فایلخونه،یه خونه پر از فایل...

مجموعه ای از هزاران فایل در همه رشته ها بصورت لیست شده و بر اساس طبقه بندی موضوعی

فایلخونه،یه خونه پر از فایل...

مجموعه ای از هزاران فایل در همه رشته ها بصورت لیست شده و بر اساس طبقه بندی موضوعی

فایلخونه،یه خونه پر از فایل...

طبقه بندی موضوعی
پیوندهای روزانه

۴ مطلب با موضوع «درس و مدرسه :: پنجم ابتدایی» ثبت شده است

heart با کلیک بر روی هر مطلب،به صفحه توضیحات و لینک دانلود فایل ها منتقل می شوید:

 

  *           لیست 106عدد فایل درسی دوره ابتدایی(پنجم ابتدایی)

ردیف

عنوان

1

پاورپوینت قاره های جهان پنجم ابتدایی

2

پاورپوینت دوره تامین مدرس کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

3

پاورپوینت دوره ضمن خدمت کتاب جدید التالیف مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

4

پاورپوینت گزارش روند و چگونگی تدریس علوم پنجم ابتدایی

5

پاورپوینت تحلیل محتوای کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

6

پاورپوینت درس 6 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (منابع آب ایران)

7

پاورپوینت درس18 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی سفر به کربلا (2)

8

پاورپوینت درس20 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی وزیران کاردان، شهرهای آباد

9

پاورپوینت درس17مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی سفر به کربلا(1)

10

پاورپوینت درس16 مطالعات پنجم ابتدایی مدینه شهر پیامبر(ص)؛

11

پاورپوینت درس16 مطالعات پنجم ابتدایی مدینه شهر پیامبر(ص)؛

12

پاورپوینت درس اوِل اجتماعی پنجم ابتدایی؛

13

پاورپوینت طراحی آموزشی علوم پنجم ابتدایی؛

14

درس پژوهی پنجم ابتدایی تاریخچه جانداران؛

15

درس پژوهی قرآن پنجم ابتدایی آیات 1 تا 10 سوره انبیا؛

16

تحلیل محتوای فارسی بخوانیم پنجم ابتدایی بر اساس مولفه های جهانی؛

17

تحلیل محتوای علوم پنجم ابتدایی، مهارت های فرآیندی؛

18

تحلیل محتوای کتاب ریاضی پنجم ابتدایی، راهبردهای حل مسئله؛

19

پاورپوینت درس20 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی وزیران کاردان، شهرهای آباد؛

20

پاورپوینت درس21 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی کشورگشایان بی رحم؛

21

پاورپوینت درس19 اجتماعی پایه پنجم ابتدایی ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند؛

22

پاورپوینت درس16 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی مدینه شهر پیامبر(ص)؛

23

پاورپوینت درس15 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی بازگشت از سفر حج؛

24

پاورپوینت درس 10 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (کشور ما چگونه اداره می شود؟)؛

25

پاورپوینت درس 9 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی(را هها و حمل و نقل (2))؛

26

پاورپوینت درس 8 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی(را هها و حمل و نقل (1))؛

27

پاورپوینت درس 6 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی(منابع آب ایران)؛

28

پاورپوینت درس17مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی سفر به کربلا(1)؛

29

پاورپوینت درس18 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی سفر به کربلا (2)؛

30

پاورپوینت بررسی طولی آمار و احتمال از اول تا پنجم ابتدایی؛

31

پاورپوینت پایه پنجم ابتدایی، درس علوم، نور و رنگ؛

32

پاورپوینت کلیات مطالعات اجتماعی پایه‏ی پنجم ابتدایی؛

33

پاورپوینت جمع عددهای مرکب، ریاضی پنجم ابتدایی؛

34

پاورپوینت گزارش روند و چگونگی تدریس علوم پایه پنجم ابتدایی؛

35

پاورپوینت درس 9 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (راه ها و حمل و نقل (2))؛

36

پاورپوینت درس 6 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی ، منابع آب ایران؛

37

پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی، درصد؛

38

تحلیل علوم سال پنجم ابتدایی، به شیوه ی ویلیام رومی.

39

تحلیل محتوای ویلیام رومی، پنجم ابتدایی.

40

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس شنیدن.

41

درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی مفهوم حجم.

42

تحلیل محتوا بررسی هماهنگی تمرینات با متن کتاب علوم تجربی پنجم ابتدایی.

43

تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی.

44

تحلیل علوم سال پنجم ابتدایی به شیوه ی ویلیام رومی.

45

درس پژوهی پنجم ابتدایی تاریخچه ی جانداران.

46

درس پژوهی قرآن پنجم ابتدایی آموزش و یادگیری صحیح آیات.

47

گزارش تخصصی پنجم ابتدایی افزایش علاقه به تاریخ .

48

گزارش تخصصی پنجم ابتدایی روش های علاقمند کردن دانش آموزان به تاریخ .

49

گزارش تخصصی پنجم ابتدایی علاقمند کردن دانش آموزان به درس تاریخ (تعلیمات اجتماعی ).

50

پاورپوینت دوره ضمن خدمت کتاب جدید التالیف مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی.

51

پاورپوینت هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی.

52

پاورپوینت دوره بررسی کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی.

53

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پایه‏ ی پنجم ابتدایی.

54

پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی کسر بزرگتر از واحد جمع و تفریق کسرها.

55

پاورپوینت دوره تامین مدرس کتاب جدید التالیف مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی .

56

درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی مفهوم حجم.

57

درس پژوهی قرآن پنجم ابتدایی آموزش و یادگیری صحیح روخوانی و روانخوانی آیات 1تا10سوره انبیا.

58

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس اهرم چیست؟.

59

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس شنیدن.

60

درس پژوهی بخوانیم پنجم ابتدایی درس شجاعت.

61

پروسه تحلیل محتوای کتاب بخوانیم پنجم ابتدایی ازمنظرهای مختلف.

62

تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی.

63

طرح الگوی برتر تدریس علوم پایه پنجم ابتدایی فصل ۱۲ از ریشه تا برگ.

64

درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی تاریخچه ی جانداران.

65

دانلود پاورپوینت هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی.

66

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پنجم ابتدایی رنگین کمان.

67

دانلود پاورپوینت درس22 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی بازسازی ویرانه ها.

68

دانلود پاورپوینت پاورپوینت درس20 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی وزیران کاردان، شهرهای آباد.

69

دانلود پاورپوینت درس18 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی سفر به کربلا (2).

70

دانلود پاورپوینت درس17مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی سفر به کربلا(1).

71

دانلود پاورپوینت درس21 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی کشورگشایان بی رحم.

72

دانلود پاورپوینت درس19 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند.

73

دانلود پاورپوینت درس16 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی مدینه شهر پیامبر(ص).

74

دانلود پاورپوینت پاورپوینت درس15 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی بازگشت از سفر حج.

75

دانلود پاورپوینت درس 10 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (کشور ما چگونه اداره می شود؟).

76

دانلود پاورپوینت درس 9 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (راه ها و حمل و نقل ).

77

دانلود پاورپوینت درس 8 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (را هها و حمل و نقل (1).

78

دانلود پاورپوینت درس 7 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (نواحی صنعتی مهمّ ایران).

79

دانلود پاورپوینت درس 6 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (منابع آب ایران).

80

دانلود پاورپوینت درس 5 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (جمعیت ایران).

81

پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی معرفی میلیارد.

82

دانلود درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی ذره بین چیست ۲۵ ص در قالب word

83

دانلود درس پژوهی بخوانیم پنجم ابتدایی درس شجاعت ۲۴ ص در قالب word

84

درس پژوهی قرآن پنجم ابتدایی آموزش و یادگیری صحیح روخوانی و روانخوانی آیات 1 تا10سوره انبیاء

85

درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی تاریخچه ی جانداران

86

درس پژوهی هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی درس حق مردم

87

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی ذره بین چیست؟

88

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس شنیدن

89

درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس شورا

90

درس پژوهی بخوانیم پنجم ابتدایی درس شجاعت

91

گزارش تخصصی درس نگارش (انشا ء ) افزایش مهارت انشاء نویسی در دانش اموزان پایه پنجم ابتدایی با روش های خلاقانه

92

گزارش تخصصی آموزگاران ابتدایی : حل مشکل روخوانی در یکی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی با روش های مناسب

93

گزارش تخصصی آموزگار پنجم ابتدایی : روش های علاقمند کردن دانش آموزان به درس (مطالعات اجتماعی ) پایه پنجم

94

گزارش تخصصی آموزگار پنجم : پرورش خلاقیت دانش آموزان پنجم ابتدایی با راهکارهای مناسب

95

پایه پنجم ابتدایی تاریخچه ی جانداران

96

پیک نوروزی پایه پنجم ابتدایی 1396

97

پیک نوروز بهار 96 پایه پنجم ابتدایی

98

اقدام پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی

99

اقدام پژوهی بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی

100

دانلود پاورپوینت حمله مغولها به ایران کلاس پنجم ابتدایی

101

دانلود پاورپوینت درس 11 تاریخ پنجم ابتدایی

102

اقدام پژوهی : چگونه توانستم میزان علاقه ی دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی را در درس ریاضی افزایش دهم.

103

195 - اقدام پژوهی: بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی - 17 صفحه فایل ورد - word

104

اقدام پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی

105

نمونه سوالات ریاضی پنجم ابتدایی

106

اقدام پژوهی با موضوع بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی

 

heart با کلیک بر روی هر مطلب،به صفحه توضیحات و لینک دانلود فایل ها منتقل می شوید:

 

  *           لیست 160عدد فایل درسی دوره ابتدایی(پنجم ابتدایی)

ردیف

عنوان

1

دانلود درس پژوهی کلاس پنجم ابتدایی درس علوم ماشین چیست؟ بهترین نمونه

2

نمونه درس پژوهی پنجم ابتدایی درس علوم زمین لرزه بهترین نمونه

3

نمونه درس پژوهی کلاس پنجم ابتدایی درس علوم چرا مواد خاصیت های متفاوتی دارند؟ بهترین نمونه

4

دانلود درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی درس علوم اهرم چیست؟ بهترین نمونه

5

درس پژوهی کلاس پنجم ابتدایی درس علوم انسان و محیط زیست بهترین نمونه

6

درس پژوهی پنجم ابتدایی درس علوم کمک به دفاع بدن بهترین نمونه

7

درس پژوهی آماده پایه پنجم ابتدایی درس علوم ذره بین چیست؟ بهترین نمونه

8

درس پژوهی آماده کلاس پنجم ابتدایی درس علوم جلبک ها بهترین نمونه

9

درس پژوهی آماده پنجم ابتدایی درس علوم باکتری ها بهترین نمونه

10

گزارش درس پژوهی پنجم ابتدایی درس علوم دستگاه عصبی بدن بهترین نمونه

11

درس پژوهی کلاس پنجم ابتدایی درس بخوانیم درس سرودی برای پاکی بهترین نمونه

12

دانلود درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی درس بخوانیم درس کتاب های مرجع بهترین نمونه

13

نمونه درس پژوهی کلاس پنجم ابتدایی درس بخوانیم درس روزی که باران میبارید بهترین نمونه

14

نمونه درس پژوهی پنجم ابتدایی درس مطالعات اجتماعی درس شورا بهترین نمونه

15

دانلود درس پژوهی کلاس پنجم ابتدایی درس بخوانیم دوست صمیمی و دانا بهترین نمونه

16

دانلود درس پژوهی پنجم ابتدایی درس علوم تغییرات مواد بهترین نمونه

17

پاورپوینت آموزش درس هجدهم کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی ( سفر به کربلا 2 )

18

درس پژوهی آماده پنجم ابتدایی درس ریاضی نسبت و تناسب بهترین نمونه

19

درس پژوهی آماده کلاس پنجم ابتدایی درس فارسی نام آوران دیروز،امروز و فردا بهترین نمونه

20

درس پژوهی آماده پایه پنجم ابتدایی درس مطالعات اجتماعی کشور ما چگونه اداره می شود؟ بهترین نمونه

21

درس پژوهی علوم پایه پنجم ابتدایی ریشه تا برگ بهترین نمونه

22

درس پژوهی پنجم ابتدایی درس علوم حرکت های زمین بهترین نمونه

23

درس پژوهی کلاس پنجم ابتدایی درس ریاضی جمع ترکیبی عدد ها بهترین نمونه

24

دانلود درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی درس ریاضی جمع اعداد مخلوط بهترین نمونه

25

نمونه درس پژوهی کلاس پنجم ابتدایی درس ریاضی تفریق عدد مخلوط از عدد صحیح بهترین نمونه

26

نمونه درس پژوهی پنجم ابتدایی درس مطالعات اجتماعی بازگشت از سفر حج بهترین نمونه

27

دانلود درس پژوهی کلاس پنجم ابتدایی درس ریاضی تبدیل مقیاس ها بهترین نمونه

28

دانلود درس پژوهی پنجم ابتدایی درس ریاضی تفریق یک عدد مخلوط از عدد صحیح بهترین نمونه

29

نمونه گزارش تخصصی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونگی کاهش مشکلات رفتاری دانش آموزم علی وعلاقه مندکردن اوبه درس.

30

گزارش تخصصی آموزگارپایه پنجم ابتدایی چگونگی افزایش علاقه مندی دانش آموزان کلاسم به انجام فعالیت های درس ریاضی .

31

نمونه گزارش تخصصی پایه پنجم ابتدایی چگونگی افزایش انگیزه زیبا نویسی وبهبودبخشیدن مشکل بد خطی دانش آموزم مهیار قیاسی .

32

گزارش تخصصی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونگی تقویت اعتماد به نفس دانش آموز دو زبانه ام ژیلا.

33

نمونه گزارش تخصصی پایه پنجم ابتدایی چگونگی ایجاد انگیزه وعلاقه در درس ریاضی وحل آسان مسائل این درس بخصوص مبحث کسرها .

34

گزارش تخصصی پایه پنجم ابتدایی چگونگی برطرف کردن مشکل کم حرفی وکم رویی در خاطره .

35

دانلود پاورپوینت تحلیل محتوای کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

36

دانلود پاورپوینت طراحی آموزشی علوم پنجم ابتدایی

37

دانلود تحلیل متن علوم سال پنجم ابتدایی

38

دانلود تحلیل تصاویر علوم سال پنجم ابتدایی

39

دانلود تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پنجم ابتدایی

40

دانلود اقدام پژوهی پنجم ابتدایی در مورد کم رویی

41

دانلود گزارش تخصصی آموزگار پنجم ابتدایی، علاقمند کردن دانش آموزان به تاریخ

42

پاورپوینت آموزش درس هفدهم کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی ( سفر به کربلا 1 )

43

دانلود تحلیل علوم سال پنجم ابتدایی، به شیوه ی ویلیام رومی

44

دانلود درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس شنیدن

45

گزارش تخصصی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونگی بهبود دادن مشکل ناخن جویدن و استرس در بهرام دانش آموز کلاس ...

46

گزارش تخصصی آموزگارپایه پنجم ابتدایی چگونگی نهادینه ساختن شرکت در نماز جماعت در دانش آموزان کلاسم.

47

دانلود درس پژوهی پنجم ابتدایی تاریخچه جانداران

48

دانلود درس پژوهی قرآن پنجم ابتدایی آیات 1 تا 10 سوره انبیا

49

دانلود تحلیل محتوای فارسی بخوانیم پنجم ابتدایی بر اساس مولفه های جهانی

50

دانلود تحلیل محتوای علوم پنجم ابتدایی، مهارت های فرآیندی

51

دانلود تحلیل محتوای کتاب ریاضی پنجم ابتدایی، راهبردهای حل مسئله

52

گزارش تخصصی پایه پنجم ابتدایی چگونگی بهبود بخشیدن به تمرکز حواس در دانش آموزان.

53

دانلود پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی فصل دوم کسرها

54

نمونه گزارش تخصصی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونگی حل مشکل ضعف روانخوانی سپهر دانش آموزکلاس ...

55

نمونه گزارش تخصصی پایه پنجم ابتدایی چگونگی پرورش اخلاق ورفتار اسلامی دردانش آموزانم.

56

نمونه گزارش تخصصی کلاس پنجم ابتدایی چگونگی ایجاد محیط شاد و دور از استرس برای یادگیری نماز در دانش آموزانم.

57

دانلود پاورپوینت علوم پنجم ابتدایی حرکت بدن ماهیچه ها واستخوان ها

58

دانلود پاورپوینت قاره های جهان پنجم ابتدایی

59

دانلود پاورپوینت دوره تامین مدرس کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

60

دانلود پاورپوینت دوره ضمن خدمت کتاب جدید التالیف مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

61

دانلود پاورپوینت گزارش روند و چگونگی تدریس علوم پنجم ابتدایی

62

دانلود پاورپوینت تحلیل محتوای کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

63

دانلود پاورپوینت درس18 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی سفر به کربلا (2)

64

دانلود پاورپوینت درس20 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی وزیران کاردان، شهرهای آباد

65

دانلود پاورپوینت درس17مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی سفر به کربلا(1)

66

دانلود پاورپوینت درس16 مطالعات پنجم ابتدایی مدینه شهر پیامبر(ص)

67

دانلود پاورپوینت درس اوِل اجتماعی پنجم ابتدایی

68

دانلود پاورپوینت طراحی آموزشی علوم پنجم ابتدایی

69

پاورپوینت درس شانزدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی( مدینه، شهر پیامبر)

70

گزارش تخصصی آموزگارپایه پنجم ابتدایی چگونگی علاقه مند سازی دانش آموزان پایه … آموزشگاه . . . به درس تعلیمات اجتماعی.

71

گزارش تخصصی پایه پنجم ابتدایی چگونگی ترغیب دانش آموزان کلاسم به خوردن صبحانه.

72

نمونه گزارش تخصصی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونگی ایجاد علاقه در دانش آموزانم وبرطرف کردن ضعف در درس املا.

73

پاورپوینت درس پانزدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی( بازگشت از سفر حج )

74

گزارش تخصصی پایه پنجم ابتدایی چگونگی بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان در درس ریاضی.

75

پاورپوینت درس چهاردهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی( زندگی در نواحی مختلف جهان )

76

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم باقصه گویی ونمایش خلاق به رشدوشکوفایی خلاقیت در جمله سازی وانشای دانش آموزان موثرباشم؟

77

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم به کمک روش های خلاق ضعف درسی یاسمن دانش آموز کم شنوا را بهبود بخشم؟

78

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم اهمیت کار گروهی و همیاری را در کلاسم نهادینه کنم؟

79

پاورپوینت درس سیزدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی( حرکت های زمین )

80

پاورپوینت درس یازدهم (11)مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی (کشور های همسایه ایران )

81

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم اضطراب دانش آموزانم رادرامتحان ریاضی کم کنم؟

82

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم اختلال خواندن و دیکته نویسی دانش آموز افغان را برطرف کنم؟

83

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم آثار طلاق بر روی دانش آموزم را کاهش دهم ودر پیشرفت تحصیلی او اثرگذا رباشم ؟

84

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم تاثیرمحرکهای نوشتاری وشفاهی را بر یادگیری دانش آموزانم بررسی نمایم؟

85

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم محیا دانش آموز بیش فعال را به درس متمرکزکنم؟

86

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم به ایجادانگیزه و علاقه در درس ریاضی و حل آسان مسائل این درس کمک کنم ؟

87

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم با ارائه روشهای کارآمد باعث شوق و انگیزه ی بیشتری در دانش آموزانم شوم و کلاس با نشاطی داشته باشم ؟

88

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم با واگذاری مسئولیت های مناسب با توجه به توان جسمی و ذهنی ترانه اعتمادبه نفس او را تقویت کنم ؟

89

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم علل بروز گوشه گیری وکم رویی شکوفه زمانی را ریشه یابی کنم و آن را برطرف نمایم؟

90

پاورپوینت درس دوازدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی( کشورهای همسایه 2)

91

پاورپوینت درس یازدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی( کشورهای همسایه 1)

92

پاورپوینت درس دهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی( کشور ما چگونه اداره می شود ؟)

93

طرح درس سالانه علوم پنجم ابتدایی

94

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم افت درس ریاضی را برطرف ساخته و دانش آموزان پایه پنجم را به این درس علاقه مند کنم ؟

95

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم مشکل بد خطی دانش آموزان کلاس را بر طرف کنم (دانش آموزان پایه پنجم پویان کریمی)؟

96

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی بررسی و راهکارهای چگونگی ایجادانگیزه و علاقه در درس ریاضی کلاس پنجم و حل آسان مسائل این درس؟

97

اقدام پژوهی معلم پنجم ابتدایی چگونه توانستم مشکل عدم اعتماد به نفس دانش آموزم رضا جهانبخشی را برطرف سازم؟

98

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم با بررسی و گزارش گیری روزانه از رفتار دانش آموزان نظم و دقت را برای آنها به ارمغان بیاورم ؟

99

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم مشکلات خاص دانش آموز دو زبانه ام یلدا را در پایه پنجم ابتدایی برطرف نمایم؟

100

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم دانش آموزان کلاسم را به کسب معلومات درس ریاضی علاقه مند نمایم؟

101

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم سطح علمی دانش آموزانم رابا ارزشیابی های کتبی وشفاهی بالا ببرم؟

102

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم مشکل یادگیری مبحث کسرها و مفاهیم آن را برای دانش آموزان کلاس پنجم دبستان برطرف نمایم ؟

103

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم با کنترل رفتار های ناهنجار کیانوش رفتارش را با خواست های گروه های اجتماعی هماهنگ نمایم؟

104

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم مشکل کم حرفی وکم رویی در نازنین را برطرف کنم؟

105

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم دانش آموزانم را به حفظ قرآن تشویق نمایم؟

106

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم مشکلات انضباطی و پر حر فی دانش آموزانم را در کلاس رفع کنم؟

107

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم با استفاده از تخته هوشمند و محتوا سازی دانش آموزان کلاس پنجم را به درس خواندن راغب کنم؟

108

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم با تکالیف متنوع در درس فارسی دانش آموزان را علاقمند به نوشتن و پرسش جهت یادگیری معنی لغات کنم ؟

109

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم مشکل عدم فعالیت ومشارکت کلاسی و عدم ارتباط با دانش آموزان را درمازیاردانش آموزپنجم برطرف نمایم؟

110

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی اقدام پژوهی چگونه توانستم با تلفیق هنر در تدریس درس قرآن و هدیه های آسمانی باعث جذاب شدن این درس شوم؟

111

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم طرح کیف در مدرسه را در کلاس پنجم دبستان اجرا کنم؟

112

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم مشکل حواسپرتی دانش آموزم بنفشه را در پایه پنجم برطرف سازم؟

113

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم با طراحی یک نمونه سوال جذاب و استاندارد برافزایش بازدهی تحصیلی دانش آموزان تاثیر مثبت بگذارم ؟

114

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم اختلالات رفتاری و عاطفی و روابط اجتماعی غلط دانش آموزم آریا را برطرف نمایم؟

115

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم مشکل ناخن جویدن و استرس را در بهنام دانش آموز کلاس پنجم بهبود بخشم ؟

116

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم علاقه شرکت در نماز جماعت را در دانش آموزانم نهادینه سازم ؟

117

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم تمرکز حواس را در دانش آموزان پایه .... بهبود بخشم ؟

118

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم کلاس درسم را با نشاط ساخته و در تحقق ایجاد مدرسه زندگی کوشا باشم؟

119

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم مشکل روانخوانی فرید دانش آموز پایه پنجم را برطرف نمایم؟

120

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم مقایسه اعداد اعشاری را به صورت عملی به دانش آموزان یاد دهم؟

121

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم دانش آموزان بی علاقه وبی انگیزه به درس انشا را علاقه مند سازم.

122

اقدام پژوهی معلم پنجم ابتدایی چگونه می توانم اخلاق ورفتار اسلامی رادردانش آموزانم پرورش دهم؟

123

دانلود طرح درس روزانه پنجم ابتدایی نام درس: هدیه های اسمانی موضوع درس : کوچک های بزرگ

124

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه می توانم لکنت زبان دانش آموزم را بر طرف نمایم؟

125

تحقیق پاورپوینت ساختار کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

126

ازمون 19 ابان کلاس پنجم ابتدایی کانون

127

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم درس انشا را برای دانش آموزان جذاب نمایم؟

128

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی حل مشکل روخوانی دانش آموز پایه پنجم

129

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاهم را به خوردن صبحانه ترغیب نمایم ؟

130

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه خصلت نیکوی احترام به شخصیت همدیگر و روابط مرسوم اجتماعی را در دانش آموزان پایه پنجم نهادینه کنم؟

131

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم با طرح سوالات جذاب و کاربردی در افزایش سطح یادگیری دانش آموزانم موثر باشم

132

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم ازطریق شیوه های املاء نویسی اضطراب باران را در درس املاء بهبود بخشم؟

133

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم پرخاشگری را در رامین برطرف سازم ؟

134

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه می توانم با طرح سوالات جذاب و کاربردی در افزایش سطح یادگیری دانش آموزانم موثر باشم؟

135

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم ابتدایی چگونه توانستم ضعف درسی دانش آموزانم را بهبود بخشم؟

136

اقدام پژوهی معلم پنجم ابتدایی چگونه توانستم علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی را بررسی کنم؟

137

اقدام پژوهی آموزگار پنجم ابتدایی چگونه می توانم دانش آموزان را در زنگ تفریح به کتاب خوانی ترغیب نمایم ؟

138

نمونه کامل طرح جابر پنجم ابتدایی سیاره زهره به همراه دفتر کارنما

139

بهترین طرح جابر پنجم ابتدایی تفاوت بین خاک های مختلف به همراه دفتر کارنما

140

طرح جابر کلاس پنجم ابتدایی رخداد فرسایش به همراه دفتر کارنما

141

طرح جابر آماده پنجم ابتدایی خونگرمی دایناسور ها به همراه دفتر کارنما

142

دانلود طرح جابر پنجم ابتدایی حفاظت از خاک به همراه دفتر کارنما

143

نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه دفتر کارنما

144

طرح جابر پایه پنجم ابتدایی اجزای چشم به همراه دفتر کارنما

145

دانلود طرح کرامت واحد کار توبه مهارت ارتباط با خدا پایه پنجم ابتدایی

146

دانلود طرح کرامت واحد کار توکل مهارت تصمیم گیری پایه پنجم ابتدایی

147

دانلود طرح کرامت واحد کار تفکر نقاد مهارت تفکر پایه پنجم ابتدایی

148

دانلود طرح کرامت واحد کار امیدواری مهارت ارتباط با خدا پایه پنجم ابتدایی

149

دانلود طرح کرامت واحد کار من کیستم مهارت خود آگاهی پایه پنجم ابتدایی

150

دانلود طرح کرامت واحد کار حل مسأله مهارت تصمیم گیری پایه پنجم ابتدایی

151

دانلود طرح کرامت واحد کار انصاف مهارت انظباط اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

152

دانلود طرح کرامت واحد کار آزادگی مهارت عزت نفس پایه پنجم ابتدایی

153

دانلود طرح کرامت واحد کار امر به معروف مهارت انظباط اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

154

دانلود طرح کرامت واحد کار آبروداری مهارت شرافت پایه پنجم ابتدایی

155

دانلود پاورپوینت آموزشی درسی ویژه کلاس پنجم ابتدایی تمام کتابها کامل کلاس پنجم ۵۶۰ اسلاید

156

دانلود پاورپوینت آموزشی درسی ویژه کلاس پنجم ابتدایی درس فارسی ۱۷۰ اسلاید

157

دانلود پاورپوینت آموزشی درسی ویژه کلاس پنجم ابتدایی درس ریاضی ۱۶۹ اسلاید

158

دانلود پاورپوینت آموزشی درسی ویژه کلاس پنجم ابتدایی درس علوم ۲۲۱ اسلاید

159

گام به گام پایه پنجم ابتدایی

160

پاورپوینت علوم پنجم ابتدایی حرکت بدن ماهیچه ها واستخوان ها

 

heart با کلیک بر روی هر مطلب،به صفحه توضیحات و لینک دانلود فایل ها منتقل می شوید:

 

  *           لیست 100عدد فایل درسی دوره ابتدایی(پنجم ابتدایی)

ردیف

عنوان

1

فایل پاورپوینت درس22 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی بازسازی ویرانه ها

2

فایل پاورپوینت درس21 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی کشورگشایان بی رحم

3

فایل پاورپوینت درس17مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی سفر به کربلا(1)

4

فایل پاورپوینت درس16 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی مدینه شهر پیامبر(ص)

5

فایل پاورپوینت درس 9 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (راه ها و حمل و نقل )

6

فایل پاورپوینت درس 8 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (را هها و حمل و نقل (1)

7

طرح الگوی برتر تدریس علوم پایه پنجم ابتدایی فصل ۱۲ از ریشه تا برگ

8

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس شنیدن

9

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس اهرم چیست؟

10

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی تغییرات مواد

11

پاورپوینت درس22 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی بازسازی ویرانه ها

12

پاورپوینت درس20 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی وزیران کاردان، شهرهای آباد

13

پاورپوینت درس19 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند

14

پاورپوینت درس18 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی سفر به کربلا (2)

15

پاورپوینت درس16 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی مدینه شهر پیامبر(ص)

16

پاورپوینت درس15 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی بازگشت از سفر حج

17

پاورپوینت درس 9 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (راه ها و حمل و نقل )

18

پاورپوینت درس 7 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (نواحی صنعتی مهمّ ایران)

19

پاورپوینت درس 6 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (منابع آب ایران)

20

اقدام پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی

21

اقدام پژوهی بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی

22

فایل ورد درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس شنیدن

23

فایل ورد درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی مفهوم حجم

24

اقدام پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی

25

اقدام پژوهی بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی

26

فایل درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی مفهوم حجم

27

فایل پاورپوینت درس22 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی بازسازی ویرانه ها

28

فایل پاورپوینت درس21 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی کشورگشایان بی رحم

29

فایل پاورپوینت درس17مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی سفر به کربلا(1)

30

فایل پاورپوینت درس16 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی مدینه شهر پیامبر(ص)

31

فایل پاورپوینت درس 9 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (راه ها و حمل و نقل )

32

فایل پاورپوینت درس 8 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (را هها و حمل و نقل (1)

33

طرح الگوی برتر تدریس علوم پایه پنجم ابتدایی فصل ۱۲ از ریشه تا برگ

34

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس شنیدن

35

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس اهرم چیست؟

36

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی تغییرات مواد

37

پاورپوینت هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی

38

پاورپوینت درس22 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی بازسازی ویرانه ها

39

پاورپوینت درس20 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی وزیران کاردان، شهرهای آباد

40

پاورپوینت درس19 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند

41

پاورپوینت درس18 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی سفر به کربلا (2)

42

پاورپوینت درس16 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی مدینه شهر پیامبر(ص)

43

پاورپوینت درس15 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی بازگشت از سفر حج

44

پاورپوینت درس 9 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (راه ها و حمل و نقل )

45

پاورپوینت درس 7 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (نواحی صنعتی مهمّ ایران)

46

پاورپوینت درس 6 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (منابع آب ایران)

47

پاورپوینت ساختار کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

48

پاورپوینت ساختار کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

49

پاورپوینت ساختار کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

50

پاورپوینت ساختار کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

51

پاورپوینت ساختار کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

52

دانلود تحقیق درمورد2ساختار کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

53

دانلود تحقیق در موردریاضی پنجم ابتدایی معرفی میلیارد

54

دانلود تحقیق در موردریاضی پنجم ابتدایی ضرب اعداد مخلوط

55

دانلود تحقیق در موردریاضی پنجم ابتدایی درصد

56

دانلود تحقیق در موردریاضی پنجم ابتدایی تناسب

57

دانلود تحقیق در موردریاضی پنجم ابتدایی الگوها

58

پاورپوینت آموزش درس نهم کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

59

پاورپوینت آموزش درس هشتم مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

60

پاورپوینت آموزش درس هفتم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

61

طراحی واحد یادگیری از درس ریشه تا برگ علوم پایه پنجم ابتدایی

62

ارزشیابی مهر ماه درس ریاضی پایه ی پنجم ابتدایی

63

پاورپوینت آموزش درس ششم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

64

آزمون جامع پنجم ابتدایی همراه با پاسخ نامه

65

آزمون ریاضی کلاس پنجم ابتدایی ازفصل اول

66

پاورپوینت آموزش درس پنجم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

67

کتاب ریاضی خیلی سبز پایه پنجم ابتدایی (کتاب کار)

68

خلاصه کامل درس های 1 الی 12 کتاب علوم پایه پنجم ابتدایی بصورت جداگانه

69

آزمون علوم مهرماه پایه پنجم ابتدایی

70

املای اموزشی از کل کتاب فارسی پنجم ابتدایی

71

ازمون عملکردی از اعداد مرکب پایه پنجم ابتدایی

72

پاورپوینت آموزش درس چهارم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

73

ازمون پایانی هدیه های اسمانی پایه پنجم ابتدایی

74

ازمون های پایانی مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

75

پاورپوینت آموزش درس سوّم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

76

طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

77

طرح درس سالانه علوم پنجم ابتدایی

78

طرح درس سالانه ریاضی پنجم ابتدایی

79

جزوه ی کار ریاضی اعداد مرکب و الگوها پایه پنجم ابتدایی

80

پاورپوینت آموزش درس دوّم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

81

پاورپوینت آموزش درس اوّل کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

82

دانلود طرح درس روزانه قرآن پنجم ابتدایی

83

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

84

دانلود طرح درس روزانه فارسی پنجم ابتدایی

85

دانلود مجموعه کامل طرح درس روزانه علوم پنجم ابتدایی

86

دانلود مجموعه کامل طرح درس روزانه ریاضی پنجم ابتدایی

87

طرح درس جغرافیا پنجم ابتدایی

88

تحقیق درباره طرح درس جغرافیا پنجم ابتدایی

89

مقاله درباره طرح درس جغرافیا پنجم ابتدایی

90

پاورپوینت آموزش درس بیست و دو کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی ( بازسازی ویرانه ها)

91

طرح درس جغرافیا پنجم ابتدایی

92

طرح درس جغرافیا پنجم ابتدایی

93

پاورپوینت آموزش درس بیست و یکم کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی ( کشورگشایان بی رحم)

94

پاورپوینت آموزش درس بیستم کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی ( وزیران کاردان، شهرهای آباد)

95

پاورپوینت آموزش درس نوزدهم کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی ( ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند)

96

درس پژوهی علوم کلاس پنجم ابتدایی تاریخچه ی جانداران بهترین نمونه

97

درس پژوهی قرآن کلاس پنجم ابتدایی صحیح خوانی آیات88تا93سوره نحل بهترین نمونه

98

درس پژوهی مطالعات اجتماعی کلاس پنجم ابتدایی کدام کشورها با کشور ایران همسایه اند؟ بهترین نمونه

99

درس پژوهی مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی دبستان جمهوری آذربایجان بهترین نمونه

100

دانلود درس پژوهی پنجم ابتدایی درس علوم مواد تغییر میکنند بهترین نمونه

 

heart با کلیک بر روی هر مطلب،به صفحه توضیحات و لینک دانلود فایل ها منتقل می شوید:

 

  *           لیست 140عدد فایل درسی دوره ابتدایی(پنجم ابتدایی)

ردیف

عنوان

1

دانلود پاورپوینت فارسی پنجم ابتدایی درس به درس

2

دانلود پاورپوینت تمامی دروس فارسی پنجم ابتدایی

3

دانلود پاورپوینت درس دوم مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی ( احساسات ما )

4

جزوه کامل ریاضی پنجم ابتدایی 48 ص قالب pdf

5

جزوه کامل علوم پنجم ابتدایی 19 ص قالب pdf

6

دانلود پاورپوینت فارسی پنجم ابتدایی درس به درس

7

دانلود رایگان کتاب سیر تا پیاز ریاضی پنجم ابتدایی گاج

8

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس اهرم چیست؟

9

طرح درس پایه پنجم ابتدایی درس تجزیه کردن نور

10

پاورپوینت درس روزی که باران می بارید، بال در بال پرستوها، فارسی پنجم ابتدایی

11

پاورپوینت درباره تقسیم کسرها، ریاضی پنجم ابتدایی

12

طراحی آموزشی مساله دار درس جغرافیا انرژی نفت و گاز ویژه پایه پنجم ابتدایی

13

درس پژوهی آموزش انشا بوسیله قصه گویی فارسی پایه پنجم ابتدایی

14

درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی مفهوم حجم

15

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس شنیدن

16

درسنامه ریاضی پنجم ابتدایی درس تقارن

17

درسنامه علوم پنجم ابتدایی درس کارها آسان می شود.1و2(درس8ودرس9 )

18

ساختار کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

19

طرح درس پایه پنجم ابتدایی درس اعداد اعشاری

20

طرح درس هدیه های آسمانی درس ششم(مال مردم) ویژه پایه پنجم ابتدایی

21

2ساختار کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

22

طراحی آموزشی علوم درس انرژی و نفت ویژه پایه پنجم ابتدایی

23

طرح درس ریاضی ویژه پایه پنجم ابتدایی درس ضرب عدد صحیح در کسر

24

طرح درس فارسی درس کاجستان ویژه پایه پنجم ابتدایی

25

طرح درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی( ضرب عدد صحیح در کسر)

26

ریاضی پنجم ابتدایی معرفی میلیارد

27

ریاضی پنجم ابتدایی ضرب اعداد مخلوط

28

ریاضی پنجم ابتدایی درصد

29

ریاضی پنجم ابتدایی تناسب

30

ریاضی پنجم ابتدایی الگوها

31

طرح درس علوم پایه پنجم ابتدایی درس آشنایی با چگونگی حرکت بدن

32

طرح درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی درس کسرهای مساوی

33

طرح درس علوم پنجم ابتدایی درس آشنایی با چگونگی حرکت بدن

34

طرح درس علوم پنجم ابتدایی درس آشنایی با تاریخ زمین

35

طرح درس علوم پنجم ابتدایی درس تجزیه نور

36

طرح درس علوم پنجم ابتدایی درس بکارید و بخورید

37

طرح درس روزانه اجتماعی پنجم ابتدایی درس منابع آب ایران

38

طرح درس علوم پایه پنجم ابتدایی (تغییرات مواد)

39

نمونه سوالا ت آزمون ریاضی پایه ی پنجم ابتدایی

40

طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی درس رسم مثلث

41

ازمون نوبت اول ریاضی پایه پنجم ابتدایی همراه با جواب

42

ارزشیابی نوبت دوم علوم پایه پنجم ابتدایی همراه با جواب

43

طرح درس سالانه قران پایه پنجم ابتدایی

44

طرح درس سالانه پنجم ابتدایی کتاب درس بخوانیم و بنویسیم

45

دانلود پکیج طرح درس سالانه دروس پنجم ابتدایی

46

اقدام پژوهی درباره جذاب نمودن درس انشا برای دانش آموزان پایه ی پنجم ابتدایی

47

کتاب ریاضی دوم،سوم،چهارم،پنجم ابتدایی ونقشه ی مفهومی کتاب اول ابتدایی

48

پروسه تحلیل محتوای کتاب بخوانیم پنجم ابتدایی ازمنظرهای مختلف

49

تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی

50

طرح الگوی برتر تدریس علوم پایه پنجم ابتدایی فصل ۱۲ از ریشه تا برگ

51

درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی تاریخچه ی جاندارانZ

52

اقدام پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی

53

اقدام پژوهی بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی

54

درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی مفهوم حجم

55

درس پژوهی قرآن پنجم ابتدایی آموزش و یادگیری صحیح روخوانی و روانخوانی آیات 1تا10سوره انبیا

56

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس اهرم چیست؟

57

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس شنیدن

58

درس پژوهی بخوانیم پنجم ابتدایی درس شجاعت

59

پروسه تحلیل محتوای کتاب بخوانیم پنجم ابتدایی ازمنظرهای مختلف

60

تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی

61

طرح الگوی برتر تدریس علوم پایه پنجم ابتدایی فصل ۱۲ از ریشه تا برگ

62

درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی تاریخچه ی جانداران

63

فایل ورد درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس شنیدن

64

فایل ورد درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی مفهوم حجم

65

فایل درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی مفهوم حجم

66

فایل پاورپوینت درس22 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی بازسازی ویرانه ها

67

فایل پاورپوینت درس21 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی کشورگشایان بی رحم

68

فایل پاورپوینت درس17مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی سفر به کربلا(1)

69

فایل پاورپوینت درس16 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی مدینه شهر پیامبر(ص)

70

فایل پاورپوینت درس 9 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (راه ها و حمل و نقل )

71

فایل پاورپوینت درس 8 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (را هها و حمل و نقل (1)

72

طرح الگوی برتر تدریس علوم پایه پنجم ابتدایی فصل ۱۲ از ریشه تا برگ

73

فایل پاورپوینت درس22 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی بازسازی ویرانه ها

74

فایل پاورپوینت درس21 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی کشورگشایان بی رحم

75

فایل پاورپوینت درس17مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی سفر به کربلا(1)

76

فایل پاورپوینت درس16 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی مدینه شهر پیامبر(ص)

77

فایل پاورپوینت درس 9 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (راه ها و حمل و نقل )

78

فایل پاورپوینت درس 8 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (را هها و حمل و نقل (1)

79

طرح الگوی برتر تدریس علوم پایه پنجم ابتدایی فصل ۱۲ از ریشه تا برگ

80

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس شنیدن

81

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس اهرم چیست؟

82

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی تغییرات مواد

83

پاورپوینت هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی

84

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس شنیدن

85

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس اهرم چیست؟

86

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی تغییرات مواد

87

پاورپوینت هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی

88

فایل ورد درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس شنیدن

89

پاورپوینت درس22 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی بازسازی ویرانه ها

90

پاورپوینت درس20 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی وزیران کاردان، شهرهای آباد

91

پاورپوینت درس19 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند

92

پاورپوینت درس18 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی سفر به کربلا (2)

93

پاورپوینت درس16 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی مدینه شهر پیامبر(ص)

94

پاورپوینت درس15 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی بازگشت از سفر حج

95

پاورپوینت درس 9 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (راه ها و حمل و نقل )

96

پاورپوینت درس 7 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (نواحی صنعتی مهمّ ایران)

97

پاورپوینت درس 6 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (منابع آب ایران)

98

طرح الگوی برتر تدریس علوم پایه پنجم ابتدایی فصل ۱۲ از ریشه تا برگ

99

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس شنیدن

100

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس اهرم چیست؟

101

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی تغییرات مواد

102

فایل ورد درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی مفهوم حجم

103

پاورپوینت هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی

104

فایل ورد درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس شنیدن

105

فایل ورد درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی مفهوم حجم

106

فایل درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی مفهوم حجم

107

فایل ورد درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس شنیدن

108

فایل ورد درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی مفهوم حجم

109

پاورپوینت درس22 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی بازسازی ویرانه ها

110

پاورپوینت درس20 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی وزیران کاردان، شهرهای آباد

111

پاورپوینت درس19 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند

112

پاورپوینت درس18 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی سفر به کربلا (2)

113

پاورپوینت درس16 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی مدینه شهر پیامبر(ص)

114

پاورپوینت درس15 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی بازگشت از سفر حج

115

پاورپوینت درس 9 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (راه ها و حمل و نقل )

116

پاورپوینت درس 7 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (نواحی صنعتی مهمّ ایران)

117

پاورپوینت درس 6 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (منابع آب ایران)

118

فایل پاورپوینت درس22 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی بازسازی ویرانه ها

119

فایل پاورپوینت درس21 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی کشورگشایان بی رحم

120

فایل پاورپوینت درس17مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی سفر به کربلا(1)

121

فایل پاورپوینت درس16 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی مدینه شهر پیامبر(ص)

122

فایل پاورپوینت درس 9 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (راه ها و حمل و نقل )

123

فایل پاورپوینت درس 8 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (را هها و حمل و نقل (1)

124

فایل درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی مفهوم حجم

125

اقدام پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی

126

اقدام پژوهی بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی

127

طرح الگوی برتر تدریس علوم پایه پنجم ابتدایی فصل ۱۲ از ریشه تا برگ

128

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس شنیدن

129

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس اهرم چیست؟

130

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی تغییرات مواد

131

پاورپوینت هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی

132

پاورپوینت درس22 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی بازسازی ویرانه ها

133

پاورپوینت درس20 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی وزیران کاردان، شهرهای آباد

134

پاورپوینت درس19 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند

135

پاورپوینت درس18 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی سفر به کربلا (2)

136

پاورپوینت درس16 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی مدینه شهر پیامبر(ص)

137

پاورپوینت درس15 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی بازگشت از سفر حج

138

پاورپوینت درس 9 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (راه ها و حمل و نقل )

139

پاورپوینت درس 7 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (نواحی صنعتی مهمّ ایران)

140

پاورپوینت درس 6 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (منابع آب ایران)