فایلخونه،یه خونه پر از فایل...

مجموعه ای از هزاران فایل در همه رشته ها بصورت لیست شده و بر اساس طبقه بندی موضوعی

فایلخونه،یه خونه پر از فایل...

مجموعه ای از هزاران فایل در همه رشته ها بصورت لیست شده و بر اساس طبقه بندی موضوعی

فایلخونه،یه خونه پر از فایل...

طبقه بندی موضوعی
پیوندهای روزانه

۱ مطلب با موضوع «علوم پایه :: آمار» ثبت شده است

heartبا کلیک بر روی هر مطلب،به صفحه توضیحات و لینک دانلود فایل ها منتقل می شوید:

 

لیست ۱۶۰ عدد فایل رشته آمار(علوم پایه)

عنوان

ردیف

آموزش رایانه

1

نرم افزار spss

2

آموزش فرمول SUMIF در اکسل

3

آموزش فرمول SUM در اکسل

4

حل مسائل کتاب 1000 تمرین در احتمال تالیف گریمت و استیرزاکر به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 448 صفحه

5

حل مسائل آمار و احتمال برای علوم و مهندسی جی دیور به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 218 صفحه

6

دانلود کتاب مقدمه ای بر آمار و احتمال (برای مهندسان و محققان علوم+ pdf

7

دانلود کتاب Bases of social recherche Qualitative and Quantitative Approaches

8

دانلود کتاب آمار و تجزیه و تحلیل داده های علوم رفتاری

9

pdf روش های آماری

10

کتاب مبانی آمار نوشته مندنهل

11

دانلود کتاب Statistics for Veterinary and Animal Sciences

12

دانلود کتاب schaums outline Probability and Statistics

13

دانلود کتاب آمار و احتمالات مهندسی دانشگاه علم و صنعت+ pdf

14

دانلود کتاب Six sigma statistics with excel and minitab

15

دانلود کتاب روش تحقیق و آمار

16

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزار R

17

دانلود کتاب مبانی آمار در هیدرولوژی

18

دانلود کتاب مسائل و راه حل های آماری

19

مبانی و روش های آماری

20

دانلود کتاب STATISTICS FOR BUSINESS AND ECONOMICS

21

دانلود کتاب آمار و احتمال مقدماتی+ pdf

22

حل مسائل آمار و احتمال برای مهندسین و دانشمندان ویلیام نویدی به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 240 صفحه

23

حل مسائل آمار و احتمال برای مهندسین و دانشمندان آنتونی هیتر به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 376 صفحه

24

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان روش های (Methods) آماری (Statistical) در روانشناسی و علوم تربیتی (آمار استنباطی) در 291 اسلاید

25

پروژه عالی درس آمار

26

حل مسائل آمار ریاضی هاگ، مک کین و کریگ به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 111 صفحه

27

حل مسائل اولین درس در احتمال تالیف شلدون راس به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 146 صفحه

28

دانلود نمونه سوالات آمار متوسطه

29

مبانی مفاهیم علوم آماری

30

پاورپوینت سری آماری

31

دانلود کتاب A Concise Guide to Market Research

32

روش تحقیق در علوم پزشکی

33

کسب درآمد از اینترنت تضمینی و تست شده ماهی 3 ملیون

34

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ماهیت تحلیل رگرسیون در 21 اسلاید

35

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مؤلفه های اصلی در روش های تحلیل چند متغیره پیوسته در 29 اسلاید

36

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان برآورد بازه ای پارامتری در آمار در 75 اسلاید

37

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اقتصاد سنجی سری های زمانی: پیش بینی با استفاده از مدل های VAR و ARIMA در 28 اسلاید

38

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان انواع ضریب همبستگی در 46 اسلاید

39

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان جدول های توافقی سه طرفه در 70 اسلاید

40

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ضریب همبستگی در 33 اسلاید

41

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمون‎ ‎هایی برای بردارهای میانگین و ماتریس کوواریانس چند جامعه در 57 اسلاید

42

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمون فرض های چند متغیره و نواحی اطمینان برای بردار میانگین در 72 اسلاید

43

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان برآورد درستنمایی ماکسیمم و توزیع‎ ‎های نمونه‎ ‎ای در توزیع نرمال چند‏‎ ‎متغیره در 48 اسلاید

44

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمون های ساده آماری در نرم افزار S-Plus یا +S در 36 اسلاید

45

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان رگرسیون در نرم افزار S-Plus یا +S در 23 اسلاید

46

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمون فرض های آماری در 183 اسلاید

47

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان توزیع نرمال چند متغیره در 66 اسلاید

48

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان جدول های توافقی چند طرفه در آمار در 29 اسلاید

49

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان روش ها و مدل های معادلات همزمان در آمار در 45 اسلاید

50

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمون های t (تی) در آمار در 57 اسلاید

51

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمون های معنی دار در آمار در 38 اسلاید

52

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان استنباط آماری برآورد نقطه ای در 160 اسلاید

53

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان توزیع نرمال در 18 اسلاید

54

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تحلیل رگرسیونی چند متغیره (مرکب) در 69 اسلاید

55

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان رگرسیون بر روی متغیرهای موهومی در 55 اسلاید

56

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه در 59 اسلاید

57

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آمار غیر پارامتریک در 77 اسلاید

58

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان روش ماتریسی مدل رگرسیون خطی در 32 اسلاید

59

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان توزیع ها یا قضایای حدی در 78 اسلاید

60

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مدل های آماری خطی در 69 اسلاید

61

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان داده های رسته ای و مدل های لگ خطی در 38 اسلاید

62

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ناهمسانی واریانس در 40 اسلاید

63

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آمار استنباطی در 63 اسلاید

64

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان استنباط درباره پارامتر دو جامعه در 32 اسلاید

65

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان استنباط درباره پارامتر یک جامعه در 96 اسلاید

66

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان طبقه بندی و توصیف هندسی مشاهدات جامعه در 42 اسلاید

67

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تجزیه عاملی در روش های تحلیل چند متغیره پیوسته در 32 اسلاید

68

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ارزیابی نرمال بودن در آمار در 39 اسلاید

69

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان توابع احتمال گسسته و پیوسته در 48 اسلاید

70

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان طرح آزمایش ها و تحلیل واریانس در نرم افزار S-Plus یا (+S) در 53 اسلاید

71

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مطالعه توصیفی داده های طبقه بندی نشده در 42 اسلاید

72

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان توصیف مقداری مشاهدات طبقه بندی شده در 51 اسلاید

73

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نظریه تصمیم در آمار در 23 اسلاید

74

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مدیریت داده ها در نرم افزار آماری SPSS در 51 اسلاید

75

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تحلیل داده ها در نرم افزار آماری SPSS در 60 اسلاید

76

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان همخطی در مدل رگرسیونی در 27 اسلاید

77

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مدل رگرسیون خطی نرمال کلاسیک در 20 اسلاید

78

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان رسم نمودار در نرم افزار S-Plus یا (+S) در 68 اسلاید

79

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نتایج اساسی در آمار و احتمال در 45 اسلاید

80

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان جدول های توافقی دو طرفه در آمار در 90 اسلاید

81

نمونه پروپوزال کامل

82

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اصول کلی احتمال در 52 اسلاید

83

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تحلیل رگرسیون دو متغیره در 89 اسلاید

84

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان خودهمبستگی در 34 اسلاید

85

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مدل های خودرگرسیونی با وقفه توزیعی در 41 اسلاید

86

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آنالیز واریانس در 26 اسلاید

87

مراحل انجام یک تحقیق

88

آموزش برنامه STATA

89

حل المسائل آمار ریاضی پارسیان

90

آمار احتمالات مقدماتی

91

آمار ناپارامتری

92

حل دو مثال از ضریب همبستگی و رگرسیون

93

دو مثال حل شده واریانس در اکسل

94

مثالهایی از جدول فراوانی در اکسل

95

اثبات فرمول روش کمترین مربعات

96

پاورپوینت جامع و کامل با موضوع آمار ریاضی 2

97

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نمونه گیری با احتمال متغیر در 25 اسلاید

98

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نمونه گیری با طبقه بندی در 43 اسلاید

99

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نمونه گیری تصادفی ساده در 47 اسلاید

100

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کلیات نمونه گیری در آمار در 31 اسلاید

101

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان موضوعات گوناگون در رگرسیون در 52 اسلاید

102

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان استنباط آماری در مدل های خطی چند متغیری در رگرسیون در 42 اسلاید

103

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان برآورد پارامتر در مدل های خطی چند متغیری در رگرسیون در 52 اسلاید

104

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بردار تصادفی و بردار نرمال در رگرسیون در 22 اسلاید

105

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان فضای برداری با ضرب داخلی و تصویر در رگرسیون در 58 اسلاید

106

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان رگرسیون های خطی ساده در 66 اسلاید

107

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مفهوم و ویژگی های همبستگی و وابستگی در رگرسیون در 27 اسلاید

108

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان فرآیندهای مانا در قلمرو فرکانس در سری های زمانی در 28 اسلاید

109

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان الگو سازی برای یک سری زمانی در 18 اسلاید

110

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان الگوهای سری های زمانی نامانا در 17 اسلاید

111

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان فرآیندهای تصادفی و الگوهای سری زمانی مانا در 71 اسلاید

112

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تحلیل توصیفی سری های زمانی در 29 اسلاید

113

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سری زمانی و اجزای تشکیل دهنده آن در 48 اسلاید

114

پاورپوینت آمار و کاربرد آن در مدیریت1

115

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آنالیز کلاستر یا تحلیل خوشه ای در 58 اسلاید

116

یک میلیون داده اقتصادی-اجتماعی-مالی

117

پروژه آمار دبیرستان آیا بین وزن کودک در هنگام تولد و سن مادر رابطه ای وجود دارد؟

118

پروژه آمار و احتمالات رشته مهندسی کشاورزی

119

مقاله آمار با موضوع علم آمار در ایران

120

پروژه آمار با موضوع نگاهی به آمار طلاق در ایران

121

پروژه آمار با موضوع میزان برق مصرفی 35 خانوار به صورت کامل و ورد و قابل ویرایش در 18 صفحه با نمودار و جدول

122

مقاله آمار با موضوع ملاحظات آماری

123

مقاله آمار با موضوع متغیرهای تصادفی گسسته و توزیع های احتمال

124

مقاله آمار با موضوع آمار و کاربرد آن

125

دانلود پروژه آمار دبیرستان با موضوع آمار و مدل سازی

126

مقاله آمار بررسی فراوانی استفاده از کاندوم در دو گروه سنی کمتر از 30y و بیشتر یا مساوی 30y

127

مقاله آمار آیا بین وزن کودک در هنگام تولد و سن مادر رابطه ای وجود دارد؟ کامل و همراه جدول و نمودار

128

مقاله آمار بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ( GFS )

129

مقاله آمار با موضوع آمار و مدل سازی

130

مقاله آمار با موضوع میزان علاقه دانش آموزان به سفر به کشور خارجی

131

پروژه آمار دبیرستان با موضوع ارتباط بین استفاده دانش آموزان از کامپیوتر و عملکرد آنها در مدرسه 27 صفحه ورد و قابل ویرایش

132

مقاله در مورد آمار با موضوع آمار چیست

133

پروژه آمار دبیرستان با موضوع بررسی آمار و نمونه گیری آماری 24 صفحه ورد و قابل ویرایش

134

پروژه آمار دبیرستان با موضوع آمار ـ نقش مهاجرت

135

مقاله آمار با موضوع میزان تماشای تلوزیون در افراد مختلف

136

مقاله آمار با موضوع صنعت روستایی

137

مقاله آمار با موضوع آمار صنعت روستا در ایران

138

پروژه آمار دبیرستان با موضوع تاثیرات تلوزیون بر جوانان

139

پروژه آمار با موضوع پیشگیری و درمان اعتیاد

140

پروژه آمار کامل در مورد آمار استفاده از کاندوم در گروه زیر 30 سال... به صورت ورد و قابل ویرایش

141

پروژه آمار دبیرستان با موضوع آمار اینترنت در 21 صفحه به صورت ورد و قابل ویرایش

142

مقاله آمار : پروژه آمار بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان 112 کامل همراه نمودار و جدول به صورت ورد

143

مقاله آمار با موضوع جدول فراوانی

144

تحقیق آماری در خصوص تاثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر به صورت کامل در 23 صفحه با م

145

مقاله آمار با موضوع آمار توصیفی در 10 صفحه به شکل ورد و قابل ویرایش

146

مقاله آمار با موضوع جامعه شناسی

147

پروژه آمار با موضوع اوقات فراغت کامل با جدول و نمودار به صورت ورد و قابل ویرایش

148

پروژه آمار با موضوع آرد و نان

149

مقاله در مورد علم آمار و احتمال

150

آمار چیست؟

151

مقاله با موضوع علم آمار

152

دانلود پروژه تغییر حساسیت بینایی با افزایش سن (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات 68

153

برآورد جمعیت کشور به روش بازماندگی معکوس

154

یررسی نرخ جدید بیکاری در ایران و راههای مقابله با آن

155

دانلود کتابچه عالی و کاربردی : 120 نکته برای تحلیل آماری با spss

156

دانلود کتاب آمار و احتمالات برگرفته ازCFA 2011 Curriculum تالیف عادل آذر

157

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان انواع روش های نمونه گیری در 42 اسلاید

158

پاورپوینت آشنایی با فلسفه ریاضی

159

پاورپوینت مجموع زوایای داخلی مثلث

160