فایلخونه،یه خونه پر از فایل...

مجموعه ای از هزاران فایل در همه رشته ها بصورت لیست شده و بر اساس طبقه بندی موضوعی

فایلخونه،یه خونه پر از فایل...

مجموعه ای از هزاران فایل در همه رشته ها بصورت لیست شده و بر اساس طبقه بندی موضوعی

فایلخونه،یه خونه پر از فایل...


:::::::::::::::::::::

::: چنانچه در سایت "فایلخونه" به فایل مورد نظرتان دست پیدا نکردید،
میتوانید با جستجو در سایت
" filedooni24.ir "
آنرا بیابید.

filedooni24.ir

filedooni24.ir

filedooni24.ir

:::::::::::::::::::::
طبقه بندی موضوعی
پیوندهای روزانه

heart با کلیک بر روی هر مطلب،به صفحه توضیحات و لینک دانلود فایل ها منتقل می شوید:

 

  *           لیست 106عدد فایل درسی دوره ابتدایی(پنجم ابتدایی)

ردیف

عنوان

1

پاورپوینت قاره های جهان پنجم ابتدایی

2

پاورپوینت دوره تامین مدرس کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

3

پاورپوینت دوره ضمن خدمت کتاب جدید التالیف مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

4

پاورپوینت گزارش روند و چگونگی تدریس علوم پنجم ابتدایی

5

پاورپوینت تحلیل محتوای کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

6

پاورپوینت درس 6 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (منابع آب ایران)

7

پاورپوینت درس18 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی سفر به کربلا (2)

8

پاورپوینت درس20 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی وزیران کاردان، شهرهای آباد

9

پاورپوینت درس17مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی سفر به کربلا(1)

10

پاورپوینت درس16 مطالعات پنجم ابتدایی مدینه شهر پیامبر(ص)؛

11

پاورپوینت درس16 مطالعات پنجم ابتدایی مدینه شهر پیامبر(ص)؛

12

پاورپوینت درس اوِل اجتماعی پنجم ابتدایی؛

13

پاورپوینت طراحی آموزشی علوم پنجم ابتدایی؛

14

درس پژوهی پنجم ابتدایی تاریخچه جانداران؛

15

درس پژوهی قرآن پنجم ابتدایی آیات 1 تا 10 سوره انبیا؛

16

تحلیل محتوای فارسی بخوانیم پنجم ابتدایی بر اساس مولفه های جهانی؛

17

تحلیل محتوای علوم پنجم ابتدایی، مهارت های فرآیندی؛

18

تحلیل محتوای کتاب ریاضی پنجم ابتدایی، راهبردهای حل مسئله؛

19

پاورپوینت درس20 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی وزیران کاردان، شهرهای آباد؛

20

پاورپوینت درس21 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی کشورگشایان بی رحم؛

21

پاورپوینت درس19 اجتماعی پایه پنجم ابتدایی ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند؛

22

پاورپوینت درس16 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی مدینه شهر پیامبر(ص)؛

23

پاورپوینت درس15 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی بازگشت از سفر حج؛

24

پاورپوینت درس 10 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (کشور ما چگونه اداره می شود؟)؛

25

پاورپوینت درس 9 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی(را هها و حمل و نقل (2))؛

26

پاورپوینت درس 8 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی(را هها و حمل و نقل (1))؛

27

پاورپوینت درس 6 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی(منابع آب ایران)؛

28

پاورپوینت درس17مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی سفر به کربلا(1)؛

29

پاورپوینت درس18 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی سفر به کربلا (2)؛

30

پاورپوینت بررسی طولی آمار و احتمال از اول تا پنجم ابتدایی؛

31

پاورپوینت پایه پنجم ابتدایی، درس علوم، نور و رنگ؛

32

پاورپوینت کلیات مطالعات اجتماعی پایه‏ی پنجم ابتدایی؛

33

پاورپوینت جمع عددهای مرکب، ریاضی پنجم ابتدایی؛

34

پاورپوینت گزارش روند و چگونگی تدریس علوم پایه پنجم ابتدایی؛

35

پاورپوینت درس 9 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (راه ها و حمل و نقل (2))؛

36

پاورپوینت درس 6 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی ، منابع آب ایران؛

37

پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی، درصد؛

38

تحلیل علوم سال پنجم ابتدایی، به شیوه ی ویلیام رومی.

39

تحلیل محتوای ویلیام رومی، پنجم ابتدایی.

40

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس شنیدن.

41

درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی مفهوم حجم.

42

تحلیل محتوا بررسی هماهنگی تمرینات با متن کتاب علوم تجربی پنجم ابتدایی.

43

تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی.

44

تحلیل علوم سال پنجم ابتدایی به شیوه ی ویلیام رومی.

45

درس پژوهی پنجم ابتدایی تاریخچه ی جانداران.

46

درس پژوهی قرآن پنجم ابتدایی آموزش و یادگیری صحیح آیات.

47

گزارش تخصصی پنجم ابتدایی افزایش علاقه به تاریخ .

48

گزارش تخصصی پنجم ابتدایی روش های علاقمند کردن دانش آموزان به تاریخ .

49

گزارش تخصصی پنجم ابتدایی علاقمند کردن دانش آموزان به درس تاریخ (تعلیمات اجتماعی ).

50

پاورپوینت دوره ضمن خدمت کتاب جدید التالیف مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی.

51

پاورپوینت هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی.

52

پاورپوینت دوره بررسی کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی.

53

پاورپوینت مطالعات اجتماعی پایه‏ ی پنجم ابتدایی.

54

پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی کسر بزرگتر از واحد جمع و تفریق کسرها.

55

پاورپوینت دوره تامین مدرس کتاب جدید التالیف مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی .

56

درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی مفهوم حجم.

57

درس پژوهی قرآن پنجم ابتدایی آموزش و یادگیری صحیح روخوانی و روانخوانی آیات 1تا10سوره انبیا.

58

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس اهرم چیست؟.

59

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس شنیدن.

60

درس پژوهی بخوانیم پنجم ابتدایی درس شجاعت.

61

پروسه تحلیل محتوای کتاب بخوانیم پنجم ابتدایی ازمنظرهای مختلف.

62

تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی.

63

طرح الگوی برتر تدریس علوم پایه پنجم ابتدایی فصل ۱۲ از ریشه تا برگ.

64

درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی تاریخچه ی جانداران.

65

دانلود پاورپوینت هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی.

66

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پنجم ابتدایی رنگین کمان.

67

دانلود پاورپوینت درس22 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی بازسازی ویرانه ها.

68

دانلود پاورپوینت پاورپوینت درس20 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی وزیران کاردان، شهرهای آباد.

69

دانلود پاورپوینت درس18 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی سفر به کربلا (2).

70

دانلود پاورپوینت درس17مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی سفر به کربلا(1).

71

دانلود پاورپوینت درس21 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی کشورگشایان بی رحم.

72

دانلود پاورپوینت درس19 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند.

73

دانلود پاورپوینت درس16 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی مدینه شهر پیامبر(ص).

74

دانلود پاورپوینت پاورپوینت درس15 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی بازگشت از سفر حج.

75

دانلود پاورپوینت درس 10 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (کشور ما چگونه اداره می شود؟).

76

دانلود پاورپوینت درس 9 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (راه ها و حمل و نقل ).

77

دانلود پاورپوینت درس 8 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (را هها و حمل و نقل (1).

78

دانلود پاورپوینت درس 7 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (نواحی صنعتی مهمّ ایران).

79

دانلود پاورپوینت درس 6 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (منابع آب ایران).

80

دانلود پاورپوینت درس 5 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (جمعیت ایران).

81

پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی معرفی میلیارد.

82

دانلود درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی ذره بین چیست ۲۵ ص در قالب word

83

دانلود درس پژوهی بخوانیم پنجم ابتدایی درس شجاعت ۲۴ ص در قالب word

84

درس پژوهی قرآن پنجم ابتدایی آموزش و یادگیری صحیح روخوانی و روانخوانی آیات 1 تا10سوره انبیاء

85

درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی تاریخچه ی جانداران

86

درس پژوهی هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی درس حق مردم

87

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی ذره بین چیست؟

88

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس شنیدن

89

درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس شورا

90

درس پژوهی بخوانیم پنجم ابتدایی درس شجاعت

91

گزارش تخصصی درس نگارش (انشا ء ) افزایش مهارت انشاء نویسی در دانش اموزان پایه پنجم ابتدایی با روش های خلاقانه

92

گزارش تخصصی آموزگاران ابتدایی : حل مشکل روخوانی در یکی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی با روش های مناسب

93

گزارش تخصصی آموزگار پنجم ابتدایی : روش های علاقمند کردن دانش آموزان به درس (مطالعات اجتماعی ) پایه پنجم

94

گزارش تخصصی آموزگار پنجم : پرورش خلاقیت دانش آموزان پنجم ابتدایی با راهکارهای مناسب

95

پایه پنجم ابتدایی تاریخچه ی جانداران

96

پیک نوروزی پایه پنجم ابتدایی 1396

97

پیک نوروز بهار 96 پایه پنجم ابتدایی

98

اقدام پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی

99

اقدام پژوهی بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی

100

دانلود پاورپوینت حمله مغولها به ایران کلاس پنجم ابتدایی

101

دانلود پاورپوینت درس 11 تاریخ پنجم ابتدایی

102

اقدام پژوهی : چگونه توانستم میزان علاقه ی دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی را در درس ریاضی افزایش دهم.

103

195 - اقدام پژوهی: بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی - 17 صفحه فایل ورد - word

104

اقدام پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی

105

نمونه سوالات ریاضی پنجم ابتدایی

106

اقدام پژوهی با موضوع بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی

 

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی