فایلخونه،یه خونه پر از فایل...

مجموعه ای از هزاران فایل در همه رشته ها بصورت لیست شده و بر اساس طبقه بندی موضوعی

فایلخونه،یه خونه پر از فایل...

مجموعه ای از هزاران فایل در همه رشته ها بصورت لیست شده و بر اساس طبقه بندی موضوعی

فایلخونه،یه خونه پر از فایل...

طبقه بندی موضوعی
پیوندهای روزانه

۴۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «گام به گام» ثبت شده است

heartبا کلیک بر رو هر عنوان به صفحه توضیحات و دانلود فایل ها منتقل می شوید:

 

لیست ۲۲ عدد فایل  گام به گام دوازدهم  بصورت دروس جداگانه ،دانلود رایگان(درس و مدرسه)

عنوان

ردیف

گام به گام کتاب کار زبان پایه دوازدهم-رشته ریاضی و تجربی و انسانی

1

گام به گام فیزیک دوازدهمpdf

2

گام به گام هندسه دوازدهمpdf

3

گام به گام ریاضیات گسسته دوازدهمpdf

4

گام به گام حسابان دوازدهم pdf

5

دانلود گام به گام زبان دوازدهم pdf – (ریاضی – تجربی – انسانی )

6

دانلود گام به گام فارسی دوازدهم pdf – (ریاضی – تجربی – انسانی )

7

دانلود گام به گام عربی دوازدهم pdf – ( ریاضی – تجربی – انسانی )

8

دانلود گام به گام دین و زندگی دوازدهم pdf – ( ریاضی – تجربی – انسانی )

9

دانلود گام به گام سلامت و بهداشت دوازدهم pdf – (ریاضی -تجربی- انسانی)

10

دانلود گام به گام تاریخ دوازدهم pdf

11

دانلود گام به گام علوم و فنون ادبی pdf

12

دانلود گام به گام تحلیل فرهنگی دوازدهم pdf

13

دانلود گام به گام ریاضی و آمار دوازدهم pdf

14

دانلود گام به گام جامعه شناسی دوازدهم pdf

15

دانلود گام به گام فلسفه دوازدهم pdf

16

دانلود گام به گام شیمی دوازدهم pdf – ( تجربی و ریاضی )

17

دانلود گام به گام جغرافیا دوازدهم pdf

18

دانلود گام به گام نگارش دوازدهم pdf – ( تجربی – ریاضی – انسانی )

19

دانلود گام به گام هویت اجتماعی دوازدهم pdf – ( تجربی – ریاضی )

20

دانلود گام به گام زیست شناسی دوازدهم pdf

21

دانلود گام به گام ریاضی دوازدهم تجربی pdf

22

 

دانلود گام به گام زیست یازدهم PDF


 

معرفی فصل های حل تمرین زیست یازدهم

 

فصل اول و دوم :  این فصل های گام به گام زیست یازدهم در رابطه با تنظیم عصبی و حواس می باشد.

 

فصل سوم و چهارم : فصل سه و چهار حل تمرین زیست یازدهم در رابطه با دستگاه حرکتی و تنظیم شیمیایی توضیح می دهد.

 

فصل پنجم و ششم : در رابطه با ایمنی و تقسیم یاخته توضیح می دهد.

 

فصل هفتم و هشتم : این بخش حل تمرین زیست یازدهم درابطه با تولید مثل و تولید مثل نهان دانگان بحث می کند.

 

فصل نهم :  این بخش حل تمرین زیست یازدهم به مبحث پاسخ گیاهان به محرک ها می پردازد.

 

جهت دریافت رایگان فایل های دوره میتوایند به هر از یک  لینک های زیر مراجعه فرمایید:


 

لینک۱ 

 

 لینک۲

 

لینک۳ 

 

لینک۴ 

 

دانلود گام به گام ریاضی یازدهم تجربی pdf


 

معرفی فصل های حل تمرین ریاضی یازدهم تجربی

 

فصل اول : اولین فصل گام به گام ریاضی یازدهم در رابطه با هندس ی تحلیلی و جبر می باشد.

 

فصل دوم : در رابطه با هندسه می باشد.

 

فصل سوم : در رابطه با موضوع تابع می باشد.

 

فصل چهارم : چهارمین فصل حل تمرین ریاضی یازدهم در رابطه با مباحث مثلثات می باشد.

 

فصل پنجم : درابطه توابع نمایی و لگاریتمی بحث میکنه.

 

فصل ششم : در رابطه با حد و پیوستگی توضیح می دهد.

فصل هفتم :آخرین بخش حل تمرین ریاضی یازدهم به آمار و احتمال می پردازد.


 

جهت دریافت رایگان فایل های دوره میتوایند به هر از یک  لینک های زیر مراجعه فرمایید:


 

لینک۱ 

 

 لینک۲

 

لینک۳ 

 

لینک۴ 

دانلود گام به گام عربی یازدهم PDF ( تجربی – ریاضی – انسانی )


 

معرفی فصل های حل تمرین عربی یازدهم


 

فصل اول : اولین فصل گام به گام عربی  یازدهم در رابطه با آیات خلاقانه + اسم تفضیل و اسم مکان + گفتگو در صحنه بازار می باشد.

 

فصل دوم : دومین فصل حل تمرین عربی  یازدهم درابطه در محضر معلم + شرایط وضعیت و ابزار  بحث میکنه.

 

فصل سوم : در رابطه با شگفتی های درختان + دانش و نوآوری + گفتگو در ورزشگاه می دهد.

 

فصل چهارم : در رابطه با اخلاق سخنرانی + جمله بعد از اسم نکره توضیح می دهد.

 

فصل پنجم : در رابطه با دروغ گقتن و مضرات آن +ترجمه فعل مضارع 1 + گفتگو در داروخانه  می باشد.

 

فصل ششم : در رابطه با آنّه ماری شیمِل(دانشمند) + ترجمه فعل مضارع 2 توضیحاتی ارائه می دهد.

 

فصل هفتم : آخرین بخش حل تمرین عربی یازدهم به موضاعاتی مثل تاثیرات زبان فارسی بر زبان عربی + معنای افعال ناقص + مصاحبه با دکتر می پردازد.


 

جهت دریافت رایگان فایل های دوره میتوایند به هر از یک  لینک های زیر مراجعه فرمایید:


 

لینک۱ 

 

 لینک۲

 

لینک۳ 

 

لینک۴ 

 

دانلود گام به گام زمین شناسی یازدهم pdf – (ریاضی – تجربی – انسانی)


 

معرفی فصل های حل تمرین زمین شناسی یازدهم

 

فصل اول :  این فصل گام به گام زمین شناسی یازدهم در رابطه با آفرینش کیهان و تکوین زمین می باشد.

 

فصل دوم  : این فصل حل تمرین زمین شناسی یازدهم در رابطه با منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه توضیح می دهد.

 

فصل سوم : در رابطه با منابع آب و خاک توضیح می دهد.

 

فصل چهارم : در رابطه با زمین شناسی و سازه های مهندسی توضیح می دهد.

 

فصل پنجم : در رابطه با زمین شناسی و سلامت بحث می کند.

 

فصل ششم : در رابطه با پویایی زمین بحث می کند.

 

فصل هفتم :  این بخش حل تمرین زمین شناسی یازدهم به مبحث زمین شناسی ایران می پردازد. 

جهت دریافت رایگان فایل های دوره میتوایند به هر از یک  لینک های زیر مراجعه فرمایید:


 

لینک۱ 

 

 لینک۲

 

لینک۳ 

 

لینک۴ 

دانلود گام به گام علوم و فنون ادبی یازدهم pdf


 

معرفی فصل های حل تمرین علوم و فنون ادبی یازدهم


 

فصل اول : اولین فصل گام به گام علوم و فنون ادبی یازدهم در رابطه با تاریخ ادبیات فارسی درقرنهای هفتم، هشتم و نهم, پایه های آوایی و تشبیه می باشد.

 

فصل دوم : دومین فصل حل تمرین علوم و فنون ادبی یازدهم درابطه سبک شناسی قرن های هفتم، هشتم و نهم(سبک عراقی), پایه های آوایی همسان و مجاز بحث میکنه.

 

فصل سوم : در رابطه با تاریخ ادبیات فارسی در قرن های دهم و یازدهم, پایه های آوایی همسان2 و استعاره توضیح می دهد.

 

فصل چهارم : آخرین فصل حل تمرین علوم و فنون ادبی در رابطه با تاریخ ادبیات فارسی در قرن های دهم و یازدهم(سبک هندی), پایه های آوایی همسان دو لختی و کنایه توضیح می دهد.


 

جهت دریافت رایگان فایل های دوره میتوایند به هر از یک  لینک های زیر مراجعه فرمایید:


 

لینک۱ 

 

 لینک۲

 

لینک۳ 

 

لینک۴ 

دانلود گام به گام فلسفه یازدهم pdf


 

معرفی فصل های حل تمرین فلسفه یازدهم

 

فصل اول : اولین فصل گام به گام فلسفه یازدهم در رابطه با فلسفه و ابعاد آن می باشد.

 

فصل دوم : در رابطه با معرفت و شناخت می باشد.

 

فصل سوم : آخرین بخش حل تمرین فلسفه یازدهم مفاهیمی در رابطه با انسان را بیان می کند.


 

جهت دریافت رایگان فایل های دوره میتوایند به هر از یک  لینک های زیر مراجعه فرمایید:


 

لینک۱ 

 

 لینک۲

 

لینک۳ 

 

لینک۴

 

 

 

دانلود گام به گام ریاضی و آمار یازدهم pdf


 

معرفی فصل های حل تمرین ریاضی و آمار یازدهم


 

فصل اول : اولین فصل گام به گام ریاضی و آمار یازدهم در رابطه با آشنایی با منطق و استدلال ریاضی می باشد.

 

فصل دوم : در رابطه با تابع می باشد.

 

فصل سوم : آخرین بخش حل تمرین ریاضی و آمار یازدهم به آمار می پردازد.


 

جهت دریافت رایگان فایل های دوره میتوایند به هر از یک  لینک های زیر مراجعه فرمایید:


 

لینک۱ 

 

 لینک۲

 

لینک۳ 

 

لینک۴ 

 

دانلود گام به گام حسابان یازدهم pdf
 

معرفی فصل های حل تمرین حسابان یازدهم

 

فصل اول : اولین فصل گام به گام حسابان یازدهم در رابطه با جبر و معادله می باشد.

 

فصل دوم : در رابطه با تابع می باشد.

 

فصل سوم : درابطه توابع نمایی و لگاریتمی بحث میکنه.

 

فصل چهارم : در رابطه با مثلثات توضیح می دهد.

 

فصل پنجم :آخرین بخش حل تمرین حسابان یازدهم به حد و پیوستگی می پردازد. 

enlightenedجهت دریافت رایگان فایل های دوره میتوایند به هر از یک  لینک های زیر مراجعه فرمایید:


 

لینک۱ 

 

 لینک۲

 

لینک۳ 

 

لینک۴ 

 

دانلود گام به گام جامعه شناسی یازدهم pdf


 

معرفی فصل های حل تمرین جامعه شناسی یازدهم

 

فصل اول : اولین فصل گام به گام جامعه شناسی یازدهم در رابطه با فرهنگ جهانی می باشد.

 

فصل دوم : درابطه با فرهنگ معاصر غرب و نظام نوین جهانی به بحث می پردازد.

 

فصل سوم : سومین فصل حل تمرین جامعه شناسی یازدهم درابطه چالش های جهانی بحث میکنه.

 

فصل چهارم : در رابطه با بیداری اسلامی و جهان جدید می باشد.

 

enlightenedجهت دریافت رایگان فایل های دوره میتوایند به هر از یک  لینک های زیر مراجعه فرمایید:


 

لینک۱ 

 

 لینک۲

 

لینک۳ 

 

لینک۴