فایلخونه،یه خونه پر از فایل...

مجموعه ای از هزاران فایل در همه رشته ها بصورت لیست شده و بر اساس طبقه بندی موضوعی

فایلخونه،یه خونه پر از فایل...

مجموعه ای از هزاران فایل در همه رشته ها بصورت لیست شده و بر اساس طبقه بندی موضوعی

فایلخونه،یه خونه پر از فایل...


:::::::::::::::::::::

::: چنانچه در سایت "فایلخونه" به فایل مورد نظرتان دست پیدا نکردید،
میتوانید با جستجو در سایت
" filedooni24.ir "
آنرا بیابید.

filedooni24.ir

filedooni24.ir

filedooni24.ir

:::::::::::::::::::::
طبقه بندی موضوعی
پیوندهای روزانه

۶ مطلب با موضوع «علوم پایه :: زمین شناسی» ثبت شده است

heart با کلیک بر روی هر مطلب،به صفحه توضیحات و لینک دانلود فایل ها منتقل می شوید:

 

*                  لیست 140عدد فایل زمین شناسی و موضوعات متفرقه(علوم پایه)

ردیف

عنوان

1

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سیستم اقیانوس و ساحل در 33 اسلاید

2

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان گسل ها و طبقه بندی آنها در زمین شناسی ساختمانی در 63 اسلاید

3

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان محیط ها و رخساره های رسوبی در 64 اسلاید

4

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان محیط های کربناتی در 44 اسلاید

5

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بافت و پاراژنز در کانی شناسی در 43 اسلاید

6

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی ماگما در 25 اسلاید

7

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درجات دگرگونی، زون های دگرگونی، ایزوگراد، رخساره ها و تیپ های دگرگونی در 30 اسلاید

8

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ماگماتیسم و سنگ های آذرین در 49 اسلاید

9

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مقدمه ای بر علوم زمین محیطی در 42 اسلاید

10

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ردیابی و پیش بینی تغییر محیطی در 26 اسلاید

11

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مطالعه مقاطع میکروسکوپی سنگ های حاوی میکروفسیل ها در 53 اسلاید

12

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کلیات ژئومورفولوژی ایران در 33 اسلاید

13

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مطالعه مقاطع نازک کانی ها با نور پلاریزه متقاطع در 33 اسلاید

14

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دوران زمین شناسی پالئوزوئیک در 67 اسلاید

15

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دوره زمین شناسی مزوزوئیک در 61 اسلاید

16

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سیستم هواکره در 25 اسلاید

17

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سنگ های صنعتی در 49 اسلاید

18

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ساختار و ترکیب زمین در 49 اسلاید

19

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تفسیر ساختارهای زمین شناسی و تکتونیکی در عکس هوایی در 39 اسلاید

20

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شکل و نحوه استقرار سنگ های آذرین در 32 اسلاید

21

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کانی های صنعتی در 73 اسلاید

22

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دگرگونی به عنوان یک فرآیند ژئوشیمیایی در 52 اسلاید

23

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تعاریف و کلیات فتوژئولوژی (عکسبرداری هوایی) در 53 اسلاید

24

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان محیط های رسوبی زمینی (خشکی) در 70 اسلاید

25

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ویژگی های نوری کانه ها در 60 اسلاید

26

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان محیط های ساحلی در 60 اسلاید

27

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تفسیر کلی عکس های هوایی در 68 اسلاید

28

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان زمین شناسی ایران در دوران مزوزوئیک در 76 اسلاید

29

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کاربردهای کانی ها و سنگ های صنعتی در 62 اسلاید

30

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان زمین در رابطه با جهان در 51 اسلاید

31

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اطلاعات لازم برای ارزیابی ذخایر معدنی در 62 اسلاید

32

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان محیط های دریایی تخریبی و پلاژیک در 62 اسلاید

33

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان فاز دیاگرام ها در پترولوژی یا سنگ شناسی در 97 اسلاید

34

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ماهیت و کیفیت تحولات اقلیمی کواترنر و شواهد مورفولوژی آن در ایران در 65 اسلاید

35

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان جریان آب زیرزمینی در 64 اسلاید

36

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاک ها در 30 اسلاید

37

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دیرینه شناسی شاخه خارپوستان در 59 اسلاید

38

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تنش و تغییر شکل نسبی در اثر تنش در زمین شناسی ساختمانی در 60 اسلاید

39

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نظریه های پیدایش زمین و منظومه شمسی در 51 اسلاید

40

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان چین ها و طبقه بندی آنها در زمین شناسی در 69 اسلاید

41

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان زمین ساخت یا تکتونیک در 193 اسلاید

42

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی زمین ساخت و تاریخ تکامل تکتونیکی ایران در 100 اسلاید

43

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بلور شناسی نوری در 198 اسلاید

44

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ژئومرفولوژی ایران در 198 اسلاید

45

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان زلزله شناسی در 184 اسلاید

46

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان روش های تجزیه دستگاهی نمونه های معدنی (دارای تصاویر با متن انگلیسی) در 146 اسلاید

47

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دیرینه شناسی شاخه فرامینی فرا (روزن داران) در 116 اسلاید

48

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دید استریوسکوپیک یا برجسته بینی در 77 اسلاید

49

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان رخساره ها و ناپیوستگی ها در زمین شناسی در 107 اسلاید

50

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سنگ های رسوبی و انواع آنها در 104 اسلاید

51

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مکانیک خاک در 145 اسلاید

52

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان انواع سیال های موجود در مخازن نفت در 113 اسلاید

53

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سنگ شناسی دگرگونی در 147 اسلاید

54

جایگاه معادن مختلف در صنایع و ایجاد اشتغال

55

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دیرینه شناسی شاخه نرم تنان در 94 اسلاید

56

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان رسوب گذاری و سنگ های رسوبی در 60 اسلاید

57

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مطالعه بلورها در نور پلاریزه متقارن در 58 اسلاید

58

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اقسام سنگ های دگرگونی در 62 اسلاید

59

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان محاسبه ذخایر معدنی به روش سنتی در 56 اسلاید

60

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان روش های شناسایی کانی ها در 61 اسلاید

61

پکیج جامع فیلم اموزش تفسیر و رمزگشایی نمادها و نشانه های باستانی توسط استاد دادگر . این قسمت : آموزش رمزگشایی از آتشکده ها

62

پکیج جامع اموزش تفسیر و رمزگشایی نمادهاو نشانه های باستانی توسط استاد دادگر . موضوع : آموزش رمزگشایی از نماد سنگ صندلی

63

پکیج جامع اموزش تفسیر و رمزگشایی نمادها و نشانه های باستانی توسط استاد دادگر . این قسمت : آموزش رمزگشایی از نماد خرس

64

پکیج جامع اموزش تفسیر و رمزگشایی نمادها و نشانه های باستانی توسط استاد دادگر . این قسمت : آموزش رمزگشایی از نماد رخ انسان

65

پکیج فیلم کلاس آموزش تفسیر و رمزگشایی نمادها و نشانه های باستانی توسط استاد دادگر . این قسمت : آموزش رمزگشایی از نماد سنگ آسیاب

66

پاورپوینت زمین ساخت

67

مقاله تأثیرات خاک های نرم بر روی طرح طیف ها

68

نشانه ردپا در دفینه یابی

69

اطلس های موردنیاز سنگ شناسی رسوبی

70

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان زمین شناسی تاریخی در 353 اسلاید

71

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان زمین شناسی نفت در 357 اسلاید

72

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان زمین شناسی ساختمانی در 333 اسلاید

73

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ژئومورفولوژی دینامیک در 211 اسلاید

74

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آب های زیرزمینی (زمین و منابع آب) در 255 اسلاید

75

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آتش فشان شناسی در 223 اسلاید

76

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سنگ شناسی آذرین در 249 اسلاید

77

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ژئومورفولوژی دینامیک در 211 اسلاید

78

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تشریح گروه های مهم سنگ های آذرین در 105 اسلاید

79

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان واحدهای چینه شناسی و تطابق در 170 اسلاید

80

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بلورشناسی (کریستالوگرافی) هندسی در 176 اسلاید

81

فیلم آموزش تفسیر و رمزگشایی سنگهای هرمی در دفینه یابی

82

فیلم آموزش تفسیر و رمزگشایی از نماد سنگ لوزی. توسط استاد دادگر

83

یادگاران کهن جلد سوم (3)

84

پترولوژی دایک های مافیک در کوه سوماموس (جنوب رامسر)

85

یادگاران کهن جلد دوم ( پی دی اف )

86

پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه شلمانرود گیلان به روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

87

مقاله تخمین عوامل کاهش قدرت برای سیستم های الاستوپلاستیک یک روش جدید

88

نرم افزار Polar Plots جهت رسم نمودار گل سرخی (roze diagram) در محیط نرم افزاری Arc Map(GIS

89

دانلود شیپ فایل نقشه زمین شناسی استان گیلان

90

دانلود شیپ فایل نقشه زمین شناسی استان گلستان

91

دانلود شیپ فایل نقشه زمین شناسی استان همدان

92

دانلود شیپ فایل نقشه زمین شناسی استان زنجان

93

دانلود شیپ فایل نقشه زمین شناسی استان کرمانشاه

94

دانلود شیپ فایل نقشه زمین شناسی استان خراسان جنوبی

95

مقاله بررسی روش سنجش از دور آکوستیکی به منظور طبقه بندی رسوبات بستر دریا

96

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی ورقه چاهک به همراه گزارش کامل پشت نقشه در مقیاس 1:100000

97

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی ورقه قیر به همراه گزارش کامل پشت نقشه در مقیاس 1:100000

98

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی ورقه نهاوند به همراه گزارش کامل پشت نقشه در 1:100000

99

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی ورقه نوبران به همراه گزارش کامل پشت نقشه در مقیاس 1:100000

100

پکیج جامع فیلم اموزش تفسیر و رمزگشایی نمادها و نشانه های باستانی توسط استاد دادگر . این قسمت : آموزش رمزگشایی از نماد نعل اسب

101

کانسارهای مرتبط با بازالت های سیلانی (نوریلسک تالناخ)

102

کانسارهای اسکارن

103

کانسارهای اکسید آهنی، مس و طلا (IOCG)

104

کانسارهای مرتبط با پوسته اقیانوسی، افیولیت ها

105

کانسارهای مرتبط با پگماتیت ها و گرایزن ها

106

کانسارهای پورفیری

107

کانسارهای رگه ای طلا (طلای اپی ترمال، طلای کوهزایی، طلای کارلین، طلای هومستیک)

108

کانسارهای سولفیدی مس و نیکل

109

فسفات های رسوبی( درس کانسارهای رسوبی)

110

مس رسوبی( درس کانسارهای رسوبی)

111

کانسارهای آهن و منگنز رسوبی

112

کانسار های سرب و روی غیر سو لفیدی

113

اثر شوری اب ابیاری بر خصوصیات خاک کشاورزی (منطقه موردی: رودخانه بهمنشیر)

114

فیلم آموزش تفسیر نماد جغد در دفینه یابی توسط استاد دادگر

115

فیلم آموزش رمزگشایی از نماد سگ در دفینه یابی توسط استاد انوشیروان دادگر

116

فیلم آموزشی رمزگشایی از نماد اردک در دفینه یابی توسط استاد دادگر

117

پکیج جامع اموزش تفسیر و رمزگشایی نمادها و نشانه های باستانی توسط استاد دادگر . این قسمت : آموزش رمزگشایی از نماد لاکپشت

118

پکیج جامع اموزش تفسیر و رمزگشایی نمادها و نشانه های باستانی توسط استاد دادگر . این قسمت : آموزش رمزگشایی از نماد قورباغه

119

پکیج جامع اموزش تفسیر و رمزگشایی نمادها و نشانه های باستانی توسط استاد دادگر . این قسمت : آموزش رمزگشایی از نماد شیر

120

پکیج فیلم کلاس آموزش تفسیر و رمزگشایی نمادها و نشانه های باستانی توسط استاد دادگر . این قسمت : آموزش رمزگشایی از نماد دست

121

دانلودشیپ فایل نقشه زمین‌شناسی 1:100000آباده تشک

122

نقشه های 1:250000 اسکن شده زمین شناسی کردستان عراق

123

پاورپوینت پودمان نو آوری و فناوری کار و فناوری هفتم

124

دو عدد فایل پاور پوینت کانسارهای طلای کوهزایی

125

پکیج جامع فیلم آموزش تفسیر و رمزگشایی نمادها و نشانه های باستانی توسط استاد دادگر . این قسمت : آموزش رمزگشایی از تپه های باستانی

126

پکیج کلاس آموزش جامع باستانشناسی استاد دادگر. فیلم آموزشی شناخت علائم و نشانه های دفینه و مناطق پربار

127

فیلم آموزش خاکسپاری و آیین تدفین در ایران باستان توسط استاد دادگر

128

پکیج جامع اموزش تفسیر و رمزگشایی نمادهاو نشانه های باستانی توسط استاد دادگر . این قسمت : فیلم آموزش اصول و قواعد کاوش اصولی محیط

129

پکیج جامع کلاس آموزش تفسیر و رمزگشایی نمادها و نشانه های باستانی توسط استاد دادگر .این قسمت : نقش درختان کهنسال در دفینه یابی و آموزش کشف هدف

130

پکیج جامع اموزش تفسیر و رمزگشایی نماده و نسانه های باستانی توسط استاد دادگر . این قسمت : آموزش رمزگشایی از نماد شتر

131

پکیج جامع اموزش تفسیر و رمزگشایی نمادهاو نشانه های باستانی توسط استاد دادگر . موضوع این قسمت : آموزش رمزگشایی از جوغنها

132

کانسارهای تبخیری

133

کانسارهای سدکس

134

کانسارهای سولفید توده ای آتشفشانی VMS

135

کانسارهای سرب و روی تیپ دره می سی سی پی

136

کانسارهای پلاسری

137

کانسارهای لاتریت و بوکسیت

138

کانسارهای اورانیوم ماسه سنگی

139

کانسارهای اورانیوم و طلای کنگلومرایی

140

کانسارهای مرتبط با کیمبرلیت ها، کربناتیت ها و آنورتوزوئیت ها

 

heart با کلیک بر روی هر مطلب،به صفحه توضیحات و لینک دانلود فایل ها منتقل می شوید:

 

*                  لیست 140عدد فایل زمین شناسی با موضوعات متفرقه(علوم پایه)

ردیف

عنوان

1

شیپ فایل زمین شناسی استان یزد

2

شیپ فایل زمین شناسی چهارگوش لکرکوه

3

شیپ فایل زمین شناسی استان قزوین

4

شیپ فایل زمین شناسی چهارگوش نایبندان

5

شیپ فایل زمین‌شناسی چهارگوش قاین

6

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کانی شناسی سوروسیلیکات ها یا سیلیکات های دوتایی در 17 اسلاید

7

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کانی شناسی سیکلوسیلیکات ها یا سیلیکات های حلقوی در 14 اسلاید

8

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کانی شناسی هیدروکسیدها در 18 اسلاید

9

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کانی شناسی هالیدها در 20 اسلاید

10

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کانی شناسی نیترات ها و بورات ها در 15 اسلاید

11

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کانی شناسی مولیبدات ها و تنگستات ها در 12 اسلاید

12

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کانی شناسی فسفات ها، آرسنات ها و وانادات ها در 15 اسلاید

13

پاورپوینت کانیها وسنگهای صنعتی

14

نقشه زمین‌شناسی 1:250000 اسکن شده تهران

15

نقشه زمین‌شناسی 1:250000 اسکن شده فنوج

16

نقشه زمین‌شناسی 1:250000 اسکن شده گزیک

17

نقشه زمین‌شناسی 1:250000 اسکن شده گنبد کاووس

18

نقشه زمین‌شناسی 1:250000 اسکن شده گرگان

19

نقشه زمین‌شناسی 1:250000 اسکن شده ایرانشهر

20

راهنمای فارسی تشخیص اصالت اسکناس های دلار آمریکا ، یورو و پوند انگلیس

21

شیپ فایل زمین شناسی استان گلستان

22

شیپ فایل زمین شناسی استان همدان

23

شیپ فایل زمین شناسی استان هرمزگان

24

شیپ فایل زمین شناسی استان ایلام

25

شیپ فایل زمین شناسی استان اصفهان

26

شیپ فایل زمین شناسی استان کرمان

27

شیپ فایل زمین شناسی استان کرمانشاه

28

شیپ فایل زمین شناسی استان خراسان شمالی

29

شیپ فایل زمین شناسی استان خراسان جنوبی

30

شیپ فایل زمین شناسی استان خراسان رضوی

31

شیپ فایل زمین شناسی استان خوزستان

32

شیپ فایل زمین شناسی استان کهگیلوئیه و بویراحمد

33

شیپ فایل زمین شناسی استان کردستان

34

شیپ فایل زمین شناسی استان لرستان

35

شیپ فایل زمین شناسی استان مرکزی

36

شیپ فایل زمین شناسی استان مازندران

37

شیپ فایل زمین شناسی استان قم

38

شیپ فایل زمین شناسی استان سمنان

39

شیپ فایل زمین شناسی استان سیستان و بلوچستان

40

شیپ فایل زمین شناسی استان تهران - البرز

41

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مفهوم اندیکاتریکس یا Indicatrix در 32 اسلاید

42

مقاله سنگ های دگرگونی

43

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دیرینه شناسی شاخه آرکئوسیاته و اسفنج ها در 23 اسلاید

44

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دیرینه شناسی شاخه کرم ها و بریوزوآ در 17 اسلاید

45

یلنن نتبب نابب کتلل متبیی منلبب کنلبی منای

46

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دیرینه شناسی شاخه براکیوپودها در 20 اسلاید

47

پاورپوینت با عنوان منشا مواد آتشفشانی در 20 اسلاید

48

پاورپوینت با عنوان رده بندی فعالیت های آتشفشانی در 20 اسلاید

49

نقشه زمین‌شناسی 1:250000 اسکن شده بوشهر

50

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان فرآیندهای آتشفشانی در 24 اسلاید

51

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دیرینه شناسی شاخه همی کورداتا در 15 اسلاید

52

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دیرینه شناسی شاخه پروتیستا یا پروتوزوآ در 24 اسلاید

53

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان باد و بیابان در 20 اسلاید

54

پاورپوینت با عنوان دوره زمین شناسی ائون پرکامبرین در 20 اسلاید

55

شیپ فایل زمین شناسی استان اردبیل

56

شیپ فایل زمین شناسی استان آذربایجان غربی

57

شیپ فایل زمین شناسی استان بوشهر

58

شیپ فایل زمین شناسی استان چهار محال بختیاری

59

شیپ فایل زمین شناسی استان فارس

60

شیپ فایل زمین شناسی استان گیلان

61

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کانی شناسی نزوسیلیکات ها یا سیلیکات های جزیره ای در 43 اسلاید

62

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کانی شناسی اینوسیلیکات ها یا سیلیکات های زنجیری در 38 اسلاید

63

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کانی شناسی فیلوسیلیکات ها یا سیلیکات های ورقه ای در 41 اسلاید

64

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کانی شناسی تکتوسیلیکات ها یا سیلیکات های شبکه ای در 43 اسلاید

65

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کانی شناسی عناصر آزاد طبیعی در 43 اسلاید

66

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان قانون فازها (قانون گیبس) در پترولوژی یا سنگ شناسی در 26 اسلاید

67

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان پترولوژی یا سنگ شناسی و ساختار زمین در 37 اسلاید

68

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان فرضیه های مربوط به منشا پیدایش نفت و تبدیل مواد آلی به نفت در 48 اسلاید

69

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان انواع دگرگونی در سنگ ها در 22 اسلاید

70

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سنگ مادر و چگونگی تشکیل نفت و گاز در 41 اسلاید

71

پاورپوینت با عنوان سنگ مخزن نفت و انواع آن در 30 اسلاید

72

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کانی شناسی سولفات ها در 27 اسلاید

73

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان جدایش قاره ها در 21 اسلاید

74

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کامل لایه ازون در 42 اسلاید

75

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مقاومت خاک در 23 اسلاید

76

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ساختار و تراکم خاک در 16 اسلاید

77

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان پلاستیسیته خاک در 17 اسلاید

78

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سیستم های خاک و هوازدگی در 23 اسلاید

79

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان حرکت در دامنه ها در 29 اسلاید

80

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی رودخانه ها در 49 اسلاید

81

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مطالعه مقطع نازک کانی ها در نور پلاریزه ساده در 22 اسلاید

82

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شناسایی و تفسیر لیتولوژی در عکس های هوایی در 24 اسلاید

83

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مناطق فرورانش در زمین شناسی در 19 اسلاید

84

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان حالت های مختلف مواد آتشفشانی در 35 اسلاید

85

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اقیانوس ها و سواحل در 49 اسلاید

86

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان زمان در زمین شناسی در 33 اسلاید

87

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان حل مکانیسم کانونی زمین لرزه در 21 اسلاید

88

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سرگذشت لرزه خیزی و زمین لرزه در ایران در 21 اسلاید

89

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مطالعه خصوصیات هیدرولیکی لایه های آبدار (آزمون های پمپاژ) در 49 اسلاید

90

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان گسل های ترادیسی و تراگذر در 19 اسلاید

91

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان راه های بهره برداری از آب های زیرزمینی در 37 اسلاید

92

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دوره زمین شناسی سنوزوئیک در 42 اسلاید

93

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بلورهای یک محوری و دو محوری در 21 اسلاید

94

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان پشته های اقیانوسی و کافت های قاره ای در 18 اسلاید

95

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تقسیم بندی زمین شناسی ایران به نواحی مختلف در 28 اسلاید

96

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان رده بندی سنگ های آذرین در 18 اسلاید

97

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان زمین شناسی ایران در دوران پرکامبرین و پالئوزوئیک در 48 اسلاید

98

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان عکس برداری هوایی در 18 اسلاید

99

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کاربرد عکس های هوایی در 18 اسلاید

100

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مجموعه کانی ها یا پاراژنز در 14 اسلاید

101

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان محیط رسوبی، رخساره های رسوبی و مدل های رسوبی در 28 اسلاید

102

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سیستم آب زیر زمینی در 35 اسلاید

103

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نمونه برداری از ذخایر معدنی در 37 اسلاید

104

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی میکروسکوپ پلاریزان در 24 اسلاید

105

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان لایه های آبدار زمین در 42 اسلاید

106

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دیرینه شناسی شاخه کیسه تنان در 43 اسلاید

107

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان غارسنگ ها و انواع آن در 46 اسلاید

108

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مقدمه ای بر آتشفشان شناسی در 30 اسلاید

109

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان میکروسکوپ کانه شناسی در 22 اسلاید

110

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آماده سازی عکس های هوایی در 22 اسلاید

111

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی رشته کوه البرز در 30 اسلاید

112

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان طبقه بندی خاک ها در 22 اسلاید

113

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شکل زمین و سیستم های تصویر در 15 اسلاید

114

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی رشته کوه زاگرس در 43 اسلاید

115

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان فرآیندهای آذرین درونی در 28 اسلاید

116

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان فرآیندهای دگرگونی در 28 اسلاید

117

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان زمین لرزه در 31 اسلاید

118

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دیرینه شناسی شاخه بندپایان در 31 اسلاید

119

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان زمین ساخت ورقی یا صفحه ای در 41 اسلاید

120

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ژئوشیمی ایزوتوپ ها در 22 اسلاید

121

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان انرژی و محیط در 47 اسلاید

122

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان پیش بینی زمین لرزه و جلوگیری از آن در 28 اسلاید

123

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کلیات، اهمیت و کاربرد پترولوژی یا سنگ شناسی در 56 اسلاید

124

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان فرسایش خاک و انواع آن در 60 اسلاید

125

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کانی شناسی سولفیدها و سولفوسالت ها در 64 اسلاید

126

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کمربندهای کوهزایی در 27 اسلاید

127

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کانی شناسی اکسیدها در 61 اسلاید

128

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کانی شناسی کربنات ها در 74 اسلاید

129

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان پترولوژی یا سنگ شناسی و ژنز ماگما در 61 اسلاید

130

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نفتگیرها و انواع آن ها در 61 اسلاید

131

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شدت و خصوصیات زمین لرزه در 34 اسلاید

132

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شرایط مخزن نفت، مکانیسم مخزن و مهاجرت نفت در 55 اسلاید

133

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان منشا وقوع زمین لرزه ها در 28 اسلاید

134

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان زمین شناسی ایران در دوران سنوزوئیک در 72 اسلاید

135

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان انواع امواج لرزه ای در 38 اسلاید

136

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آب در زمین و تراکم پذیری و تحکیم در 32 اسلاید

137

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان هوازدگی و انواع آن در 54 اسلاید

138

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آشنایی با مراحل پی جویی و اکتشاف ذخایر معدنی در 36 اسلاید

139

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سیستم آب های سطحی در 41 اسلاید

140

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان علوم زمین محیطی و علم سیستم زمین در 35 اسلاید

 

heart با کلیک بر روی هر مطلب،به صفحه توضیحات و لینک دانلود فایل ها منتقل می شوید:

 

*                  لیست 136عدد فایل زمین شناسی با موضوعات متفرقه(علوم پایه)

ردیف

عنوان

1

تومولوس ها

2

اسرار نظامی گنجها

3

کاربرد مواد معدنی در صنایع

4

رمزنامه گنجور

5

پاورپوینت آتشفشان شناسی

6

سلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاک

7

جزوه فتوژئولوژی

8

طلسم دفینه ها

9

خلاصه کتاب مکانیک خاک

10

گنج نامه

11

نشانه حیوانات در گنج یابی

12

انواع گنج ها

13

طلا، تاریخچه و ژنز ذخایر Gold, History and Genesis of Deposits

14

چشم طلایی جلد 4

15

چشم طلایی 3

16

چشم طلایی 2

17

پاورپوینت درس هشتم جامعه شناسی (1) انسانی دهم

18

دانلود مقاله متدهای اندازه گیری دبی سفره های آب زیرزمینی Q

19

پاورپوینت درباره کرتاسه

20

پاورپوینت بررسی زلزله

21

کاوش در قبرستان ها

22

گنجنامه احمد وزیر

23

تحقیق درباره کمپاس

24

دانلود جزوه گارنت مفاهیم کانی شناسی و خاستگاه

25

پاورپوینت بررسی زلزله

26

در اعماق سنگ نوشته ها

27

میراث زرین

28

اسرار نشانه ها

29

پاورپوینت زمین شناسی مهندسی -سنگ ها در 34 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصائیر

30

گزارش کارآموزی سیکل پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان

31

تعریف خاک و عوامل فرسایش خاک ها

32

تحقیق در مورد عناصر نادر خاکی

33

علایم و نشانه ها

34

دانلود مقاله HACCP چیست

35

دانلود مقاله علف هرز

36

دانلودمقاله اصول پایه در طراحی بسته بندی

37

بررسی و مطالعه ساختار زمین ساختی و تکتونیکی منطقه البرز مرکزی

38

دانلود پاورپوینت گزارش مطالعات ژئوتکنیک

39

اهمیت اقتصادی تبخیری ها

40

دانلود جزوه گارنت مفاهیم کانی شناسی و خاستگاه

41

دانلود پاورپوینت زمین شناسی - سنگ های آذرین در 42 اسلاید

42

کتاب چشم طلایی

43

دانلود تحقیق زمین شناسی - سنگ های رسوبی در 31 صفحه به صورت فایل word

44

پاورپوینت تخمین و ارزیابی ذخایر معدنی

45

دانلود تحقیق هوازدگی در 19صفحه به صورت فایل word

46

دانلود پروژه پتانسیل معدنی استان ایلام با فرمت word

47

پاورپوینت درس چهارم انسان و محیط زیست

48

پاورپوینت فصل دوم گفتار دوم زیست شناسی تجربی یازدهم

49

تحقیق درباره کانی ها و سنگها

50

پاورپوینت درس پنجم انسان و محیط زیست

51

تحقیق درباره کره زمین و ساختمان آن

52

پاورپوینت درس هفتم انسان و محیط زیست یازدهم

53

چشم طلایی1

54

پاورپوینت فصل 6 زمین شناسی ( پویایی زمین )

55

پاورپوینت فصل 7 زمین شناسی ( زمین شناسی ایران )

56

دانلود پاورپوینت زمین شناسی - معادن در 30 اسلاید

57

مبانی تجزیه و تحلیل صورت های مالی

58

دانلود تحقیق زمین شناسی - رانش زمین در 39 صفحه به صورت فایل word

59

تحقیق درباره مطالعه زمین شناسی و چینه شناسی پالئوژن در شمال شرق گلپایگان

60

تحقیق درباره معدن چغارت

61

پاورپوینت درباره شاخه خارپوستان

62

دانلود پاورپوینت زمین شناسی - زلزله در ایران در 29 اسلاید

63

پاورپوینت جامع درباره تکتونیک و کانه زایی ریفت شرق آفریقا

64

دانلود پاورپوینت زمین شناسی - منظومه شمسی در28 اسلاید

65

تحقیق درباره گسل سن آندراس

66

پاورپوینت جامع درباره درس سنگ شناسی آذرین

67

تحقیق درباره گسل

68

پاورپوینت فصل سوم ریاضی هشتم

69

دانلود پاورپوینت زمین شناسی - زلزله در 27 اسلاید

70

پاورپوینت فصل اول زمین شناسی ( آفرینش کیهان و تکوین زمین )

71

پاورپپوینت فصل 2 زمین شناسی ( منابع معدنی و ذخایر انرژی ، زیربنای توسعه و تمدن )

72

پاورپپوینت فصل 3 زمین شناسی ( منابع آب و خاک )

73

پاورپوینت فصل 4 زمین شناسی ( زمین شناسی و سازه های مهندسی )

74

پاورپپوینت فصل 5 زمین شناسی ( زمین شناسی و سلامت )

75

تحقیق درباره علل زمین لرزه

76

پاورپوینت پودمان پرورش و نگه داری گیاهان کار و فناوری هفتم

77

پاورپوینت زمین شناسی ( تحقیق در مورد زلزله )(۶۵ص قابل ویرایش)(الیاس حضرتی)

78

جوغنها

79

خلاصه ژئو مورفولوژی دینامیک

80

موقعیت منطقه آباده از نظر زمین شناسی و اکتشاف

81

آیین تدفین در ایران باستان

82

پاورپوینت سنگ های دگرگونی

83

ترفند خدایان

84

تحقیق درباره گسل های سمنان

85

تحقیق درباره کاربری اراضی

86

گنج باستان

87

گیتاشناسی نوین کشورها

88

اکتشاف و زمین شناسی معدن سرب نخلک

89

تحقیق درباره مواد منفجره

90

پاورپوینت جامع درباره جیوه و آنتیموان

91

دانلود تحقیق زمین شناسی - منظومه شمسی در 12 صفحه به صورت فایل word

92

تحقیق درباره فن ساختمانی صفحات

93

دانلود پاورپوینت هوازدگی ، انواع و علت های آن در 20 اسلاید

94

تحقیق درباره گرانش سیارات

95

تحقیق درباره گرانش یا جاذبه

96

پاورپوینت درس دهم جغرافیای دهم

97

اطلس آناتومی انسان - Pocket Atlas of Human Anatomy

98

زمین شناسی

99

نقشه زمین شناسی استان آذربایجان شرقی

100

نقشه زمین شناسی استان اصفهان

101

نقشه زمین شناسی استان گیلان

102

نقشه زمین شناسی استان هرمزگان

103

دانلود پاورپوینت زمین شناسی - رانش زمین یا زمین لغزش در 26 اسلاید همراه با فیلم رانش زمین به طور جداگانه

104

نقشه زمین شناسی استان کهگیلوییه و بویراحمد

105

نقشه زمین شناسی استان کردستان

106

نقشه زمین شناسی استان مرکزی

107

اپلیکیشن دفینه یابی حرفه ای

108

نقشه زمین شناسی استان مازندران

109

نقشه زمین شناسی استان سیستان و بلوچستان

110

نقشه زمین شناسی استان زنجان

111

مراحل مختلف آزمایش خاک

112

یکی از بلندترین ساختارهای تقویت شده باترکیبات زمین دراروپا

113

تحقیق در مورد سنگ تراشی

114

تحقیق در مورد رزین های تعویض یونی

115

دانلود تحقیق زمین شناسی - سنگ های آذرین در 22 صفحه به صورت فایل word

116

دانلود پاورپوینت زمین شناسی - چین خوردگی در دو فایل مجزا 47 اسلاید و 35 اسلاید

117

اپلیکیشن دفینه یابی حرفه ای

118

دانلود پروژه عوامل موثر در میزان نفوذ آب های زیرزمینی به داخل تونل های معدنی

119

کتاب اسرار نشانه ها

120

دانلود پروژه تولید سیمان پوزولانی در استان اردبیل

121

دانلود پروژه فرآوری کانسنگ های اورانیوم دار با فرمت word

122

دانلود پروژه بررسی سیستم آتشباری نانل در معادن با فرمت word

123

طرح توجیحی اکتشاف سنگ آهن پلاسر

124

تدوین آیین نامه ای جامع جهت پیشگیری از عواقب زلزله در ایران

125

ارتباط بین سرعت حفاری و خواص ژئومکانیکی سنگ

126

بررسی روشهای موجود فرآوری کانی آلونیت در گذشته و حال

127

26 اسلاید پاورپوینت در زمینه جامعه شناسی کار وبیکاری

128

دانلود پروژه کانی شناسی با فرمت word

129

دانلود پروژه بررسی زمین شناسی و پتانسیل مواد معدنی خراسان شمالی با فرمت word

130

دانلود پروژه حفاری تونل سازی با فرمت word

131

دانلود پروژه مدل سازی ترک های ثانویه با استفاده از تئوری انشعاب به روش المان مرزی

132

مهندسی زلزله

133

پراکندگی آلونیت در ایران و جهان

134

مقاله کانی ها

135

تحقیق در مورد گاز طبیعی

136

دانلود پاورپوینت زمین شناسی - سنگ رسوبی در22 اسلاید

 

heart با کلیک بر روی هر مطلب،به صفحه توضیحات و لینک دانلود فایل ها منتقل می شوید:

 

*                  لیست 54عدد فایل زمین شناسی با موضوعات متفرقه(علوم پایه)

ردیف

عنوان

1

نقشه زمین شناسی سر‌چاه‌شور(1:100000)

2

نقشه زمین شناسی چنازان(1:100000)

3

نقشه زمین شناسی قائن(1:100000)

4

نقشه زمین شناسی روم(1:100000)

5

نقشه زمین شناسی کلات‌نادرى(1:100000)

6

دانلود کتاب کانی شناسی نوری Introduction to Optical·Mineralogy

7

پاورپوینت فصل ششم علوم هشتم(تنظیم هورمونی)

8

نقشه زمین شناسی دولت‌آباد فریمان(1:100000)

9

نقشه زمین شناسی سربیشه(1:100000)

10

نقشه زمین شناسی کاشمر(1:100000)

11

پاورپوینت فصل پنجم علوم هفتم(از معدن تا خانه)

12

نقشه زمین شناسی فردوس(1:100000)

13

نقشه زمین شناسی سه‌چنگى(1:100000)

14

نقشه زمین شناسی قوچان(1:100000)

15

پاورپوینت کلیات محیط زیست

16

جزوه تهیه نقشه

17

نقشه زمین شناسی بشرویه(1:100000)

18

نقشه زمین شناسی کدکن(1:100000)

19

نقشه زمین شناسی فیض‌آباد(1:100000)

20

سفالگری پیش از اسلام

21

تدفین در زمان اشکانیان

22

اسلاید کربناتیتها و الماس

23

کتاب کمیاب و ارزشمند گنج نامه

24

اسلاید کربناتیت ها

25

اسلاید افیولیت ها

26

کمپلکس دگرگونی چادگان

27

اسلاید سنگ های پیروکلاستیک

28

دانلود کتاب زمین شناسی

29

نقشه زمین شناسی دوزین(1:100000)

30

نقشه زمین شناسی چالوس(1:100000)

31

نقشه زمین شناسی آمل(1:250000)

32

نقشه زمین شناسی مشکان(1:100000)

33

پاورپوینت درس دوم مطالعات اجتماعی هفتم(من مسئول هستم)

34

ده سال کنکور کارشناسی ارشد زمین شناسی

35

نقشه زمین شناسی شامکان(1:100000)

36

کتاب گنج نامه شیخ بهایی

37

کتاب اله طلسمات (درسایتها 9000 ت قیمت خورده)

38

زمین لرزه

39

نقش سازنده ای زمین شناسی در وضعیت هیدروژئولوژیکی دشت یزد اردکان با استفاده از دور سنجی

40

حروف عبری و اعداد آن

41

باستان شناسی ایران 1

42

تدفین در ایران از آغاز تا پیش از میلاد

43

کتاب رمزیاب دفینه

44

آموزش خط میخی

45

اطلس معاصر گیتاشناسی

46

پاورپوینت پودمان شهروند الکترونیک 1 اتصال به شبکه ، پست الکترونیکی، کار و فناوری هشتم

47

نقشه زمین شناسی پیشین1:250.000

48

نقشه زمین شناسی سراوان1:250.000

49

نقشه زمین شناسی بیرک 1(1:100000)

50

ساروج و تخریب آن

51

دانلود رایگان پاورپوینت سنتز جواهرات

52

اثر املاح معدنی بر بدن

53

سیستم مختصات جغرافیایی

   

 

heart با کلیک بر روی هر مطلب،به صفحه توضیحات و لینک دانلود فایل ها منتقل می شوید:

 

*                  لیست 120عدد فایل زمین شناسی با موضوعات متفرقه(علوم پایه)

ردیف

عنوان

1

پاورپوینت فصل دوم علوم هشتم(تغییرات شمیایی در خدمت زندگی)

2

زلزله

3

پاورپوینت درس دوم فارسی نهم (عجایب صنع حق تعالی)

4

پاورپوینت درس سوم فارسی نهم اول متوسطه (مثل آیینه)

5

پاورپوینت درس ششم فارسی نهم اول متوسطه (آداب زندگانی )

6

پاورپوینت درس هشتم فارسی نهم اول متوسطه (همزیستی بامام میهن)

7

پاورپوینت درس هفتم فارسی نهم اول متوسطه (پرتو امید)

8

پاورپوینت درس هفتم فارسی هشتم (آداب نیکان)

9

پاورپوینت درس نهم فارسی هشتم (نوجوان باهوش،آشپززادۀ وزیر،گریۀ امیر)

10

دانلود رایگان پاورپوینت تشکیل رود

11

پاورپوینت درس ششم فارسی هشتم (راه نیک بختی)

12

پاورپوینت درس سوم فارسی هشتم (ارمغان ایران)

13

پاورپوینت درس دهم فارسی هشتم (قلم سحرآمیزدونامه)

14

سنگ تراشی در ایران

15

مقاله درباره جهان اسرار آمیز فضا دنیای ستارگان

16

فروسایی خاک؛ یک چالش جهانی

17

پاورپوینت فصل سوم علوم هفتم(اتم ها، الفبای مواد)

18

پاورپوینت درس هفتم علوم ششم (ورزش و نیرو (2))

19

پاورپوینت درس هشتم علوم ششم (طرّاحی کنیم و بسازیم)

20

پاورپوینت درس نهم علوم ششم (سفر انرژی)

21

پاورپوینت درس اول فارسی نهم (آفرینش همه تنبیه خداوند دل است)

22

پاورپوینت درس هفتم فارسی هفتم (علم زندگانی)

23

پاورپوینت درس سوم علوم ششم (کارخانه‌ی کاغذسازی)

24

پاورپوینت درس دوم علوم ششم (کاغذ (سرگذشت دفتر من)

25

پاورپوینت درس چهارم علوم ششم(سفر به اعماق زمین)

26

پاورپوینت درس پنجم علوم ششم(زمین پویا)

27

پاورپوینت درس دهم علوم ششم(خیلی کوچک - خیلی بزرگ)

28

پاورپوینت درس هشتم مطالعات اجتماعی ششم(پوشاک ما)

29

پاورپوینت درس نهم مطالعات اجتماعی ششم(دریاهای ایران)

30

پاورپوینت درس دهم مطالعات اجتماعی ششم(ایران و همسایگان)

31

پاورپوینت درس چهارم مطالعات اجتماعی ششم(ایران و منابع انرژی)

32

پاورپوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی ششم(پیشرفت علوم و فنون در دوره ی اسلامی)

33

پاورپوینت درس اول مطالعات اجتماعی ششم(دوستان ما)

34

پاورپوینت فصل چهارم علوم نهم (حرکت چیست؟)

35

پاورپوینت درس سوم علوم نهم(به دنبال محیطی بهتر برای زندگی)

36

پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی هشتم(ارتباط و رسانه)

37

پاورپوینت فصل هشتم علوم نهم (فشار و آثار آن)

38

مقاله درباره نیروی جاذبه زمین

39

پاورپوینت فصل سوم علوم هشتم(از درون اتم چه خبر)

40

پاورپوینت فصل یازدهم علوم هشتم(کانی ها)

41

پاورپوینت فصل چهارم علوم هفتم(مواد پیرامون ما)

42

پاورپوینت فصل اول علوم هفتم(تجربه و تفکر)

43

پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی ششم(اوقات فراغت)

44

پاورپوینت درس سوم مطالعات اجتماعی ششم(کشاورزی در ایران)

45

پاورپوینت فصل پنجم علوم نهم (نیرو چیست؟)

46

پاورپوینت فصل هفتم علوم نهم (آثاری از گذشته زمین)

47

آشنایی با رموز گنجهای پنهان

48

اطلس کامل گیتاشناسی سال 1369

49

دانلود روش تحقیق آلکالوئیدها و فیزیولوژی گیاهی

50

پاورپوینت درس دهم فارسی نهم اول متوسطه (آرشی دیگر)

51

پاورپوینت درس یازدهم فارسی هشتم اول متوسطه (پرچم داران)

52

پاورپوینت درس هشتم فارسی هشتم (آزادگی)

53

زمین لرزه های سختی که موجب ایجاد پیچش در ساختمانها می¬شوند

54

پاورپوینت درس اول فارسی نهم متوسطه اول(آفرینش همه تنبیه خداوند دل است )

55

پاورپوینت سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

56

پاورپوینت درس اول مطالعات اجتماعی هفتم(حقوق و مسئولیت های ما)

57

پاورپوینت درس چهارم مطالعات اجتماعی هفتم(قانون گذاری)

58

پاورپوینت درس سوم مطالعات اجتماعی هفتم(چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم)

59

پاورپوینت درس هفتم علوم هفتم(سفر آب درون زمین)

60

کتاب طلسمات طم طم هندی(نسخه کامل 240 صفحه ای )

61

نقشه زمین شناسی چاهک(1:100000)

62

نقشه زمین شناسی داراب(1:100000)

63

نقشه زمین شناسی عشق آباد(1:100000)

64

نقشه زمین شناسی فراشبند(1:250000)

65

نقشه زمین شناسی شیراز(1:250000)

66

پاورپوینت تکنولوژی پلاستیک (بازیافت پلاستیک)

67

نقشه زمین شناسی نیریز(1:250000)

68

نقشه زمین شناسی طبس(1:100000)

69

نقشه زمین شناسی بجنورد(1:100000)

70

نقشه زمین شناسی جغاتی(1:100000)

71

پاورپوینت درس دهم پیام های آسمانی هفتم

72

پاورپوینت افیولیت

73

دانلود رایگان پاورپوینت خزندگان

74

اسلاید گابرو

75

لرزه نگاری

76

آموزش خط پهلوی

77

سکه های ایران باستان

78

تدفین در آیین مزدایی

79

سکه های اشکانی

80

مراحل استخراج و اکتشاف یک معدن

81

نقشه زمین شناسی آباده(1:100000)

82

نقشه زمین شناسی گناباد(1:250000)

83

نقشه زمین شناسی چاه وک-ده سلم(1:250000)

84

نقشه زمین شناسی سیوند(1:100000)

85

اطلس رنگی جهان - Physical Map of the World

86

مقاله انواع گسل (۱۲صword)

87

نقشه زمین شناسی شیراز(1:100000)

88

پاورپوینت فصل چهارم گفتار اول زیست شناسی تجربی یازدهم

89

نقشه زمین شناسی شاهرخت(1:250000)

90

نقشه زمین شناسی کوار(1:100000)

91

نقشه زمین شناسی گزیک(1:250000)

92

نقشه زمین شناسی مظفری(1:100000)

93

نقشه زمین شناسی ده بید(1:100000)

94

باستان شناسی 40 تکه

95

نقشه زمین شناسی سعادت شهر(1:100000)

96

نقشه زمین شناسی ارسنجان(1:100000)

97

نقشه زمین شناسی رباط خان(1:100000)

98

نقشه زمین شناسی آباده - طشک(1:100000)

99

نقشه زمین شناسی رونیز(1:100000)

100

نقشه زمین شناسی فرومد(1:100000)

101

پاورپوینت درس دوم مطالعات اجتماعی نهم (حرکات زمین)

102

پاورپوینت درس ششم زبان انگلیسی هفتم

103

پاورپوینت درس هفتم زبان انگلیسی هفتم

104

نقشه زمین شناسی چهارفرسخ(1:100000)

105

پاورپوینت درس هشتم مطالعات اجتماعی نهم (جهان نابرابر)

106

نقشه زمین شناسی تفرش (1:100000)

107

نقشه زمین شناسی کهک- نوفل لوشاتو(1:100000)

108

نقشه زمین شناسی کهریزنو(1:100000)

109

نقشه زمین شناسی خواف(1:100000)

110

پاورپوینت سنگ مخزن نفت و انواع آن

111

Alternative Energy

112

نقشه زمین شناسی گزیک(1:100000)

113

نقشه زمین شناسی هرسین(1:100000)

114

نقشه زمین شناسی خونیک(1:100000)

115

نقشه زمین شناسی خرم آباد(1:250000)

116

نقشه زمین شناسی ربات خوش‌آب(1:100000)

117

نقشه زمین شناسی کلستان(1:100000)

118

نقشه زمین شناسی کاشمر(1:250000)

119

نقشه زمین شناسی فراشبند(1:100000)

120

نقشه زمین شناسی بشرویه(1:250000)

 

heart با کلیک بر روی هر مطلب،به صفحه توضیحات و لینک دانلود فایل ها منتقل می شوید:

 

*                  لیست 103عدد فایل زمین شناسی با موضوعات متفرقه(علوم پایه)

ردیف

عنوان

1

واژه ها و اصطلاحات پایه اکتشاف،استخراج و فرآوری مواد معدنی

2

زمین

3

تعیین وزن مخصوص حقیقی خاک

4

تعریف خاک و عوامل فرسایش خاکها

5

طبیعت گردی و اکوتوریسم

6

زمین شناسی

7

اطلاعات فلز طلا

8

یوزپلنگ ایرانی+ترجمه

9

مقاله آلرژی یاحساسیت

10

طبیعت زیبا استان خوزستان

11

علوم زمین

12

مهرگیاه

13

یخچال های طبیعی

14

مقاله اثر املاح معدنی بر بدن

15

علل خشک شدن دریاچه ارومیه

16

نمونه گیری

17

کلیاتی از سیستم های نمونه برداری مواد معدنی

18

لایه اوزون چیست؟

19

دیکشنری اکتشاف

20

دیکشنری عمومی زمین شناسی

21

دیکشنری علوم زمین

22

دیکشنری زمین شناسی و کانی شناسی

23

دیکشنری تخصصی استخراج

24

سنگ

25

مکانیک خاک

26

زلزله شناسی

27

الماس

28

آب

29

مقاله درباره آلودگی آب وآلودگی هوا

30

مقاله زمین شناسی اقتصادی

31

پاورپوینت سیستم های نمونه برداری مواد معدنی

32

دانلود فایل آموزشی برداشت های زمین شناسی

33

تحقیق در مورد سنگ شناسی دگرگونی

34

دیکشنری تخصصی معدن

35

دیکشنری ژئوفیزیک و ستاره شناسی

36

نرم افزار دیکشنری تخصصی معدن

37

نرم افزار دیکشنری زمین شناسی برای موبایل

38

پاورپوینت GEOLOGICAL MAPPING

39

آسفالت متخلخل

40

نگاهی به جنگل‌ های ایران

41

گسل بینالود

42

اطلاعات کلی از فلز طلا

43

تولید و انتقال گرما در زمین Heat Generation and Transport in the Earth

44

Calculation of soil erosion rate and sediment yield by MPSIAC model,using GIS (case study: Qurjineh watershed -West of Kabudrahang)

45

تحلیل ساختاری پهنه سنندج- سیرجان در منطقه جنوب شهرستان الیگودرز

46

طراحی بهینه مسیر سفر به قمر انسلادوس زحل با استفاده از الگوریتم تکاملی (ICA) و مقایسه نتایج بدست آمده با الگوریتم (PSO

47

پتروژنز و خاستگاه تکتونو ماگمایی کانسار آهن صدرآباد، غرب یزد

48

پهنه بندی مخاطرات زمین لغزش با استفاده از روشهای شاخص همپوشانی و تحلیل سلسله مراتبی AHP ،مطالعه موردی: حوضه آبریز سد ستارخان

49

The Chicago Naturalist

50

اکتشاف طلا،در ورقه 1:100000 رزن با استفاده از تلفیق نقشه زمین شناسی و نتایج ژئوشیمی و داده های ماهواره ای

51

تعیین لبه داده های میدان پتانسیل با استفاده از روش تانسور ساختار

52

اثرات گلخانه ای و نقش و خطرات افزایش آن در کره زمین

53

آمادگی در برابر زلزله

54

بررسی کاربرد جی آی اس در ساماندهی مدارک علوم زمین

55

زمین شناسی پزشکی

56

تعیین مشخصات خاک (ژئوتکنیک )

57

پاورپوینت زباله ثروتی ناشناخته

58

پاورپویینت فلامینکو

59

تحقیق در مورد سنگ و انواع آن

60

تحقیق در مورد لرزه نگاری

61

پاورپوینت فرآیند دگرگونی و سنگهای دگرگون شده

62

Advanced Environmental Wind Engineering

63

زلزله و آتش فشان

64

کتاب انرژی درمانی(استادرهبرزاده)-331صفحه

65

مقاله درس کاشت و تکثیر گیاهان زینتی پودمان پرورش گیاهان زینتی در خانه

66

زمین شناسی پزشکی Medical Geology, A Regional Synthesis

67

بازیافت پلاستیک

68

مقدمه ای بر زمین شناسی پزشکی Introduction to Medical Geology

69

تحقیق درباره حقوق ودستمزد

70

اصول زمین شناسی پزشکی، اثرات محیط طبیعی بر سلامت عمومی، 2005 Essentials of Medical Geology,Impacts of Natural Environment on Public Health

71

اصول زمین شناسی پزشکی، ویرایش 2013 Essentials of Medical Geology, 2013

72

معرفی رشته پرستاری

73

پاورپوینت فرسایش خاک

74

طرح کنسروسازی

75

تاثیر چشمه های آبگرم(گنو و خورگو)در استان هرمزگان بر آب شرب منطقه

76

شناسایی مسیر گسل با استفاده از روش ژئوالکتریک (مقاومت ویژه)

77

شناسایی واحدهای ساختاری و زمین شناسی منطقه میانراهان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS)

78

بررسی و ارزیابی دقت و صحت چند پیش نشانگر زلزله در علوم مختلف

79

مطالعه تاثیر عوامل هیدروژئوشیمیایی بر شاخص های کیفی آب زیرزمینی دشت قزوین

80

بررسی ساختارهای کنترل کننده کانی سازی مس در منطقه کلوت اشرفا (یزد)

81

معرفی و بررسی کاربرد روش های ژئوالکتریک در تعیین خواص ژئومکانیکی سنگ

82

بررسی هندسی ساختاری منطقه دامنه جنوب باختر اصفهان با تأکید بر تغییر شکلهای شکننده

83

تخمین تخلخل و توزیع فضایی تراوایی با استفاده از مدل زمین آماری در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران

84

پاورپوینت درس اول علوم ششم(زنگ علوم (مسائل زندگی روزانه و ‌حل آنها)

85

منشأ و تکامل زمین Origin and Evolution of Earth

86

گردشگری مذهبی ایران

87

پاورپوینت فصل دوم علوم نهم (رفتار اتم ها با یکدیگر)

88

سنگ شناسی دگرگونی

89

The Water Wizard: The Extraordinary Properties of Natural Water

90

پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی هفتم اول متوسطه (بیمه و مقابله با حوادث)

91

پاورپوینت درس نهم فارسی نهم اول متوسطه (راز موفّقیّت )

92

پاورپوینت درس دوم فارسی هشتم (خوب جهان را ببین! صورتگر ماهر)

93

مدیریت ریسک سیلاب شهری

94

مقاله کودک ازاری

95

تحقیق درباره بهـره و ربـا در اسـلام

96

جزوه آموزش word

97

ویژگی‌های زمین‌شناسی، دگرسانی و کانه‌زایی کانسار مس تخت‌گنبد، شمال‌شرق سیرجان

98

زمین شناسی پزشکی، اثرات محیط های زمین شناختی بر سلامت انسان Medical Geology, Effects of Geological Environments on Human Health

99

دانلودمقاله امادگی در برابر زلزله

100

فیزیک خاک با پایتون، انتقال در سیستم خاک، گیاه، اتمسفر Soil Physics with Python, Transport in the Soil-Plant-Atmosphere System

101

مقاله درباره UML

102

پاورپوینت روش تشکیل کانی ها

103

پیشنهادهایی نو برای کاهش آلودگی هوا در کلا نشهرها