فایلخونه،یه خونه پر از فایل...

مجموعه ای از هزاران فایل در همه رشته ها بصورت لیست شده و بر اساس طبقه بندی موضوعی

فایلخونه،یه خونه پر از فایل...

مجموعه ای از هزاران فایل در همه رشته ها بصورت لیست شده و بر اساس طبقه بندی موضوعی

فایلخونه،یه خونه پر از فایل...


:::::::::::::::::::::

::: چنانچه در سایت "فایلخونه" به فایل مورد نظرتان دست پیدا نکردید،
میتوانید با جستجو در سایت
" filedooni24.ir "
آنرا بیابید.

filedooni24.ir

filedooni24.ir

filedooni24.ir

:::::::::::::::::::::
طبقه بندی موضوعی
پیوندهای روزانه

heart با کلیک بر روی هر مطلب،به صفحه توضیحات و لینک دانلود فایل ها منتقل می شوید:

 

  *         لیست 160 عدد فایل تئاتر و موضوعات مختلف (هنر)

ردیف

عنوان

1

Westward Expansion_ A History of the American Frontier

2

Semiotics of Theatre and Drama

3

Arts management

4

The Modern Construction of Myth

5

The Theory and Analysis of Drama

6

Tragic Drama and Modern Society

7

نمایشنامه خرده جنایت های زن و شوهری

8

نمایشنامه خیانت انشتین

9

Making Stage Props

10

Scene Painting Projects for Theatre

11

Theatre and citizenship

12

Shakespeares Clown

13

Greek Theatre Performance

14

دانلود نسخه تعزیه زره پوشی مخالف خوانی همه تعزیه ها 18 نوع مختلف

15

دانلود نسخه تعزیه ورودی شمر 11 نوع مختلف

16

دانلود نسخه تعزیه مخمس شمر و حضرت عباس 100 نوع مختلف

17

دانلود نسخه تعزیه مبارز شمر 30 نوع مختلف

18

دانلود نسخه تعزیه جلوگیری شمر 15 نوع مختلف

19

دانلود تعزیه کامل تصویری ذبح اسماعیل 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

20

دانلود تعزیه کامل تصویری وفات خدیجه (س) 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

21

دانلود تعزیه کامل تصویری قاسم جواد مرادی 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

22

دانلود تعزیه کامل تصویری غدیر خم 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

23

دانلود تعزیه کامل تصویری فاطمه زهرا (س) گلختمی 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

24

دانلود تعزیه تصویری امام زاده ابراهیم رشت 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

25

دانلود تعزیه تصویری کامل امام رضا (ع) سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

26

دانلود تعزیه صوتی کامل امام علی (ع) سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

27

دانلود تعزیه تصویری کامل علی اکبر (ع) مهدی کلانتری سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

28

دانلود تعزیه تصویری کامل امام حسین (ع) محسن گیوه کش و گلختمی سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

29

دانلود تعزیه صوتی کامل امام رضا (ع) سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

30

دانلود تعزیه صوتی کامل ذبح اسماعیل سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

31

دانلود تعزیه صوتی کامل طفلان مسلم سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

32

دانلود تعزیه صوتی کامل تولد امام حسین (ع) سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

33

دانلود تعزیه صوتی کامل مسلم سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

34

دانلود تعزیه صوتی کامل وفات حضرت خدیجه (س) سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

35

دانلود تعزیه صوتی کامل حر حاج محسن گیوه کش . صفری سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

36

دانلود تعزیه صوتی کامل حضرت قاسم (ع) جواد مرادی سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

37

دانلود تعزیه صوتی کامل غدیر خم سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

38

دانلود تعزیه صوتی کامل فاطمه زهرا (س) سید حسن گلختمی سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

39

دانلود تعزیه صوتی کامل امام حسین (ع)محسن گیوه کش سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

40

دانلود تعزیه صوتی کامل امام زاده ابراهیم رشت سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

41

دانلود تعزیه صوتی کامل امام کاظم (ع) سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

42

دانلود تعزیه صوتی کامل امام حسن (ع) سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

43

دانلود تعزیه صوتی کامل امام علی (ع) سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

44

دانلود تعزیه صوتی کامل علی اکبر (ع) مهدی کلانتری . گلختمی سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

45

دانلود تعزیه صوتی کامل حضرت عباس (ع) امیر صفری . گلختمی سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

46

دانلود تعزیه تصویری کامل حر محسن گیوه کش و صفری سال 98 خوانسار . استریو یاس زیاران 09127878771

47

دانلود تعزیه تصویری حضرت عباس (ع) امیر صفری . گلختمی و ... در استریو یاس زیاران 09127878771

48

فیلمنامه نویسی

49

چگونگی شکل گیری کاراکتر «ژاکلین» در تئاتر «گاهی اوقات برای زنده ماندن باید مرد!»

50

پژوهش عوامل انتقادی بر تئاتر

51

دانلود تعزیه تصویری کامل طفلان مسلم سال 97 خوانسار

52

دانلود تعزیه تصویری کامل به چاه انداختن یوسف سال 97 خوانسار

53

دانلود تعزیه تصویری کامل حر توسط مظفر قربان نژاد و صفری سال 97 خوانسار

54

دانلود تعزیه تصویری کامل حمزه سید الشهدا سال 97 خوانسار

55

دانلود تعزیه تصویری کامل قاسم توسط محمد طوطی سال 97 خوانسار

56

دانلود تعزیه تصویری کامل فاطمه صغری توسط گلختمی سال 97 خوانسار

57

دانلود تعزیه تصویری کامل مسلم امام صادق (ع) سال 97 خوانسار

58

دانلود تعزیه تصویری کامل امام رضا (ع) سال 97 خوانسار

59

دانلود تعزیه تصویری کامل امام کاظم (ع) سال 97 خوانسار

60

دانلود تعزیه تصویری کامل امام حسن (ع) سال 97 خوانسار

61

دانلود تعزیه تصویری کامل مسلم ابن عقیل توسط امیر صفری سال 97 خوانسار

62

دانلود تعزیه تصویری کامل فاطمه زهرا (س) سال 97 خوانسار

63

دانلود تعزیه تصویری کامل امام علی (ع) سال 97 خوانسار

64

دانلود تعزیه کامل امام حسین توسط محسن گیوه کش سال 97 خوانسار 2 ساعت آخر

65

دانلود تعزیه کامل امام حسین توسط محسن گیوه کش سال 97 خوانسار 2 ساعت اول

66

دانلود تعزیه تصویری کامل بازار شام و وفات حضرت رقیه سال 97 خوانسار

67

دانلود تعزیه تصویری کامل علی اکبر توسط مهدی کلانتری سال 97 خوانسار

68

دانلود تعزیه تصویری کامل حضرت عباس توسط محسن گیوه کش سال 97 خوانسار

69

دانلود تعزیه کامل فاطمه زهرا (س) سال 97 خوانسار

70

دانلود تعزیه کامل مسلم ابن عقیل توسط امیر صفری سال 97 خوانسار

71

دانلود تعزیه کامل حر مظفر و امیر صفری سال 97 خوانسار

72

دانلود تعزیه کامل حمزه سید الشهدا سال 97 خوانسار

73

دانلود تعزیه کامل حضرت قاسم توسط محمد طوطی سال 97 خوانسار

74

دانلود تعزیه کامل فاطمه صغری و ورود به مدینه سال 97 خوانسار

75

دانلود تعزیه کامل امام صادق (ع) سال 97 خوانسار

76

دانلود تعزیه کامل امام رضا (ع) سال 97 خوانسار

77

emam mohsen 97 khansar

78

دانلود تعزیه کامل امام کاظم (ع) سال 97 خوانسار

79

دانلود تعزیه کامل امام حسن (ع) سال 97 خوانسار

80

دانلود تعزیه کامل امام علی (ع) سال 97 خوانسار

81

دانلود تعزیه کامل به چاه انداختن حضرت یوسف سال 97 خوانسار

82

دانلود تعزیه کامل بازار شام سال 97 خوانسار

83

دانلود تعزیه کامل حضرت علی اکبر مهدی کلانتری سال 97 خوانسار

84

دانلود تعزیه کامل حضرت عباس توسط محسن گیوه کش سال 97 خوانسار

85

دانلود تعزیه کامل مسلم حاج محمد مهرانی سال 96 در طالقان . بهترین تعزیه با نسخه های زیرخاکی

86

دانلود تعزیه صوتی کامل حر شکرالله جعفری و محسن گیوه کش 97 زیاران

87

دانلود تعزیه صوتی کامل امام حسین (ع) سال 97 شکرالله جعفری . شهرک زیاران

88

دانلود تعزیه صوتی کامل امام حسین (ع) سال 97 در دهدر طالقان . محسن گیوه کش . امیر صفری . گلختمی

89

دانلود تعزیه علی اکبر سال 97 زیاران 3 ساعت کامل

90

دانلود تعزیه کامل حضرت عباس (ع) از محسن گیوه کش سال 97 زیاران 5 ساعت کامل

91

دانلود تعزیه صوتی کامل فاطمه زهرا گلختمی سال 97 چشمه ای ها 3 ساعت کامل

92

دانلود تعزیه صوتی بازار شام سال 97 چشمه ای ها 3 ساعت کامل

93

دانلود تعزیه صوتی کامل سید علی حسینی 95 رزجرد قزوین 4 ساعت کامل

94

دانلود تعزیه کامل سید حسن گلختمی سال 97 در کرج با کیفیت عالی ... استریو یاس زیاران

95

دانلود تعزیه کامل حر محسن هاشمی سال 97 کرج .. استریو یاس زیاران

96

دانلود تعزیه مسلم ابن عقیل توسط سید علی حسینی 97 کرج ... استریو یاس زیارن

97

دانلود تعزیه کامل طفلان مسلم سال 97 کرج ... استریو یاس زیاران

98

دانلود تعزیه کامل امام حسین سال 97 کرج توسط بهترین اساتید تعزیه کشور

99

دانلود تعزیه صوتی کامل علی اکبر محسن گیوه کش . ام لیلا احمد گیوه کش ... استریو یاس زیاران

100

دانلود تعزیه کامل علی اکبر مهدی کلانتری سال 97 کرج با کیفیت بالا ... استریو یاس زیاران

101

دانلود تعزیه حضرت عباس از سید علی مسجد جامع قزوین 4 ساعت کامل ... استریو یاس زیاران

102

دانلود تعزیه کامل حضرت عباس (ع) تز سید محسن هاشمی سال 96 حصار

103

دانلود تعزیه کامل حضرت عباس امیر صفری سال 97 کرج .. استریو یاس زیاران

104

دانلود تعزیه کامل تصویری حر سال 97 در حسینه زیاران توسط شکرالله جعفری با کیفیت بالا

105

دانلود تعزیه کامل تصویری حر سال 97 در حسینه چشمه ای ها توسط حسن نرگسخانی با کیفیت بالا

106

دانلود تعزیه کامل تصویری متوکل عباسی سال 97 در حسینه چشمه ای ها توسط سید حسن گلختمی با کیفیت بالا

107

دانلود تعزیه کامل تصویری فاطمه زهرا (س) سال 97 در حسینه چشمه ای ها توسط سید حسن گلختمی با کیفیت بالا

108

دانلود تعزیه کامل تصویری فاطمه زهرا (س) سال 97 در حسینه چشمه ای ها توسط سید حسن گلختمی با کیفیت بالا

109

دانلود تعزیه کامل تصویری علی اکبر (ع) سال 97 در حسینه چشمه ای ها توسط مهدی کلانتری با کیفیت بالا

110

دانلود تعزیه کامل تصویری بازار شام سال 97 در حسینه چشمه ای ها توسط بهترین اساتید تعزیه با کیفیت بالا

111

دانلود تعزیه کامل تصویری حضرت عباس (ع) سال 97 در حسینه چشمه ای ها توسط ابوالفضل صابری با کیفیت بالا

112

دانلود تعزیه طفلان مسلم از بهترین اساتید کشور 3 ساعت کامل

113

دانلود تعزیه حر استاد رضا مشایخی با کیفیت بالا 3 ساعت کامل

114

دانلود تعزیه صوتی امام حسین (ع) علیجان طیبی .. زیرخاکی .. 4 ساعت کامل

115

دانلود تعزیه صوتی امام حسین توسط استاد رضا مشایخی و امیر صفری 84 زیاران

116

دانلود تعزیه علی اکبر امیر صفری و استاد مشایخی 84 زیاران

117

دانلود تعزیه صوتی حضرت عباس (ع) علائدین قاسمی . محمد رضایی . اسماعیل محمدی با اساتید تعزیه کشور در 4 ساعت کامل

118

دانلود تعزیه صوتی حضرت عباس (ع) علائدین قاسمی با اساتید تعزیه کشور در 4 ساعت کامل

119

دانلود تعزیه صوتی حضرت عباس (ع) علائدین قاسمی و اسماعیل محمدی 84 در 4 ساعت کامل

120

دانلود تعزیه صوتی حضرت عباس (ع) علائدین قاسمی و استاد مشایخی در ملایر 4 ساعت کامل

121

دانلود تعزیه صوتی حضرت عباس (ع) علائدین قاسمی در زرجبستان 4 ساعت کامل

122

دانلود تعزیه صوتی حضرت عباس (ع) احمد گیوه کش و استاد مشایخی 4 ساعت کامل

123

دانلود تعزیه صوتی حضرت عباس احمد گیوه کش و استاد مشایخی در ملایر 4 ساعت کامل

124

دانلود تعزیه صوتی طفلان مسلم احمد گیوه کش . محسن گیوه کش سال 76 زرجبستان در 3 ساعت کامل

125

دانلود تعزیه صوتی شاه چراغ احمد گیوه کش سال زرجبستان در 4 ساعت کامل

126

دانلود تعزیه صوتی وفات رقیه احمد گیوه کش سال در 3 ساعت کامل

127

دانلود تعزیه صوتی مسلم احمد گیوه کش . حسین قربانی سال 74 اصفهان در 4 ساعت کامل

128

دانلود تعزیه صوتی حر احمد گیوه کش و قهرمان سال 83 زباران در 3 ساعت کامل

129

دانلود تعزیه صوتی حبیب ابن مظاهر احمد گیوه کش سال زرجبستان در 3 ساعت کامل

130

دانلود تعزیه صوتی علی اکبر باقر رباضی و احمد گیوه کش سال 83 در 3 ساعت کامل

131

دانلود تعزیه صوتی حضرت عباس احمد گیوه کش سال 76 زرجبستان در 4 ساعت کامل

132

دانلود تعزیه صوتی کامل شاهچراغ استاد مشایخی 3 ساعت

133

دانلود تعزیه صوتی عقیل بنا . استاد مشایخی 3 ساعت کامل همراه با امیر صفری

134

دانلود تعزیه صوتی کامل عقیل بنا از استاد رضا مشایخی و باقر خلیلی در استریو یاس زیاران

135

دانلود تعزیه صوتی امام علی (ع) ار بهترین اساتبد تعزیه کشور در استریو یاس

136

دانلود آموزش موزیک تعزیه و موزیک های تعزیه از اساتید کشور

137

آموزش موزیک تعزیه به صورت حرفه ای از همه دستگاه ها توسط بهترین اساتبد

138

دانلود نسخه کامل تعزیه امام علی (ع) در استریو یاس زیاران

139

دانلود تعزیه ترکی کامل پشیمانی یزید برادران مقصودی در بکنی قزوین

140

دانلود تعزیه ترکی کامل قانیای فرنگ برادران مقصودی در بکنی قزوین

141

دانلود تعزیه ترکی کامل حمزه سید الشهدا برادران مقصودی در بکنی قزوین

142

دانلود تعزیه فاطمه زهرا ترکی از گروه برادران مقصودی در بکنی قزوین

143

دانلود تعزیه مسلم ترکی از برادران مقصودی در بکندی قزوین

144

دانلود تعزیه کامل تصویری حر ابن ریاحی (ع) به زبان ترکی از برادران مقصودی در بکندی قزوین

145

دانلود تعزیه کامل تصویری امام رضا (ع) به زبان ترکی از برادران مقصودی در بکندی قزوین

146

دانلود تعزیه کامل تصویری حضرت عباس (ع) به زبان ترکی از برادران مقصودی در بکندی قزوین

147

دانلود تعزیه کامل تصویری امام حسین (ع) به زبان ترکی از برادران مقصودی در بکندی قزوین

148

دانلود تعزیه صوتی امام حسین (ع) از سید جواد شازندی در استریو یاس زیاران

149

دانلود تعزیه صوتی کامل حر ابن ریاحی . سید جواد شازندی در زیاران

150

دانلود تعزیه صوتی کامل طفلان مسلم . صابری و شازندی در زیاران

151

دانلود تعزیه صوتی کامل امام حسن (ع) توسط ابوالفضل صابری در زیاران

152

دانلود تعزیه صوتی کامل مسلم ابن عقیل توسط ابوالفضل صابری در زیاران

153

دانلود تعزیه صوتی کامل حضرت قاسم توسط مهدی کلاتری در زیاران

154

دانلود تعزیه بازار شام و وفات حضرت رقیه سال 92 در زیاران

155

دانلود تعزیه صوتی کامل علی اکبر از مهدی کلانتری همراه با اساتید بنام کشور در زیاران

156

دانلود تعزیه تصویری کامل از مسعود صفری نوه استاد رضا مشایخی سال 96 رزجرد قزوین

157

دانلود تعزیه تصویری امام حسین (ع) از مسعود صفری نوه استاد مشایخی سال 96 رزجرد

158

دانلود تعزیه صوتی کامل بازار شام محسن گیوه کش . قهرمان یوسفی در استریو یاس زیاران

159

دانلود تعزیه صوتی کامل علی اکبر با حضور محسن گیوه کش با کیفیت لالا در استریو یاس

160

دانلود تعزیه صوتی کامل حضرت قاسم با حضور محسن گیوه کش و قهرمان یوسفی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی