فایلخونه،یه خونه پر از فایل...

مجموعه ای از هزاران فایل در همه رشته ها بصورت لیست شده و بر اساس طبقه بندی موضوعی

فایلخونه،یه خونه پر از فایل...

مجموعه ای از هزاران فایل در همه رشته ها بصورت لیست شده و بر اساس طبقه بندی موضوعی

فایلخونه،یه خونه پر از فایل...

طبقه بندی موضوعی
پیوندهای روزانه

۷ مطلب با موضوع «علوم انسانی :: ادبیات فارسی» ثبت شده است

با کلیک بر روی هر عنوان به صفحه جزئیات منتقل می شوید:

لیست ۲۰ عدد فایل بلاغت

(زبان و ادبیات فارسی)

ردیف عنوان
1 دانلود کتاب صوتی فنون بلاغت و صناعات ادبی اثر همایی
2 پاورپونت بلاغت (جواهر البلاغه)
3 دانلود نمونه سوالات کتاب علوم بلاغت - 20 دوره با پاسخنامه- الهیات پیام نور- pdf
4 دانلود کتاب علوم بلاغت نصیریان
5 دانلود نمونه سوالات کتاب علوم بلاغت - 20 دوره با پاسخنامه- الهیات پیام نور- pdf
6 دانلود نمونه سوالات کتاب علوم بلاغت - 20 دوره با پاسخنامه- الهیات پیام نور- pdf
7 دانلود نمونه سوالات کتاب علوم بلاغت - 20 دوره با پاسخنامه- الهیات پیام نور- pdf
8 دانلود نمونه سوالات کتاب علوم بلاغت - 20 دوره با پاسخنامه- الهیات پیام نور- pdf
9 دانلود نمونه سوالات کتاب علوم بلاغت - 20 دوره با پاسخنامه- الهیات پیام نور- pdf
10 دانلود نمونه سوالات کتاب علوم بلاغت - 20 دوره با پاسخنامه- الهیات پیام نور- pdf
11 بلاغت در ادبیات فارسی 10 ص
12 بلاغت در ادبیات فارسی 10 ص
13 بلاغت در ادبیات فارسی 10 ص
14 تحقیق درباره بلاغت در ادبیات فارسی 10 ص
15 بلاغت در ادبیات فارسی
16 دانلود تلخیص علوم بلاغت
17 بلاغت در ادبیات فارسی
18 بلاغت و فنون ادب
19 دانلود کتاب فنون بلاغت و صناعات ادبی
20 فلسفه بلاغت

 

با کلیک بر روی عنوان هر فایل به صفحه جزئیات منتقل می شود:

لیست ۱۶ عدد فایل مرجع شناسی و روش تحقیق (زبان و ادبیات فارسی)

ردیف عنوان
1 پاورپوینت مرجع شناسی و روش تحقیق
2 دانلود پاورپوینت مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی)
3 پاورپوینت مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی)
4 پاورپوینت مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی)
5 مرجع شناسی و روش تحقیق رشته زبان و ادبیات فارسی
6 پاورپوینت مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی)
7 پاورپوینت مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی)
8 دانلود پاورپوینت مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی)
9 دانلود پاورپوینت مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی)
10 دانلود پاورپوینت مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی)
11 پاورپوینت مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی)
12 پاورپوینت "مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی)" 209 اسلاید
13 دانلود پاورپوینت مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی)
14 مرجع شناسی و روش تحقیق
15 مرجع شناسی و روش تحقیق
16 دانلود تحقیق آماده در قالب پاورپوینت با عنوان پاورپوینت مرجع شناسی و روش تحقیق -رشته زبان و ادبیات فارسی 209 اسلاید
با کلیک بر روی عنوان به صفحه جزئیات منتقل می شوید:

لیست ۲۲ عدد فایل درس تاریخ زبان فارسی (زبان و ادبیات فارسی)

ردیف عنوان
1 جزوه یا خلاصه تاریخ زبان فارسی مولف دکتر مهری باقری
2 تاریخ زبان فارسی
3 تاریخ زبان فارسی 12ص
4 تاریخ زبان فارسی
5 تاریخ زبان فارسی 12ص
6 تاریخ زبان فارسی 12ص
7 تاریخ زبان فارسی
8 دانلود تحقیق در موردتاریخ زبان فارسی
9 دانلود مقاله تاریخ زبان فارسی
10 دانلود مقاله تاریخ زبان فارسی 12ص
11 دانلود مقاله تاریخ زبان فارسی 12ص
12 تحقیق درباره تاریخ زبان فارسی
13 تحقیق درباره تاریخ زبان فارسی 12ص
14 مقاله درباره تاریخ زبان فارسی
15 تحقیق درباره تاریخ زبان فارسی
16 تاریخ زبان فارسی
17 تاریخ زبان فارسی
18 تاریخ زبان فارسی
19 تاریخ زبان فارسی
20 تاریخ زبان فارسی
21 پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تاریخ زبان فارسی در 194 اسلاید
22 نمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد پیام نور رشته آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان- تاریخ زبان فارسی کد درس: 1212281

 

با کلیک بر روی عنوان فایل به صفحه دریافت فایل منتقل می شوید:

لیست ۶۶ عد فایل دستور زبان فارسی

(زبان و ادبیات فارسی)

ردیف عنوان
1 پاورپوینت دستور زبان فارسی 2
2 دستور زبان فارسی(فعل)
3 دستور زبان فارسی - فعل
4 پاورپوینت دستور زبان فارسی
5 پاورپوینت دستور زبان فارسی(فعل)
6 پاورپوینت دستور زبان فارسی - فعل
7 دانلود پاورپوینت دستور زبان فارسی (1)
8 پاورپوینت دستور زبان فارسی(فعل)
9 پاورپوینت دستور زبان فارسی - فعل
10 جزوه آمادگی کنکور دستور زبان فارسی بصورت pdf
11 پاورپوینت دستور زبان فارسی: درس پردازش زبان طبیعی
12 دانلود رایگان کتاب دستور زبان فارسی بر پایه نظریه گشتاری با فرمت pdf
13 جزوه یا خلاصه دستور زبان فارسی 1 دکتر حسن انوری
14 دانلود کتاب دستور زبان فارسی 2 - حسن انوری، یوسف عالی - ادبیات پیام نور - pdf
15 دانلود رایگان کتاب دستور زبان فارسی پنج استاد عبدالعظیم قریب، ملک الشعرای بهار، بدیع الزمان فروزانفر
16 دانلود رایگان کتاب دستور زبان فارسی (مقدمه قاموس المعارف) با فرمت pdf
17 دانلود رایگان کتاب دستور زبان فارسی کاشف با فرمت pdf
18 دانلود رایگان کتاب مفرد و جمع معرفه و نکره طرح دستور زبان فارسی با فرمت pdf
19 دانلود رایگان کتاب اضافه طرح دستور زبان فارسی ۳ و ۴ با فرمت pdf
20 دانلود رایگان کتاب دستور زبان فارسی انوری و گیوی با فرمت pdf
21 دستور زبان فارسی
22 دستور زبان فارسی فعل
23 دستور زبان فارسی
24 جزوه کامل دستور زبان فارسی پایه ششم ابتدایی
25 دانلود پاورپوینت دستور زبان فارسی
26 فایل پاورپوینت در مورد دستور زبان فارسی (فعل)
27 فایل پاورپوینت در مورد دستور زبان فارسی (فعل)
28 فایل پاورپوینت در مورد دستور زبان فارسی (فعل)
29 فایل پاورپوینت در مورد دستور زبان فارسی (فعل)
30 فایل پاورپوینت در مورد دستور زبان فارسی (فعل)
31 پاورپوینت دستور زبان فارسی فعل
32 پاورپوینت دستور زبان فارسی فعل
33 پاورپوینت دستور زبان فارسی فعل
34 پاورپوینت دستور زبان فارسی فعل
35 پاورپوینت دستور زبان فارسی فعل
36 دانلود تحقیق در مورددستور زبان فارسی(فعل)
37 دانلود تحقیق در مورددستور زبان فارسی - فعل
38 پژوهشی در دستور زبان فارسی 50 ص
39 پاورپوینت دستور زبان فارسی
40 پاورپوینت دستور زبان فارسی
41 دستور زبان فارسی
42 پاورپوینت دستور زبان فارسی
43 پژوهشی در دستور زبان فارسی 50 ص
44 دستور زبان فارسی
45 تحقیق درباره پژوهشی در دستور زبان فارسی 50 ص
46 پژوهشی در دستور زبان فارسی
47 پاورپوینت دستور زبان فارسی (فعل)
48 پاورپوینت دستور زبان فارسی
49 پاورپوینت دستور زبان فارسی
50 دانلود پاورپوینت دستور زبان فارسی
51 پژوهشی در دستور زبان فارسی
52 دانلود کتاب دستور زبان فارسی پنج استاد
53 پاورپوینت دستور زبان فارسی، اقسام اسم؛
54 پاورپوینت دستور زبان فارسی در مورد اضافه؛
55 پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دستور زبان فارسی 2 در 184 اسلاید
56 پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دستور زبان فارسی 1 در 230 اسلاید
57 تدریس دستور زبان فارسی با روش تفکر استقرا.
58 پاورپوینت دستور زبان فارسی پنجم.
59 پاورپوینت در مورد دستور زبان فارسی (فعل).
60 پاورپوینت دستور زبان فارسی علائم سجاوندی یا نقطه گذاری.
61 پاورپوینت دستور زبان فارسی انواع فعل.
62 پاورپوینت دستور زبان فارسی
63 پاورپوینت فعل در دستور زبان فارسی
64 دانلود پاورپوینت دستور زبان فارسی (1)
65 دستور زبان فارسی مقدمه قاموس المعارف
66 دستور زبان فارسی

 

 

heartبا کلیک بر روی هر مطلب،به صفحه توضیحات و لینک دانلود فایل ها منتقل می شوید:

 

    

 

لیست ۱۴۰ عدد فایل رشته زبان و ادبیات فارسی(علوم انسانی)

عنوان

ردیف

دانلود رایگان رمان قدیس گابریل گارسیا مارکز

1

درس پاورپوینت سوم هدیه چهارم ابتدایی ما به مسجد می رویم

2

روانشناسی عمومی هیلگارد فصل(1تا16)

3

پاورپوینت درس چهارم هدیه چهارم دبستان یک نماز و ده رکوع

4

دانلود رایگان کتاب صوتی بیروت 75

5

دانلود رایگان کتاب نیروهای شگرف مغز

6

دانلود رایگان کتاب رفتارهای جنسی بشر اروین هیبرله

7

پاورپوینت درس پنجم هدیه های آسمان چهارم دبستان : سخنی که سه بار تکرار شد

8

دانلود رایگان رمان سیگار شکلاتی هما پور اصفهانی

9

دانلود رایگان کتاب طلوع عشق دانیل استیل

10

دانلود رایگان کتاب شرق بهشت(3 جلد)

11

دانلود رایگان کتاب امیدوارم زودتر بمیری ریچارد سیلوستر

12

دانلود رایگان کتاب هرآنچه دوست داری از دست خواهی داد

13

دانلود رایگان کتاب زندانی قلعه فراموشی

14

دانلود رایگان کتاب صوتی بی حد و مرز جان سی مکسول

15

دانلود دیوان غزلیات خواجه حافظ شیرازی با فرمت ورد (word)

16

دانلود رایگان pdf کتاب شش کلاه تفکر

17

دانلود رایگان کتاب صونی موزه معصومیت

18

دانلود رایگان pdf کتاب تعلیمات دون خوآن

19

پاورپوینت درس ششم هدیه ها چهارم دبستان حرمی با دو گنبد

20

کتاب تشخیص و درمان بیماریهای پوست

21

نمونه سوالات مدار 2 به همراه پاسخ

22

دانلود رایگان کتاب صوتی از سکس تا فراآگاهی

23

کتاب صوتی چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد

24

دانلود رایگان کتاب دوقرن سکوت عبدالحسین زرین کوب

25

دانلود رایگان کتاب رواقی گری روزانه (زبان اصلی)

26

دانلود رایگان کتاب چگونه نفوذ کنیم جان سی مکسول

27

دانلود رایگان کتاب صوتی 21 روش عالی برای ازدواج با مرد دلخواهتان

28

دانلود رایگان کتاب صوتی عقده مادر در روابط زن و مرد

29

دانلود متن کامل 6 دفتر مثنوی معنوی مولانا بر اساس کلاله خاور با فرمت ورد+ مقدمه ای در شرح حال مولانا

30

پاورپوینت درس نهم هدیه های آسمان چهارم : کودک شجاع

31

پاورپوینت درس نماز در کوهستان هدیه های آسمان چهارم دبستان

32

نمونه سوال ریاضی 2

33

داروهای مورد نیاز در آمبولانس

34

پاورپوینت درس هشتم هدیه های آسمان چهارم : دیدار دوست

35

دانلود رایگان کتاب معجزه اشتیاق( دوجلد)

36

دانلود رایگان زندگینامه جبار باغچه بان به قلم خودش

37

دانلود رایگان کتاب حیات ذهن هانا آرنت( دوجلد)

38

دانلود رایگان دیوان اسدالله خلعتبری(کتاب جنگل)

39

دانلود رایگان کتاب صوتی دختر شینا

40

دانلود رایگان کتاب صوتی به بچه ها گفتن از بچه ها شنیدن

41

دانلود رایگان کتاب صوتی نخل های بی سر

42

دانلود رایگان کتاب فریبکار فردریک فورسایت

43

دانلود رایگان کتاب زندگینامه سپهبد زاهدی

44

دانلود رایگان کتاب مرزهای آگاهی ارنست پوپل

45

دانلود رایگان رمان زن شورشی

46

دانلود رایگان pdf کتاب زن در ریگ روان

47

دانلود رایگان کتاب توقف در مرگ ژوزه ساراماگو

48

دانلود رایگان کتاب صوتی و pdf شب سراب

49

دانلود رایگان کتاب صوتی و pdf قلندر و قلعه

50

نمونه سوالات اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

51

نمونه سوالات میانترم استاتیک و مقاومت مصالح99

52

پاورپوینت درس 10 هدیه ها چهارم دبستان روشن ترین شب

53

دانلود رایگان کتاب عبور از منطقه 60 درجه زیرصفر

54

دانلود رایگان کتاب سه گانه نیویورک

55

دانلود کتاب جمع بندی ادبیات فارسی کنکور

56

دانلود کتاب دسنور زبان کنکور

57

پاورپوینت درس یازدهم هدیه های آسمان چهارم دبستان

58

پاورپوینت درس 12 هدیه چهارم دبستان : روزی برای تمام بچه ها

59

پاورپوینت درس سیزدهم هدیه های آسمان چهارم : خاله نرگس

60

دانلود رایگان کتاب عشق و اراده رولو می

61

دانلود رایگان کتاب قانون جذب ساده و روان سونیا ریکتی

62

دانلود رایگان کتاب فنگ شویی برای زندگی در آپارتمان ریچارد وبستر

63

دانلود رایگان کتاب مهارت سخنرانی در اجتماعات حسین امیری

64

دانلود رایگان کتاب افرایش هوش مالی رابرت کیوساکی

65

دانلود رایگان کتاب صوتی ازدواج بدون شکست ویلیام گلاسر

66

پاورپوینت درس چهاردهم هدیه های آسمان چهارم دبستان : اولین بانوی مسلمان

67

از کلمه تا کلام

68

پاورپوینت درس پانزدهم هدیه های آسمان چهارم دبستان :یک ماجرای زیبا

69

پاورپوینت درس شانزدهم هدیه های آسمان چهارم دبستان : اسب طلایی

70

سوالات دینی دوازدهم فنی تشریحی 10 درس (طراح استاد واحدی)

71

سوالات دینی یازدهم فنی تشریحی 12 درس (طراح استاد واحدی)

72

سوالات دینی دهم فنی تشریحی 12 درس (طراح استاد واحدی)

73

دانلود رایگان کتاب صوتی و پی دی اف رمان جان شیفته(مجموعه کامل)

74

دانلود رایگان کتاب رستاخیز لئو تولستوی

75

دانلود رایگان کتاب کارخانه بچه سازی عزیز نسین

76

دانلود رایگان رمان به سوی نه ریچارد فنتون

77

پاورپوینت درس هفدهم هدیه های آسمان چهارم :آقای بهاری، خانم بهاری

78

پاورپوینت درس هجدهم هدیه های آسمان چهارم : چشمان همیشه باز

79

پاورپوینت درس غروب یک روز بهاری هدیه های آسمان پایه ی سوم دبستان

80

دانلود رایگان کتاب عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست

81

دانلود رایگان کتاب آب سوخته کارلوس فوئنتوس

82

پاورپوینت درس سوم همیشه با من هدیه آسمان سوم دبستان : همیشه با من

83

پاورپوینت درس چهارم هدیه های آسمان سوم دبستان : کاخ نمرود

84

دانلود رایگان کتاب صوتی سوکورو تازاکی بی رنگ و سال های زیارت معنوی اش

85

گزینه اشعار شفیعی کدکنی

86

دانلود رایگان کتاب هرروز یک قدم نزدیکتر اروین یالوم

87

پاورپوینت درس پنجم هدیه های آسمان سوم دبستان

88

دانلود رایگان کتاب یادداشت های دکتر قاسم غنی در حواشی دیوان حافظ

89

دانلود رایگان کتاب بازمانده ی روز کازوئو ایشیگورو

90

پاورپوینت درس خدا جون از تو ممنونم هدیه های آسمان چهارم دبستان

91

دانلود رایگان کتاب صوتی دنیای پنهان کودک

92

پاورپوینت درس ششم هدیه های آسمان سوم : بانوی قهرمان

93

دانلود رایگان رمان زن بودن تونی گرنت

94

70 نمونه سوال آزمون رتبه بندی مدیران سال 1399 با قابلیت جست و جو (word-pdf(

95

320 سوال ازمون رتبه بندی معلمان در سال 1399 همراه با پاسخ با قابلیت جست و جو.در دو قالب word,pdf

96

پاورپوینت درس هفتم هدیه های آسمان سوم :بوی بهشت

97

سبد میوه

98

دانلود رایگان کتاب صوتی در ستایش عشق آلن بادیو

99

دانلود رایگان رمان عشق ها و خاطرات کلئو پاترا

100

پاورپوینت درس هشتم هدیه های آسمان سوم دبستان : جشن تکلیف

101

پاورپوینت درس نهم هدیه های آسمان سوم دبستان:گفت و گو با خدا

102

نغمه‌های تاگور

103

باغبان

104

مرغان آواره

105

نمادها و رمزهای گیاهی در شعر فارسی

106

نقد تطبیقی ادیان و اساطیر

107

دانلود رایگان کتاب مردی که حرف می زند

108

اندیشه کوانتومی در اشعار مولانا

109

پاورپوینت درس دهم هدیه های آسمان سوم دبستان : ماه ه مهمانی خدا

110

دانلود رایگان کتاب معامله گر منظم مارک داگلاس

111

دانلود رایگان کتاب قدم اول بودا

112

پاورپوینت درس یازدهم هدیه های آسمان سوم دبستان : عیدمسلمانان

113

دانلود رایگان کتاب هنر ظریف بیخیالی مارک منسن

114

مستطاب بیان فارسی

115

چه ها که نوشتیم

116

دانلود رایگان کتاب دختر پرتقالی

117

دانلود رایگان کتاب زن سی ساله اونوره دوبالزاک

118

پاورپوینت درس دوازدهم هدیه های آسمان سوم دبستان :سخن آسمانی

119

دانلود رایگان کتاب درک مصیبت انسان پل واشر

120

دانلود رایگان کتاب یادداشت های پنج ساله گابریل گارسیا مارکز

121

یسب

122

پاورپوینت درس سیزدهم هدیه های آسمان سوم دبستان:انتخاب پروانه

123

تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس)

124

دیوان قصاب کاشانی

125

دانلود رایگان کتاب ماهیت روان و انرژی آن یونگ

126

پاورپوینت درس چهاردهم ام ابیها هدیه سوم ابتدایی : ام ابیها

127

پاورپوینت درس پانزدهم هدیه های آسمان سوم دبستان :همسفر ناشناس

128

دانلود رایگان کتاب اراده به دانستن میشل فوکو

129

دانلود رایگان کتاب مرگ آرتیمو کروز

130

دانلود رایگان کتاب تیزشیم فارسی شاهین زاد

131

دانلود رایگان کتاب سرگذشت انسان و گیتی

132

پاورپوینت درس شانزدهم هدیه های آسمان سوم دبستان : داناترین مردم

133

دانلود رایگان رمان نجاتم بده نیکولاس اسپارکس

134

دانلود رایگان کتاب نجواها و دروغ ها

135

ترجمه و حل تمارین درس اول عربی دوازدهم فنی حرفه ای و کار و دانش همراه با ترجمه تمرینها و حوار

136

پاورپوینت درس هفدهم هدیه های آسمان سوم : خواب شیرین

137

دانلود رایگان کتاب تاریخ ادبیات ایران بدیع الزمان فروزانفر

138

دانلود رایگان کتاب شیخ و فاحشه محمدعلی جمالزاده

139

پاورپوینت درس هجدهم آینۀ سخنگو هدیه سوم ابتدایی

140

 

 

heart با کلیک بر روی هر مطلب،به صفحه توضیحات و لینک دانلود فایل ها منتقل می شوید:

 

لیست 69 عدد فایل رشته زبان و ادبیات فارسی (علوم انسانی)

ردیف

عنوان

1

قابوس‌نامه

2

مرزبان نامه

3

داستان دو شهر

4

قلعه حیوانات

5

دانلود کتاب صوتی سه‌شنبه‌ها با موری اثر میچ آلبوم MP3

6

دانلود مجموعه کامل 16 جلدی لغت نامه دهخدا

7

دوره چهار جلدی امثال و حکم علامه دهخدا

8

جزوه ادبیات فارسی عمومی مخصوص دانشجویان

9

جزوه ادبیات فارسی پیش دانشگاهی مخصوص دانشجویان

10

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان فعل در زبان فارسی در 41 اسلاید

11

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ویژگی های شعر و تحول آن

در عهد صفوی در 83 اسلاید

12

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ساختمان گروه فعلی

در زبان فارسی در 40 اسلاید

13

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ساختمان گروه اسمی

در زبان فارسی در 23 اسلاید

14

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اندام های گویایی و اصوات زبانی

در 57 اسلاید

15

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ساختمان جمله

در زبان فارسی در 25 اسلاید

16

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ضمیر در زبان فارسی در 19 اسلاید

17

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شاعران

و نثر نویسان معروف اوایل دوره قاجار در 66 اسلاید

18

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ساختمان بند در زبان فارسی در 45 اسلاید

19

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اسم در زبان فارسی در 46 اسلاید

20

نمایشنامه ریچارد سوم Richard III

21

نمایشنامه ریچارد دوم Richard II

22

پارسی را پاس بداریم

23

نمایشنامه حکایت زمستان Winters Tale

24

نمایشنامه دو نجیب زاده ورونایی Two Gentlemen Of Verona

25

نمایشنامه شب دوازدهم Twelfth Night

26

نمایشنامه هیاهوی بسیار برای هیچ Muck Ado About Nothing

27

نمایشنامه کلوخ انداز را پاداش سنگ است Measure for Measure

28

نمایشنامه درد بیهوده عشق Loves Labours Lost

29

نمایشنامه سیمبلین Cymbeline

30

نمایشنامه هر طور شما دوست دارید As You Like It

31

نمایشنامه خوش است آنچه هست پایانش خوش Alls Well That Ends Well

32

نمایشنامه رویای شب نیمه تابستان A Midsummer Nights Dream

33

نمایشنامه تاجر ونیزی The Merchant of Venice

34

رباعیات شادکامی و ترانه های خیام

35

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نظریه زبانی مقوله و میزان در 20 اسلاید

36

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان حرف در زبان فارسی در 38 اسلاید

37

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان زبان و زبان شناسی در 84 اسلاید

38

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان زبان و خط در 28 اسلاید

39

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ادبیات فارسی در آستانه مشروطیت در 30 اسلاید

40

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تفاوت های فردی و شخصیت در کار در 30 اسلاید

41

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مقولات دستوری نظریه عمومی زبان در 47 اسلاید

42

داستان نویسی

43

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان روش تحقیق و مرجع شناسی

در زبان و ادبیات فارسی در 209 اسلاید

44

زندگینامه استاد علی اکبر دهخدا

45

دانلود زندگینامه رودکی

46

ادبیات و پیشینه تحقیق

47

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سبک شناسی 1

(سبک شناسی نظم) در 69 اسلاید

48

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان حماسه و انواع آن در 43 اسلاید

49

تحقیق ادبیات نمایشی

50

زبان شناسی چیست ؟

51

تحقیق درباره دنیای پس از اسپرانتو

52

دانلود داستان خسرو و شیرین

53

دانلود مقاله تاثیر رودکی بر شعر فارسی

54

آرایه های ادبی قرآن و جایگاه آنها در ترجمه

55

تحقیق درباره آرایه های ادبی (صنایع بدیعی)

56

خاطره یک معلم ادبیات فارسی

57

چاکر وگهرام درادبیات حماسی بلوچ

58

جزوه ارایه ادبی کنکور

59

سفرنامه پاکستان: نگرشی به تاریخ و فرهنگ

60

یادداشتهای سفر به اروپای شرقی

61

سفرنامه جنوب: سیروسفری در کناره‌ها و جزایر خلیج فارس و دریای عمان

62

سفرنامه عمادالسلطنه به اروپا

63

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نگاهی به ادبیات معاصر ایران

از مشروطیت تا سال 1320 هجری شمسی در 83 اسلاید

64

زبان کردی و جایگاه آن در میان زبان های دنیا

65

اصول و ضوابط واژه‌ گزینی

66

آموزش نگارش زبان کردی

67

فەرهەنگی زاراوەکانی فەلسەفە و زانستە کۆمەڵایەتیەکان

68

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان صفت در زبان فارسی در 35 اسلاید

69

خلاصه کتاب  آشنایی با ادبیات معاصر ایران نوشته  هرمز رحیمیان

 

 

heart با کلیک بر روی هر مطلب،به صفحه توضیحات و لینک دانلود فایل ها منتقل می شوید.

 

 

لیست 100 عدد  فایل ادبیات فارسی از علوم انسانی

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ساختمان گروه فعلی در زبان فارسی در 40 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ساختمان گروه اسمی در زبان فارسی در 23 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اندام های گویایی و اصوات زبانی در 57 اسلاید

روزگار سخت

نیکلاس نیکلبی

خانه غمزده

دوست مشترک ما

دوریت کوچک

آرزوهای بزرگ

دانلود کتاب سال بلوا اثر عباس معروفی‌ - PDF

راهنما و ترجمه فارسی کتاب Facts & Figures، بر اساس کتاب پاتریشیااکرت

و لیندا لی ، منبع عمومی درس زبان انگلیسی

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ساختمان جمله در زبان فارسی در 25 اسلاید

تنفس

رمان دختر کشیش

درخت زندگی

رمان آس و پاس ها

الیور توئیست

دیوید کاپرفیلد

داستان دو شهر

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ضمیر در زبان فارسی در 19 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شاعران و نثر نویسان معروف اوایل دوره قاجار در 66 اسلاید

دانلود کتاب کلیله و دمنه نسخه قدیمی ابوالمعالی نصراله منشی -مجتبی مینوی

رمان 1984 اثر ماندگار جورج اورول -

نسخه فارسی بهمراه نسخه انگلیسی و کتاب صوتی زبان انگلیسی

رمان مزرعه حیوانات اثر ماندگار جورج اورول -

نسخه فارسی بهمراه نسخه انگلیسی و کتاب صوتی انگلیسی رمان

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ساختمان بند در زبان فارسی در 45 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اسم در زبان فارسی در 46 اسلاید

نمایشنامه ریچارد سوم Richard III

نمایشنامه ریچارد دوم Richard II

پارسی را پاس بداریم

نمایشنامه حکایت زمستان Winters Tale

نمایشنامه دو نجیب زاده ورونایی Two Gentlemen Of Verona

نمایشنامه شب دوازدهم Twelfth Night

نمایشنامه هیاهوی بسیار برای هیچ Muck Ado About Nothing

نمایشنامه کلوخ انداز را پاداش سنگ است Measure for Measure

نمایشنامه درد بیهوده عشق Loves Labours Lost

نمایشنامه سیمبلین Cymbeline

نمایشنامه هر طور شما دوست دارید As You Like It

نمایشنامه خوش است آنچه هست پایانش خوش Alls Well That Ends Well

نمایشنامه رویای شب نیمه تابستان A Midsummer Nights Dream

نمایشنامه تاجر ونیزی The Merchant of Venice

رباعیات شادکامی و ترانه های خیام

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نظریه زبانی مقوله و میزان در 20 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان حرف در زبان فارسی در 38 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان زبان و زبان شناسی در 84 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان زبان و خط در 28 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ادبیات فارسی در آستانه مشروطیت در 30 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تفاوت های فردی و شخصیت در کار در 30 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مقولات دستوری نظریه عمومی زبان در 47 اسلاید

داستان نویسی

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان روش تحقیق و مرجع شناسی در زبان و ادبیات فارسی در 209 اسلاید

زندگینامه استاد علی اکبر دهخدا

دانلود زندگینامه رودکی

ادبیات و پیشینه تحقیق

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سبک شناسی 1 (سبک شناسی نظم) در 69 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان حماسه و انواع آن در 43 اسلاید

تحقیق ادبیات نمایشی

زبان شناسی چیست ؟

تحقیق درباره دنیای پس از اسپرانتو

دانلود داستان خسرو و شیرین

دانلود مقاله تاثیر رودگی بر شعر فارسی

آرایه های ادبی قرآن و جایگاه آنها در ترجمه

تحقیق درباره آرایه های ادبی (صنایع بدیعی)

خاطره یک معلم ادبیات فارسی

چاکر وگهرام درادبیات حماسی بلوچ

جزوه ارایه ادبی کنکور

سفرنامه پاکستان: نگرشی به تاریخ و فرهنگ

یادداشتهای سفر به اروپای شرقی

سفرنامه جنوب: سیروسفری در کناره‌ها و جزایر خلیج فارس و دریای عمان

سفرنامه عمادالسلطنه به اروپا

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نگاهی به ادبیات معاصر ایران

از مشروطیت تا سال 1320 هجری شمسی در 83 اسلاید

زبان کردی و جایگاه آن در میان زبان های دنیا

اصول و ضوابط واژه‌ گزینی

آموزش نگارش زبان کردی

فەرهەنگی زاراوەکانی فەلسەفە و زانستە کۆمەڵایەتیەکان

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان صفت در زبان فارسی در 35 اسلاید

خلاصه کتاب  آشنایی با ادبیات معاصر ایران نوشته  هرمز رحیمیان

دانلود کتاب صوتی رستگاری در شاوشنک (رهایی از شاوشنک) اثر استفن کینگ MP3

دانلود کتاب صوتی جنس ضعیف اثر اوریانا فالاچی MP3

دانلود کتاب صوتی هرگز رهایم مکن نویسنده کازوئو ایشی گورو MP3

دانلود کتاب صوتی کتاب سیاه نویسنده ترک اورهان پاموک MP3

دانلود کتاب صوتی سرزمین گوجه های سبز نویسنده هرتامولر MP3

دانلود کتاب صوتی دختری با گوشواره مروارید نویسنده تریسی شوالیه MP3

دانلود کتاب صوتی شازده احتجاب اثر ماندگار هوشنگ گلشیری MP3

دانلود کتاب صوتی سکون سخن می‌گوید زمانی برای اندیشیدن اثر جذاب اکهارت تول MP3

دانلود کتاب سیر عشق رمانی فلسفی و روانکاوانه اثر آلن دوباتن PDF

دانلود کتاب صوتی  سیر عشق  رمانی فلسفی و روانکاوانه اثر آلن دوباتن MP3

دانلود کتاب زندگی پیش رو اثر ماندگار رومن گاری ترجمه لیلی گلستان PDF

دانلود کتاب صوتی زندگی پیش رو اثر ماندگار رومن گاری ترجمه لیلی گلستان MP3

دانلود کتاب صوتی جین ایر اثر شارلوت برونته با صدای بهترین بازیگران ایرانی MP3

دانلود کتاب رمان صوتی پستچی اثر چیستا یثربی MP3

دانلود کتاب رمان صوتی چشم هایش شاهکار نویسنده ایرانی بزرگ علوی MP3

دانلود کتاب رمان نام من سرخ اثر اورهان پاموک نویسنده ترکیه ای PDF

مجموعه ضرب المثلهای فارسی

دکتراحمد وائلی

سگ ولگرد

دانلود کتاب صوتی رهبری: درس‌هایی که از زندگی

و سال‌های حضورم در منچستریونایتد آموختم از الکس فرگوسن مایکل موریتز MP3

دانلود کتاب صوتی دزیره اثر آن ماری سلینکو MP3

دانلود کتاب صوتی برف‌های کیلیمانجارو اثر ارنست همینگوی MP3

دانلود کتاب صوتی دالان بهشت اثر نازی صفوی MP3

دانلود کتاب صوتی مادربزرگ سلام میرساند و می گوید متاسف است اثر فردریک بکمن MP3