه کامل امام علی نور مازندران به صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

30

نسخه تعزیه کامل امام علی نور مازندران به صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

31

نسخه تعزیه کامل امام حسین زمینه مازندران به صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

32

نسخه تعزیه کامل امام حسن زمینه مازندران به صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

33

نسخه تعزیه کامل امام حسین ترکی به صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

34

نسخه تعزیه کامل امام حسین ترکی شعر های زیبا به صورت کامل برای شما دوستان گذاشتیم میتوانید دانلود کنید

35

دانلود تعزیه تصویری امام حسین ترکی برادران مقصودی 99 بکندی به صورت کامل 4 ساعت ( استریو یاس زیاران )

36

دانلود تعزیه تصویری عابس و شوزب ترکی برادران مقصودی 99 بکندی به صورت کامل 4 ساعت ( استریو یاس زیاران )

37

دانلود تعزیه تصویری علی اکبر ترکی برادران مقصودی 99 بکندی به صورت کامل 4 ساعت ( استریو یاس زیاران )

38

دانلود تعزیه تصویری حضرت عباس ترکی برادران مقصودی 99 بکندی به صورت کامل 4 ساعت ( استریو یاس زیاران )

39

دانلود تعزیه تصویری طفلان مسلم 98 خوانسار . صفری . گیوه کش و .. به صورت کامل 4 ساعت ( استریو یاس زیاران )

40

دانلود تعزیه تصویری تولد امام حسین 98 خوانسار . صفری . گیوه کش و .. به صورت کامل 4 ساعت ( استریو یاس زیاران )

41

دانلود تعزیه تصویری مسلم 98 خوانسار . مظفر قربان نژاد و .. به صورت کامل 4 ساعت ( استریو یاس زیاران )

42

دانلود تعزیه تصویری حر 98 خوانسار . صفری . گیوه کش و .. به صورت کامل 4 ساعت ( استریو یاس زیاران )

43

دانلود تعزیه تصویری امام کاظم 98 خوانسار . صفری . گیوه کش و .. به صورت کامل 4 ساعت ( استریو یاس زیاران )

44

دانلود تعزیه تصویری امام حسن 98 خوانسار . رضایی . صفری . گیوه کش و .. به صورت کامل 4 ساعت ( استریو یاس زیاران )

45

دانلود تعزیه تصویری امام علی 98 خوانسار . صفری . گیوه کش و .. به صورت کامل 4 ساعت ( استریو یاس زیاران )

46

دانلود تعزیه تصویری حضرت عباس 98 خوانسار . گیوه کش و .. به صورت کامل 4 ساعت ( استریو یاس زیاران )

47

طنز بابک نهرین ایزوگام با کیفیت

48

طنز جدید بابک نهرین یا همان صمد محمد بنام هدیه

49

Westward Expansion_ A History of the American Frontier

50

Semiotics of Theatre and Drama

51

Arts management

52

The Modern Construction of Myth

53

The Theory and Analysis of Drama

54

Tragic Drama and Modern Society

55

نمایشنامه خرده جنایت های زن و شوهری

56

نمایشنامه خیانت انشتین

57

Making Stage Props

58

Scene Painting Projects for Theatre

59

Theatre and citizenship

60

Shakespeares Clown

61

Greek Theatre Performance

62

دانلود نسخه تعزیه زره پوشی مخالف خوانی همه تعزیه ها 18 نوع مختلف

63

دانلود نسخه تعزیه ورودی شمر 11 نوع مختلف

64

دانلود نسخه تعزیه مخمس شمر و حضرت عباس 100 نوع مختلف

65

دانلود نسخه تعزیه مبارز شمر 30 نوع مختلف

66

دانلود نسخه تعزیه جلوگیری شمر 15 نوع مختلف

67

دانلود تعزیه کامل تصویری ذبح اسماعیل 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

68

دانلود تعزیه کامل تصویری وفات خدیجه (س) 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

69

دانلود تعزیه کامل تصویری ذبح اسماعیل 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

70

دانلود تعزیه کامل تصویری قاسم جواد مرادی 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

71

دانلود تعزیه کامل تصویری غدیر خم 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

72

دانلود تعزیه کامل تصویری فاطمه زهرا (س) گلختمی 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

73

دانلود تعزیه تصویری امام زاده ابراهیم رشت 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

74

دانلود تعزیه تصویری کامل امام رضا (ع) سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

75

دانلود تعزیه صوتی کامل امام علی (ع) سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

76

دانلود تعزیه تصویری کامل علی اکبر (ع) مهدی کلانتری سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

77

دانلود تعزیه تصویری کامل امام حسین (ع) محسن گیوه کش و گلختمی سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

78

دانلود تعزیه صوتی کامل امام رضا (ع) سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

79

دانلود تعزیه صوتی کامل ذبح اسماعیل سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

80

دانلود تعزیه صوتی کامل طفلان مسلم سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

81

دانلود تعزیه صوتی کامل تولد امام حسین (ع) سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

82

دانلود تعزیه صوتی کامل مسلم سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

83

دانلود تعزیه صوتی کامل وفات حضرت خدیجه (س) سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

84

دانلود تعزیه صوتی کامل حر حاج محسن گیوه کش . صفری سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

85

دانلود تعزیه صوتی کامل حضرت قاسم (ع) جواد مرادی سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

86

دانلود تعزیه صوتی کامل غدیر خم سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

87

دانلود تعزیه صوتی کامل فاطمه زهرا (س) سید حسن گلختمی سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

88

دانلود تعزیه صوتی کامل امام حسین (ع)محسن گیوه کش سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

89

دانلود تعزیه صوتی کامل امام زاده ابراهیم رشت سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

90

دانلود تعزیه صوتی کامل امام کاظم (ع) سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

91

دانلود تعزیه صوتی کامل امام حسن (ع) سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

92

دانلود تعزیه صوتی کامل امام علی (ع) سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

93

دانلود تعزیه صوتی کامل علی اکبر (ع) مهدی کلانتری . گلختمی سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

94

دانلود تعزیه صوتی کامل حضرت عباس (ع) امیر صفری . گلختمی سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

95

دانلود تعزیه تصویری کامل حر محسن گیوه کش و صفری سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

96

دانلود تعزیه تصویری حضرت عباس (ع) امیر صفری . گلختمی و ... در استریو یاس زیاران 09127878771

97

کلاس بازیگری

98

بسته آموزشی فیلمنامه نویسی

99

فیلمنامه نویسی

100

چگونگی شکل گیری کاراکتر «ژاکلین» در تئاتر «گاهی اوقات برای زنده ماندن باید مرد!»

101

پژوهش عوامل انتقادی بر تئاتر

102

دانلود تعزیه تصویری کامل طفلان مسلم سال 97 خوانسار

103

دانلود تعزیه تصویری کامل به چاه انداختن یوسف سال 97 خوانسار

104

دانلود تعزیه تصویری کامل حر توسط مظفر قربان نژاد و صفری سال 97 خوانسار

105

دانلود تعزیه تصویری کامل حمزه سید الشهدا سال 97 خوانسار

106

دانلود تعزیه تصویری کامل قاسم توسط محمد طوطی سال 97 خوانسار

107

دانلود تعزیه تصویری کامل فاطمه صغری توسط گلختمی سال 97 خوانسار

108

دانلود تعزیه تصویری کامل مسلم امام صادق (ع) سال 97 خوانسار

109

دانلود تعزیه تصویری کامل امام رضا (ع) سال 97 خوانسار

110

دانلود تعزیه تصویری کامل امام کاظم (ع) سال 97 خوانسار

111

دانلود تعزیه تصویری کامل امام حسن (ع) سال 97 خوانسار

112

دانلود تعزیه تصویری کامل مسلم ابن عقیل توسط امیر صفری سال 97 خوانسار

113

دانلود تعزیه تصویری کامل فاطمه زهرا (س) سال 97 خوانسار

114

دانلود تعزیه تصویری کامل امام علی (ع) سال 97 خوانسار

115

دانلود تعزیه کامل امام حسین توسط محسن گیوه کش سال 97 خوانسار 2 ساعت آخر

116

دانلود تعزیه کامل امام حسین توسط محسن گیوه کش سال 97 خوانسار 2 ساعت اول

117

دانلود تعزیه تصویری کامل بازار شام و وفات حضرت رقیه سال 97 خوانسار

118

دانلود تعزیه تصویری کامل علی اکبر توسط مهدی کلانتری سال 97 خوانسار

119

دانلود تعزیه تصویری کامل حضرت عباس توسط محسن گیوه کش سال 97 خوانسار

120

دانلود تعزیه کامل فاطمه زهرا (س) سال 97 خوانسار

121

دانلود تعزیه کامل مسلم ابن عقیل توسط امیر صفری سال 97 خوانسار

122

دانلود تعزیه کامل حر مظفر و امیر صفری سال 97 خوانسار

123

دانلود تعزیه کامل حمزه سید الشهدا سال 97 خوانسار

124

دانلود تعزیه کامل حضرت قاسم توسط محمد طوطی سال 97 خوانسار

125

دانلود تعزیه کامل فاطمه صغری و ورود به مدینه سال 97 خوانسار

126

دانلود تعزیه کامل امام صادق (ع) سال 97 خوانسار

127

دانلود تعزیه کامل امام رضا (ع) سال 97 خوانسار

128

emam mohsen 97 khansar

129

دانلود تعزیه کامل امام کاظم (ع) سال 97 خوانسار

130

دانلود تعزیه کامل امام حسن (ع) سال 97 خوانسار

131

دانلود تعزیه کامل امام علی (ع) سال 97 خوانسار

132

دانلود تعزیه کامل به چاه انداختن حضرت یوسف سال 97 خوانسار

133

دانلود تعزیه کامل بازار شام سال 97 خوانسار

134

دانلود تعزیه کامل حضرت علی اکبر مهدی کلانتری سال 97 خوانسار

135

دانلود تعزیه کامل حضرت عباس توسط محسن گیوه کش سال 97 خوانسار

136

دانلود تعزیه کامل مسلم حاج محمد مهرانی سال 96 در طالقان . بهترین تعزیه با نسخه های زیرخاکی

137

دانلود تعزیه صوتی کامل حر شکرالله جعفری و محسن گیوه کش 97 زیاران

138

دانلود تعزیه صوتی کامل امام حسین (ع) سال 97 شکرالله جعفری . شهرک زیاران

139

دانلود تعزیه صوتی کامل امام حسین (ع) سال 97 در دهدر طالقان . محسن گیوه کش . امیر صفری . گلختمی

140

 

heart با کلیک بر روی هر مطلب،به صفحه توضیحات و لینک دانلود فایل ها منتقل می شوید:

 

  *         لیست 133عدد فایل موزیک و موضوعات مختلف (هنر)

ردیف

عنوان

1

جلوه های بی نظیر زمستان

2

مجموعه 75 عدد لوپ بسیار زیبای عربی برای ارگ 2017 و FL Studio 12

3

مجموعه 42 عدد لوپ و سمپل تنبک ایرانی برای ارگ 2017

4

مجموعه 198 عدد لوپ استانبولی برای ارگ 2017

5

فیلم جدید آموزش بسیار ساده ی کمپرسور ,لیمیتر و اکسپندر , گیت

6

پریست های ساخته شده جدید سبک پاپ ایرانی برای ایزوتوپ اوزون

7

protest beat

8

dis Love

9

dis beat

10

hip-hop beat

11

protest beat

12

Social Beat

13

Love beat

14

قطعه های منتخب از آثار استاد مجید انتظامی

15

پریست های آماده جدید waves ساخته شده برای پاپ و رپ ایرانی

16

پک جدید سمپل های آماده ی 6.8 مدرن با انواع ساز در سرعتهای مختلف

17

ریتم لنگ 4.4 هم لوپ و هم بصورت وان شات مخصوص سبکهایی مثل فریدون اسرایی یا یاسر محمودی

18

گروه کر واقعی را با این سینت تجربه کنید

19

پیانوی بسیار طبیعی و کم حجم

20

ریتمهای میکس شده ی آماده ی شش هشت مدرن

21

آموزش تشریحی و ساده ی کمپرسور بصورت تصویری

22

آهنگ بدون کلام "از چی بگم" از یاس

23

آموزش به زبان فارسی بسیار ساده و روان میکس حرفه ای وکال در کیوبیس با نمونه کار

24

نرم افزار کالیبره کردن هدفون شما برای آماده سازی میکس و مسترینگ

25

پک کامل ریتمهای شش هشت مدرن با کیفیت بالا در فرمت rx2

26

پروژه ی اف ال آهنگ "تبریک" بهنام صفوی کامل

27

پروژه ی کامل اف ال آهنگ "وایسا دنیا" رضا صادقی

28

پروژه ی اف ال آهنگ "بدون تو " از زانیار خسروی بصورت کامل و حرفه ای

29

فروش یک آهنگ با پروژه ی اف ال در سبک dubstep

30

فروش یک آهنگ با پروژه ی اف ال در سبک Bass House

31

آهنگ مخصوص سیستم سال1398

32

ریتم های ساخته شده برای محرم

33

آموزش جامع فارسی گیتار

34

خواص محفظه های تو خالی تالار موسیقی کاخ عالی قاپو اصفهان

35

تحلیل زیباشناختی عناصر امپرسیونیستی قطعه اربسک شماره 1 کلود دبوسی از دیدگاه کلایوبل

36

سومر گهواره موسیقی

37

آلبوم کامل محسن لرستانی 1398

38

علم آکوستیک و صدابرداری

39

اصطلاحات و آموزشهای مهندسی صدا

40

دانلود کتاب صوتی گلستان سعدی – هشت باب کامل

41

آموزش فلو های حرفه ای در سبک رپ و هیپ هاپ

42

کلیپ دیدنی اهنگ خداحافظی از مرتضی پاشائی

43

دانلود نرم افزار کامپیوتر 8bit piano

44

دانلود نرم افزار کامپیوتری Alt Piano

45

شبیه ساز برترین برند های میکروفون

46

پکیج کامل و جامع پلاگین های FabFilter 2015

47

جدیدترین ریورب حرفه ای

48

مجموعه چهار جلد از کتاب های انوشیروان روحانی با تنظیم ایشان.

49

موزیک

50

موزیک

51

آوای طبیعت

52

آهنگ same of love

53

کلیپ دیدنی اهنگ شهر بارونی ازسیامک عباسی و محمد راد

54

آلبوم موسیقی Chovarbakh Alleys – کوچه های چُوارباخ ( چهارباغ )

55

کلیپ دیدنی از اهنگ بهم نگو از سهیل تهرانی

56

ملودی

57

five arabic sheets for adults-1

58

five sheets piano for adults-1

59

five sheets piano for kids-1

60

نت، آکورد و شعر پنج ترانه ی کودکان 1

61

راز نواختن گیتار در 24 ساعت

62

میدی ملودی های اجرا شده با پیانو در سبک پاپ

63

دانلود دو نوحه کامل و بسیار زیبای «عمه بابایم کجاست» و «الهی یه روز بیاد که من ز خون وضو بگیرم»

64

مقاله آشنایی با موسیقی و نتها

65

آموزش گیتار

66

پروژه کامل آهنگ "تو راست میگی" مرتضی پاشایی

67

کنترل کننده قدرت و بلندی صدای آهنگ در مسترینگ

68

سمپل دف بسیار با کیفیت با تمام تکنیک ها تحت کانتکت

69

درام مجازی فوق العاده پرقدرت MT Power

70

پلاگین بریده بریده کردن صدای خواننده

71

پک کامل پلاگین میکس سبک uplifting trance و dubstep

72

Dubturbo سینت سایزر سبک رپ و داب استپ

73

آموزش ساده کار با کمپرسور

74

سنتور

75

کیتارو

76

پلاگین ویژه ی میکس با هدفون

77

شبیه ساز نوار جمع کن و پیچش موزیک

78

کیک و باس درام های قدرتمند و جدید

79

میدی حرفه ای آهنگ طرفدار از شادمهر عقیلی

80

میدی دو آهنگ از احسان خواجه امیری

81

آهنگهای مازیار فلاحی در فرمت MIDI

82

zplane - vielklang

83

آزمایشگر کیفیت میکس آهنگ

84

شناخت لوازم یک صدای خوب و باسته ها

85

کتاب آموزش مبانی موسیقی و آهنگسازی

86

سمپل آهنگسازی

87

عارف-خواب ستاره

88

9 آهنگ همراه با متن

89

اموزش گیتار

90

آکورد و تبلچر آهنگهای Kelly Clarkson

91

آکورد و تبلچر آهنگهای Katy Perry

92

تبلچر آهنگهای Korn

93

آکورد و تبلچر آهنگهای Kesha

94

آکورد و تبلچر آهنگهای Johnny Cash

95

آکورد و تبلچر آهنگهای Justin Bieber

96

تبلچر آهنگهای Joe Satriani

97

آکورد و تبلچر آهنگهای گروه Guns N Roses

98

آکورد و تبلچر آهنگهای Gary Moore

99

آکورد و تبلچر آهنگهای Frank Sinatra

100

آکورد و تبلچر آهنگهای Eric Clapton

101

آکورد و تبلچر آهنگهای Elvis Presley

102

آکورد و تبلچر آهنگهای گروه Eagles

103

آکورد و تبلچر آهنگهای Elton John

104

آکورد و تبلچر آهنگهای Cat Stevens

105

آکورد و تبلچر آهنگهای گروه Beatles

106

آکورد و تبلچر آهنگهای Bob Dylan

107

آکورد و تبلچر آهنگهای Jon Bon Jovi

108

آکورد و تبلچر آهنگهای Bruno Mars

109

آکورد و تبلچر آهنگهای Bob Marley

110

آکورد و تبلچر آهنگهای Alicia Keys

111

آکورد و تبلچر آهنگهای Akon

112

آکورد و تبلچر آهنگهای Trisha Yearwood

113

آکورد آهنگهای Scotty Mccreery

114

آکورد و تبلچر آهنگهای Michael Jackson

115

آکورد و تبلچر آهنگهای Mariah Carey

116

آکورد و تبلچر آهنگهای George Michael

117

آکورد و تبلچر آهنگهای Chris De Burgh

118

آکورد و تبلچر آهنگهای Carrie Underwood

119

آکورد و تبلچر آهنگهای Adele

120

آکورد و تبلچر آهنگهای Evanescence

121

آکورد و تبلچر آهنگهای Celine Dion

122

آکورد و تبلچر آهنگهای Enrique Iglesias

123

با این نرم افزار اندروید خواننده میشی صد در صد تضمینی

124

آکورد آهنگهای رضا صادقی

125

آکورد آهنگهای محسن چاووشی

126

آکورد آهنگهای مازیار فلاحی

127

مجموعه کامل متد آموزش پیانو سوزوکی

128

کلیپ بسیار دیدنی با اهنگ جاده یکطرفه از مرتضی پاشایی

129

کلیپ دیددنی با اهنگ بی هوا از امین رستمی

130

کلیپ دل من دل تو از مرتضی پاشائی با عکسهای عاشقانه

131

فروش بلیط کنسرت VIP

132

فروش بلیط کنسرت

133

آکورد آهنگ های معروف به همراه متن موسیقی برای گیتار

heart با کلیک بر روی هر مطلب،به صفحه توضیحات و لینک دانلود فایل ها منتقل می شوید:

 

  *         لیست 120عدد فایل موزیک و موضوعات مختلف (هنر)

ردیف

عنوان

1

مجموعه کلیپ The Stranglers ‎– The Video Collection 1977 - 1982

2

مجموعه کنسرت Bee Gees - One for All Tour - Live in Australia 1989

3

مجموعه American Music Awards of 2018

4

مجموعه American Music Awards of 2017

5

مجموعه کنسرت A-HA Live At The Rock in Rio Festival, Brazil 2015

6

مجموعه کلیپ Alanis Morissette - Video Collection (1995-2008)

7

مجموعه کلیپ Abba-DVD Video Collection

8

مجموعه کنسرت Celine Dion - A New Day Live in Las Vegas

9

مجموعه کنسرت SCHILLER_Zeitreise_Arena_Berlin_2016

10

مجموعه کامل دوره چهارجلدی آموزش سه تار استاد ذوافنون به همراه اجرای صوتی

11

دانلود 40آهنگ -تصنیف مخصوص پیانو به همراه اجرای صوتی کتاب

12

خودآموز علمی آواز ایرانی -به همراه اجرای تمرینات

13

خرید بسته آموزش گیتار کودکان

14

دانلود کتاب گنجینه سه تار- استادمسعود شعاری

15

دانلود کتاب بیست و چهارقطعه چهارمضراب استاد احمد عبادی- با کیفیت عالی

16

کتاب شناخت موسیقی دستگاهی - استاد محمد رضا لطفی

17

آموزش دی جی به همراه آموزش نرم افزار TRAKTOR سطح حرفه ای

18

آموزش دی جی به همراه آموزش نرم افزار TRAKTOR سطح متوسط

19

آموزش دی جی به همراه آموزش نرم افزار TRAKTOR کل دوره دانلود هر قسمت مجزا

20

آموزش دی جی به همراه آموزش نرم افزار TRAKTOR سطح مبتدی

21

یک قرن ترانه و آهنگ

22

دنیای رهبران ارکستر

23

اکولایزر هوشمند

24

کم حجم ترین و با کیفیت ترین وی اس تی برای صدای گروه کر

25

آهنگ بیکلام رضا بهرام گل عشق

26

آهنگ بیکلام محسن ابراهیم زاده وابستگی

27

4 فایل درباره والیبال -آموزش والیبال تاریخچه والیبال و تحقیق درباره والیبال

28

آکورد ترانه "حسود" شهرام کاشانی

29

آکورد ترانه "چالش" علیسا

30

آکورد ترانه "جون و دلم" میثم ابراهیمی

31

نرم افزار جدا کننده ی اجزای یک آهنگ در فرمت stem

32

پلاگین Mutant Reverb

33

آکورد گیتار ترانه گیلکی "سلام بوگفتم تره" مهدی حقی

34

مداحی

35

سورس آهنگ آرون افشار – گیسو پریشان

36

سورس آهنگ مهدی احمدوند – منو تو

37

سورس آهنگ میثم ابراهیمی – توهم

38

سورس آهنگ محسن ابراهیم زاده – وابستگی

39

پروژه آهنگ عاشق که میشی (ماکان بند)

40

دانلود افزونه کمیسیون فروشندگان EDD Commissions

41

آشنایی با موسیقی ونتها (پایان نامه)

42

جدیدترین سمپل های 1398ویژه ی ساخت ریتم ها و درامز های محرم و ایام عزاداری با بهترین کیفیت

43

آموزش فول الفبای موزیکال انگلیسی کودکانه

44

بیت شب تیره از امیر تتلو-مکس مارکت

45

بیت شب یلدا از امیر تتلو-مکس مارکت

46

مجموعه بینظیر بیت های اهنگ های مهراب-مکس مارکت

47

دوره کامل شناخت موسیقی دستگاهی توسط استاد محمدرضا لطفی

48

دانلود کتابsummit2b(سامیت 2b) ویرایش سوم با جواب سئوالات کتاب

49

Kontakt Bundle - Archetype

50

ZeroG-AfterShock

51

Umlaut.Audio.PADS.KONTAKT

52

PsytranceDrumKit1 Examples

53

0on3 Vintage Wood

54

Roland CR-78

55

دانلود آلبوم های استاد جلال ذوالفنون -سه تار

56

آموزش سه تار استاد ذوالفنون به همراه اجرای صوتی کتاب چهارم بصورت کامل

57

بهترین وجذاب ترین موزیک های نایاب برای ماشین وباشگاه

58

آموزش سه تار استاد ذوالفنون به همراه اجرای صوتی کتاب سوم بصورت کامل

59

آموزش سه تار استاد ذوالفنون به همراه اجرای صوتی کتاب دوم بصورت کامل

60

آموزش سه تار استاد ذوالفنون به همراه اجرای صوتی کتاب اول بصورت کامل

61

دانلود طولانی ترین و شادترین و کمیاب ترین آهنگهای باب اسفنجی mp4-mp3

62

موسیقی بی کلام1

63

موسیقی حماسی

64

پلاگین سه بعدی کردن صداها در میکس

65

فیلم آموزشی جادوئی در صدا به کمک pml rack در ابلتون

66

فیلم آموزشی اتوماسیون پد در سبک فیوچر بیس با ابلتون

67

فیلم آموزش ساخت غرش روی صداهای بیس و سینت در سبک داب استپ با ابلتون

68

فیلم آموزش تکنیک گیت ریورب در ابلتون

69

فیلم آموزش ساید چین در ابلتون

70

فیلم آموزش اسلاید کردن صدای باس در ابلتون

71

فیلم آموزش حرفه ای سازی میکس یک درام ست 808 در ابلتون در 1 دقیقه

72

فیلم آموزش پانچ کردن کیک در سبک رپ و هیپ هاپ در ابلتون

73

فیلم آموزش ریورز ریورب در ابلتون

74

پلاگین افزودن رنگ به میکس

75

سمپل ریتم های اصلی پاپ جدید 98

76

آموزش گیتار کودکان(قدم به قدم ) جلد دوم - گری ترنر ، اندرو اسکات

77

آموزش گیتار کودکان (قدم به قدم ) جلد اول - گری ترنر ، اندرو اسکات

78

کتاب الأدوار فی الموسیقى

79

U2 and Philosophy

80

دانلود فول آهنگ های تولدت مبارک

81

گلچینی از بهترین آهنگ های پاپ ایرانی از خواننده های پر طرفدار

82

دریاچه قو - PDF) Swan lake)

83

Por Una Cabeza-Tango from Scent of a Woman

84

9 -MODERN DANCE-DRUM,N, BASS-AMBIENT

85

8 -DANCE-COMEDY-AMBIENT

86

آموزش گام به گام تمبک

87

گلچین بهترین و شادترین آهنگ های کودکانه

88

6-CORPORATE-SPORT-POP

89

آهنگ بیکلام پویا بیاتی (اشکمو در نیار)( اورجینال)همراه با متن

90

Mikhail Pletnev Tchaikovsky The Seasons Op 37

91

5 -WORLD-AMBIENT-TEXTURAL

92

کتاب آموزش سلفژ Ear Training Manual For Musicians

93

4- Orchestral, Historical

94

3-Orchestral, Small Ensemble. Historical

95

Maxim Vengerov Plays Bach & Beethoven

96

2-Orchestral-Drama_horror

97

1-Orchestral, Drama

98

موزیک

99

نگرشی نو به تئوری موسیقی ایرانی

100

زنان موسیقی ایران از اسطوره تا امروز

101

دستگاه راست

102

سه رسالۀ فارسی در موسیقی

103

پک جدید ۵۵ عد لوپ ارگ ۲۰۱۹ اندروید

104

در عالم موسیقی و صنعت

105

تئوری ساده موسیقی پیانو برای کودکان

106

آموزش ضرب تیمپو

107

آموزش گیتار

108

دانلود پلاگین ADPTR AUDIO MetricAB v1.0 CE-V.R

109

فرهنگ جامع موسیقی ایرانی(جلد دوم)

110

مجموعه ترانه های زنده یاد استاد محمد علی شهامی

111

فرهنگ جامع موسیقی ایرانی(جلد اول)

112

نت آهنگ Big in Japan از گروه Alphaville

113

نت آهنگ Nothing Else Matters از گروه Metallica

114

آهنگ بیکلام علیرضا طلیسچی آخرش قشنگه

115

آهنگ بیکلام محسن ابراهیم زاده شبگردی

116

آهنگ بیکلام هوروش بند ماه پیشونی

117

آهنگ بیکلام امین رستمی عشق جان

118

آهنگ بیکلام محسن ابراهیم زاده عاشق شدن

119

آهنگ بیکلام محمد لطفی نارفیق

120

همه چیز درباره ی موسیقی کلاسیک

heart با کلیک بر روی هر مطلب،به صفحه توضیحات و لینک دانلود فایل ها منتقل می شوید:

 

  *         لیست 180عدد فایل موزیک و موضوعات مختلف (هنر)

ردیف

عنوان

1

1010 -JAZZ,BOOGIE,CLASSICAL

2

آلبوم ردیف نینوازی مسعود جاهد

3

موسیقی آوازی ایران (ردیف آوازی ادیب خوانساری)

4

دانلود "کتاب صدای خود را آزاد کنید"pdf+فایلهای تمرینی

5

بخش 2 کتاب A Practical Method For Violin- Nicolas Laoureux (part 2)

6

ریمیکس ده پلی بک ترانه های زیبا و شاد ایرانی (بدون کلام) به نام Alborz Remix Pleasant Music

7

بخش 1 کتاب A Practical Method For Violin- Nicolas Laoureux (part 1 )

8

موسیقی مردم پسند چیست

9

ریتم به زبان نت

10

صدای خود را آزاد کنید نویسنده راجرلاو

11

تمامی ترانه های استاد شجریان

12

"مرابه خانه ام ببر" گفتگو، گزینه ترانه ها، نقدونظرایرج جنتی عطایی

13

مجموعه ترانه ها و آکوردهای آهنگ های سیاوش قمیشی

14

عشق دورم - سیامک عباسی

15

هدیه - سیاوش قمیشی

16

آرزوها - محمد نوری

17

باورم نمیشه - شادمهر

18

حسود - داریوش

19

خرچنگ های مردابی (حبیب)

20

مجموعه بکینگ ترک های کتاب نوستالوژی 1

21

اگه به تو نمیرسم

22

پرواز از گروه آرین

23

گلدون اطلسی

24

لامبادا

25

هر بار این درو - ماکان بند

26

مداد رنگی - ابی

27

رقص مجار

28

یه شب مهتاب - فرهاد

29

یکی بود یکی نبود - ابی

30

نیاز - فریدون فروغی

31

عاشقانه فرزاد فرزین

32

رقص شکوفه ها

33

هاوا ناگیلا

34

کوچولو عارف

35

آنشرلی

36

بهار دلنشین

37

Shape Of My Heart

38

ترس شادمهر

39

سیکرت گاردن

40

تنهاترین عاشق

41

ملودی ابتدا و انتهای آهنگ بهت قول میدم

42

آها بوگو

43

Amor mio

44

نشکن دلمو محسن یگانه

45

مجموعه نت ها و آهنگهایی تنظیم شده برای سنتور

46

ترانه های گروه "مدرن تاکینگ" و توماس آندرسون

47

ترانه های کریس دبرگ

48

ترانه های گروه Pink Floyd

49

گزیده ترانه های گروه Iron Maiden , بروس دیکنسون

50

گزیده ترانه های Bonjovi

51

گزیده ترانه های "باب مارلی"پادشاه سبک رگه

52

گزیده ترانه های "جیم موریسون" خواننده گروه "دورز"the doors

53

مجموعه اشعار و ترانه های sting

54

ریتمها، سمپل ها، پدها و صداهای گوناگون برای کیبوردهای سری KORG PA

55

مجموعه بکینگ ترک های کتاب قصه عشق

56

دریاچه نور عارف

57

کی بودی تو حالا ماکان بند

58

هوای گریه حمید عسکری

59

SWAY

60

لبخند از ابراهیم منصفی

61

آهنگ ترکی Gulumcan

62

مهربونیت قشنگه

63

آرشیو موسیقی دانان برجسته ی عصر باروک

64

دسپرادو

65

بلالیم

66

آلبوم نایاب "زندگی" از بهرام سعیدی

67

بازی تاج و تخت

68

میخونه بی شرابه

69

ماه مارتیک

70

حنا خانوم ابی

71

دانلود آهنگ سنگ صبور محسن چاوشی

72

دانلود اهنگ بی کلام خوابم یا بیدارم گوگوش

73

دانلود آموزش آهنگسازی ومیکس How to Make Drake Beats in FL Studio 20

74

تحقیق درباره چابکی در ورزش

75

آموزش فارسی نرم افزار اف ال استودیو Fl studio

76

دانلود آموزش کیوبیس Streamworks Audio Swa Complete Cubase Pro 10 TUTORiAL

77

دانلود آموزش کیوبیس Lynda Learning Cubase Pro 10 Essential Training Advanced

78

دانلود آموزش کیوبیس Lynda Cubase Pro 10 Essential Training: The Basics TUTORiAL

79

آموزش تصویری بهمراه آکورد آهنگهای معروف ایرانی

80

آموزش 0 تا 100 آواز پاپ و سنتی تصویری

81

دانلود آموزش اف ال استودیو 12 Lynda Up and Running with FL Studio

82

دانلود آموزش کیوبیس Groove3 Cubase 10.5 New Features Explained® TUTORiAL

83

دانلود آموزش کیوبیس Groove3 Cubase 10 Mixing Explained TUTORiAL

84

پروژه اف ال استودیو

85

دانلود آموزش کیوبیس Groove3 Cubase 10 Editing MIDI Explained TUTORiAL

86

پاورپوینت درباره سه تار

87

پاورپوینت درباره ویولن

88

آموزش کیوبیس Groove3 Cubase 10 Advanced Audio Editing TUTORiAL

89

آموزش فارسی شیوه ها و مهارت های خوانندگی و سلفژ

90

آموزش فارسی میکس و مسترینگ با کیوبیس(سطح حرفه ای)

91

پروژه لایه باز/ مخصوص تمرین میکس مسترینگ

92

آموزش فارسی آهنگسازی با نرم افزار ابلتون لایو(ableton live)

93

آموزش فارسی پلاگین های fabfilter

94

آموزش فارسی نرم افزار Melodyne Studio 4(سطح پیشرفته)

95

آموزش فارسی میکس و مسترینگ با نرم افزار FlStudio

96

پاورپوینت درباره سنتور

97

پاورپوینت درباره پیانو

98

پاورپوینت تاریخچه ساز تار

99

پاورپوینت نقاشی و سبک های آن

100

پاورپوینت درباره گیتار

101

کتاب اول آموزش نی دوره ابتدایی عبدالنقی افشارنیا

102

پکیج آموزش تئوری موسیقی و کیبورد نوازی آهنگساز شو (مقدماتی)

103

آلبوم آموزش نی نوازی (ردیف استاد عبدالله دوامی)- نوازنده نی سیامک جهانگیری

104

پروژه مهراد جم غمت نباشه من عاشقتم

105

فایل نت، آکورد و شعر آهنگ بسیار زیبای Listen to your heart از گروه معروف ROXETTE

106

سمپل جدید پاساژهای سبک رپ و ترپ عالی با کیفیت بالا رسید

107

پروژه آرون افشار شب رویایی

108

سورس اف ال استودیو آهنگ شمال از مهراد جم

109

آهنگ جدید بدون کلام "نفس" ناصر زینعلی با کیفیت اورجینال رسید

110

آهنگ بدون کلام جدید نیکیتا "6 ساعت بعد" برای خوانندگان

111

آهنگ بدون کلام "تو خیابون" رحمان و رحیم 99 رسید

112

صدای خام آهنگ جدید "تو خیابون" گروه ریکادو (رحمان و رحیم) 1399

113

قویترین فیلم آموزش میکس وکال در اف ال با پلاگین های خود اف ال

114

راهی به آسمان : موسیقی به زبان ساده

115

دانلود بیش از 80 آهنگ موسیقی و ترانه ناب لری و بختیاری

116

فایل ریمیکس ده ترانه شاد تولد مبارک به نام Alborz Remix1 Happy Birthday

117

جدیدترین پریست های حرفه ای میکس و مسترینگ اف ال استودیو و ویوز

118

آموزش تکست نویسی

119

آموزش مهندسی صدا برای دی جی ها (DJ EQ)

120

افزونه افزودن سایت به صفحه اصلی موبایل | Add to home screen

121

مجموعه نت 50تایی تصنیف و ترانه برای تار و سه تار - سایت آوازه- مجموعه اول

122

McQuails Mass Communication Theory

123

Essential Dictionary of Orchestration_ The Most Practical and Comprehensive Resource for Composers, Arrangers and Orchestrators

124

Principles of Orchestration

125

Composing music _ a new approach

126

Orchestration

127

Twentieth-Century Harmony_ Creative Aspects and Practice

128

The Study of Orchestration

129

The Audio Programming Book

130

Modern Music and After

131

Music Notation in the Twentieth Century_ A Practical Guidebook

132

The enjoyment of music

133

The art of fugue_ Bach fugues for keyboard

134

Analytic Approaches to Twentieth Century Music

135

Elena Modena - Contrappunto e composizione

136

Dictionary of Women in Religious Art

137

Virtual Music_ Computer Synthesis of Musical Style

138

Computer Music_ Synthesis, Composition, and Performance

139

Fundamentals of Musical Composition

140

Introduction to Schenkerian Analysis

141

The Structure of Atonal Music

142

The Study of Fugue

143

Essential Dictionary of Music Notation_ The Most Practical and Concise Source for Music Notation

144

Computer Sound Design

145

Composing music with computers

146

Complete Guide To Film Scoring

147

Music_ A Very Short Introduction

148

نحوه ضبط وکال(صدای خواننده و صحبت) با ایبلتون

149

آموزش دی جی با نرم افزار RekordBox

150

کتاب آموزش دی جی به زبان انگلیسی

151

دانلود کتاب آموزش گام به گام سنتور

152

کتاب هنر میکس کردن(انگلیسی)

153

آموزش میکس هارمونی - هارمونیک میکس Harmonic Mixing

154

آموزش بورس -هارمونیک تریدینگ the harmonic pattern

155

مجموعه کنسرت Chris de Burgh - Beautiful Dreams Live

156

دستور سه‌تار دوره‌ی متوسطه حسین علیزاده

157

دستور سه تار دوره ابتدایی اثر حسین علیزاده

158

دانلودردیف آوازی سید نورالدین رضوی سروستانی با تارداریوش طلایی

159

ردیف آوازی عبدالله دوامی

160

ردیف موسیقی سنتی ایران با اجرای نی استاد حسن کسائی

161

ردیف مقدماتی نی استاد عبدالنقی افشار نیا

162

آموزش نی (دستور مقدماتی و آواز ابو عطا )عبدالنقی افشارنیا

163

دانلود کتاب آموزش روش ساختن سه تار-ناصر شیرازی

164

آموزش تصویری ارگ (کیبورد)

165

کتاب نُت فارسی 20 آهنگ (یادگیری آسان ارگ ، پیانو و ...)

166

خود آموز موسیقی سال 1342

167

وی اس تی اکوردئون

168

مجموعه کنسرت Ennio Morricone ‎– Arena Concerto

169

مجموعه کنسرت Epica ‎– Retrospect

170

مجموعه کنسرت Erasure.Berlin.Live 2017

171

مجموعه کنسرت Eric Clapton ‎– Planes, Trains And Eric

172

مجموعه کنسرت Europe - Live From The Dark

173

مجموعه کنسرت David Foster ‎– Hit Man David Foster & Friends

174

مجموعه کنسرت Kylie Minogue - Glastonbury 2019

175

مجموعه کنسرت Lindsey Stirling - Brave Enough (2017) [2160p]

176

مجموعه کنسرت Lisa.Stansfield.Live.In.Manchester.2014

177

مجموعه کنسرت Nightwish - End Of An Era

178

مجموعه کنسرت Take That ‎– Beautiful World Live

179

مجموعه کنسرت Take.That.Progress.Live.2011

180

مجموعه کلیپ The Stranglers ‎– Never To Look Back : The Video Collection 1983 - 2012

heart با کلیک بر روی هر مطلب،به صفحه توضیحات و لینک دانلود فایل ها منتقل می شوید:

 

  *         لیست 150عدد فایل صنایع دستی و موضوعات مختلف (هنر)

ردیف

عنوان

1

سینی ساده چوبی

2

ساعت دیواری فانتزی با قاب عکس

3

جعبه ابزار چوبی

4

جا شمعی رو میزی مشبک

5

طاقچه دیواری ( جا شمعی )

6

شمعدان فانتزی

7

پایه چسب حلزونی

8

پاور پوینت آموزشی صنایع دستی ،آثار هنری چاپ و رنگرزی سنتی

9

پاور پوینت آموزشی آشنایی با صنایع دستی آثار هنری سنگی

10

پاور پوینت آموزشی آشنایی با هنر سنتی سفال گری

11

شیرینی خوری مشبک

12

سبد مشبک زیبا

13

سبد مشبک

14

سبد چوبی

15

ساعت رومیزی ویکتوریا ( برای اسکرول ساو )

16

ساعت مشبک رومیزی

17

ساعت رومیزی قصر

18

ساعت دیواری مشبک

19

ساعت دیواری فرشته

20

ساعت دیواری درنا

21

ساعت کنار سالنی گراند فادر

22

جای نمک دان

23

میوه خوری مشبک

24

طرح مشبک برای معرق یا شبکه بری

25

گلدان چوبی فانتزی

26

قاب عکس دو تایی

27

قاب عکس ( 42 طرح فانتزی و زیبا )

28

طرح مشبک برای وسط میز یا دیوار

29

شکلات خوری رو میزی ساده

30

شکلات خوری پایه دار زیبا

31

شکلات خوری پایه دار مشبک

32

طرح سینی چوبی

33

ساخت جعبه های فانتزی برای هدیه

34

جعبه جواهر زیبا

35

شمعدان مشبک

36

طرح برج ایفل

37

لایت باکس کنار سالنی

38

طرحهای هخامنشی

39

ساعت رومیزی زیبای ویکتوریا

40

ساعت کنار سالنی زیبای مونتانا

41

ساعت رومیزی گرند فادر

42

ساعت دیواری کلبه

43

ساعت دیواری کلبه کوچک

44

طرح ساعت رو میزی فانتزی ( 14 طرح مختلف )

45

ساعت دیواری درنا

46

ساعت دیواری فانتزی ( 10 طرح مختلف )

47

آویز طلا و بدلیجات در 26 طرح مختلف

48

ست اداری ( لوازم رو میزی ) طرح شماره 4

49

ست اداری ( لوازم رو میزی ) طرح شماره 3

50

ست اداری ( لوازم رو میزی ) طرح شماره 2

51

ست اداری ( لوازم رو میزی ) طرح شماره 1

52

زیر لیوانی فانتزی ( 5 طرح مختلف )

53

زیر بشقابی با طرحهای فانتزی (23 طرح)

54

زیر لیوانی با طرح پروانه

55

طرح حکاکی با دستگاه لیزر ( ضریح متبرک حضرت امام رضا علیه السلام )

56

جعبه لوازم خیاطی خاتون ( برای ساخت با لیزر . MDF با ضخامت 3 میلی متر )

57

طرح جعبه دستمال کاغذی برای ساخت با لیزر با MDF به ضخامت 3 میلی متر ( 3 طرح )

58

جعبه جواهر فانتزی و زیبا

59

جعبه با فرم درب سنتی برای ساخت با لیزر با MDF به ضخامت سه میلی متر

60

طرح جعبه برای ساخت با لیزر ( با MDF به ضخامت 3 میلی متر )

61

جا کلیدی دیواری فانتزی

62

جا کلیدی دیواری فانتزی 5 طرح مختلف

63

جا کلیدی دیواری با طرح درب سنتی

64

زیر لیوانی طرح قو

65

تابلوهای تزئینی با لیزر طرح شماره 3

66

تابلوهای تزئینی با لیزر طرح شماره 2

67

تابلوهای تزئینی با لیزر طرح شماره 1

68

نی نی گل

69

توپول خان

70

نازگل

71

کت و دامن دخترانه

72

سارافون دخترانه

73

آنجل (کد 103)

74

ژیلا (کد 102)

75

آنه (کد101)

76

پل برج لندن

77

جامدادی قایق بادبانی

78

طرح معرق عقاب برش دستی

79

طرح معرق ماهی کپور.

80

طرح معرق طاووس برش دستی.

81

روبان دوزی

82

70 مدل عروسک و کار دستی نمدی خارجی با الگو

83

نقشه تابلو فرش سنتی وان یکاد طرح اصفهان

84

آموزش طراحی سنتی ساقه (بند) و انواع ، اقسام و الحاقات آن - طراحی نقشه فرش

85

پاور پوینت آشنایی با صنایع دستی ،آثار هنری سنتی

86

پاور پوینت آشنایی با صنایع دستی ،آثار هنری رودوزی های سنتی

87

آموزش طراحی سنتی انواع برگ کوچک و انواع غنچه ها - طراحی نقشه فرش

88

کتاب آموزش گل بلندر پیشرفته

89

پاور پوینت آموزشی طراحی متن و حاشیه

90

پاور پوینت آموزش طراحی اسلیمی

91

پاور پوینت آشنایی با خطایی-تذهیب

92

Woodturning - May 2015

93

WOOD Magazine 2013-07

94

ScrollSaw Woodworking Crafts

95

Fine woodworking

96

پاور پوینت آشنایی با صنایع دستی ،آثار هنری سنتی

97

پاور پوینت آشنایی با صنایع دستی ،آثار هنری رودوزی های سنتی

98

پاور پوینت آشنایی با صنایع دستی ،آثار هنری چاپ و رنگرزی سنتی

99

پاور پوینت آشنایی با صنایع دستی ،آثار هنری چوبی

100

پاور پوینت آشنایی با صنایع دستی ،آثار هنری شیشه گری

101

پاور پوینت آشنایی با صنایع دستی آثار هنری فلزی

102

پاور پوینت آشنایی با صنایع دستی ،آثار هنری بافت و نساجی (بافندگی و نساجی)

103

پاور پوینت آشنایی با صنایع دستی آثارهنری سفالی

104

پاور پوینت آشنایی با صنایع دستی آثار هنری سنگی

105

پاور پوینت آشنایی با صنایع دستی طراحی و نقاشی سنتی

106

آموزش منبت کاری

107

آینه های سنتی جیبی

108

کتاب آموزش بافتنی با دومیل جلد اول

109

کتاب آموزش بافتنی با دومیل

110

کیف چرم دست دوز زنانه

111

65 مدل طراحی لباس

112

یکصد و یازده مدل بسیار زیبای فرش قدیمی

113

ساخت کمد لباس و کفش چوبی

114

138 مدل زیبای تزیین لباس مجلسی

115

150 مدل لباس بافتنی و الگوی بافتنی زیبای خارجی

116

ضخیم دوز زنانه

117

88 مدل و الگوی لباس قلاب بافی خارجی

118

کتاب گیپوربافی جلد چهارم

119

کتاب گیپوربافی جلد سوم

120

102 مدل از زیور الات سنگی به همراه الگو و اموزش بافت

121

کتاب گیپوربافی جلد دوم

122

کتاب گیپوربافی جلد اول

123

108 مدل عروسک نمدی مینیاتوری

124

فیلم اموزشی ساخت پرنده شهد خوار

125

ٰفیلم آموزش عروسک نمدی (کدوی هالووین)

126