فایلخونه،یه خونه پر از فایل...

مجموعه ای از هزاران فایل در همه رشته ها بصورت لیست شده و بر اساس طبقه بندی موضوعی

فایلخونه،یه خونه پر از فایل...

مجموعه ای از هزاران فایل در همه رشته ها بصورت لیست شده و بر اساس طبقه بندی موضوعی

فایلخونه،یه خونه پر از فایل...


:::::::::::::::::::::

::: چنانچه در سایت "فایلخونه" به فایل مورد نظرتان دست پیدا نکردید،
میتوانید با جستجو در سایت
" filedooni24.ir "
آنرا بیابید.

filedooni24.ir

filedooni24.ir

filedooni24.ir

:::::::::::::::::::::
طبقه بندی موضوعی
پیوندهای روزانه

heart با کلیک بر روی هر مطلب،به صفحه توضیحات و لینک دانلود فایل ها منتقل می شوید:

 

  *           لیست 160عدد فایل درسی دوره ابتدایی(ششم ابتدایی)

ردیف

عنوان

1

درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی ساده کردن کسر

2

درس پژوهی ریاضی پایه ششم ابتدایی کسر و عدد مخلوط

3

درس پژوهی ریاضی پایه ششم ابتدایی جدول تناسب

4

پاورپوینت طرح کرامت کلاس ششم ابتدایی

5

درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی ساده کردن کسر

6

درس پژوهی ریاضی پایه ششم ابتدایی کسر و عدد مخلوط

7

درس پژوهی ریاضی پایه ششم ابتدایی جدول تناسب

8

پاورپوینت طرح کرامت کلاس ششم ابتدایی

9

فایل ورد درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی روش حل مسأله

10

فایل ورد درس پژوهی ریاضی پایه ششم ابتدایی کسر و عدد مخلوط

11

پاورپوینت طرح کرامت کلاس ششم ابتدایی

12

فایل درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی ساده کردن کسر

13

فایل درس پژوهی ریاضی پایه ششم ابتدایی کسر و عدد مخلوط

14

درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی ساده کردن کسر

15

درس پژوهی ریاضی پایه ششم ابتدایی کسر و عدد مخلوط

16

درس پژوهی ریاضی پایه ششم ابتدایی جدول تناسب

17

امتحان نوبت دوم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

18

آزمون مهرماه مطالعات اجتماعی از پایه ششم ابتدایی

19

آزمون مهرماه فارسی پایه ششم ابتدایی

20

ازمون تستی علوم از درس کارخانه کاغذ سازی پایه ششم ابتدایی

21

آزمون مهرماه انشا و نگارش از پایه ششم ابتدایی

22

سوالات ریاضی ششم ابتدایی فصل اول

23

ازمون مهر و ابان ماه از درس ریاضی پایه ششم ابتدایی

24

آزمون عملکردی ریاضی ششم ابتدایی از تقریب

25

آزمون ریاضی فصل اول اعدد صحیح پایه ششم ابتدایی

26

آزمون ریاضی پایه ی ششم ابتدایی آبان ماه

27

سؤالات درس ریاضیات پایه ششم ابتدایی فصل اول

28

آزمون علمی ششم ابتدایی (فارسی، علوم و ریاضی)

29

ازمون ماهانه هدیه های اسمانی پایه ششم ابتدایی

30

تحلیل محتوای کتاب هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی

31

امتحان درس 7 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (طلای سیاه)

32

جزوه ی ادبیات فارسی پایه ی ششم ابتدایی بصورت درس به درس

33

امتحان درس 24 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (خرمشهر در دامان میهن)

34

پاورپوینت از درس دوازدهم علوم پایه ششم ابتدایی درس جنگل برای کیست

35

پاورپوینت از درس یازدهم علوم پایه ششم ابتدایی درس شگفتی های برگ

36

پاورپوینت از درس دهم علوم پایه ششم ابتدایی درس خیلی کوچیک-خیلی بزرگ

37

پاورپوینت از درس نهم علوم پایه ششم ابتدایی درس سفر انرژی

38

پاورپوینت از درس هفتم علوم پایه ششم ابتدایی درس ورزش ونیرو2

39

پاورپوینت از درس ششم علوم پایه ششم ابتدایی درس ورزش ونیرو 1

40

پاورپوینت از درس پنجم علوم پایه ششم ابتدایی درس زمین پویا

41

پاورپوینت از درس چهارم علوم پایه ششم ابتدایی درس سفر به اعماق زمین

42

پاورپوینت از درس سوم علوم پایه ششم ابتدایی درس کارخانه کاغذ سازی

43

پاورپوینت از درس دوم علوم پایه ششم ابتدایی درس سرگذشت دفتر من

44

پاورپوینت درس اول علوم پایه ششم ابتدایی(زنگ علوم)

45

فرمول ها و راهنمای ریاضی ششم ابتدایی

46

راهنمای کاربردی تمام ازمایشهای علوم پایه ششم ابتدایی

47

ازمون جامع از دروس علوم-ریاضی-مطالعات-فارسی-هدیه -قران پایه ششم ابتدایی

48

سوال و جواب از دروس علوم ششم ابتدایی

49

امتحان درس 12 هدیه های آسمانی ششم ابتدایی (سفرهای با برکت)

50

امتحان درس 9 هدیه های آسمانی ششم ابتدایی (جهان دیگر)

51

امتحان درس 22 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (مبارزه مردم ایران با استعمار)

52

هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی درس: احکام سفر

53

طرح درس هفتگی و سالانه درس هدیه های آسمان پایه ششم ابتدایی

54

امتحان درس 2 علوم ششم ابتدایی (سرگذشت دفتر من)

55

امتحان درس 23 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (خرمشهر در چنگان دشمن)

56

امتحان درس 13 هدیه های آسمانی ششم ابتدایی (عید مسلمانان)

57

امتحان درس 9 علوم ششم ابتدایی (سفر انرژی)

58

امتحان درس 21 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (استعمار چیست)

59

امتحان درس 14 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (برنامه ریزی برای اوقات فراغت)

60

امتحان درس 13 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (برنامه روزانه متعادل)

61

امتحان درس 11 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (اصفهان نصف جهان)

62

امتحان نوبت دوم علوم ششم ابتدایی

63

امتحان درس 10 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (علوم و فنون دوره اسلامی)

64

امتحان درس 8 هدیه های آسمانی ششم ابتدایی (دوران غیبت)

65

امتحان درس 5 علوم ششم ابتدایی (زمین پویا)

66

امتحان درس 7 هدیه های آسمانی ششم ابتدایی (دست در دست دوست)

67

امتحان درس 4 هدیه های آسمانی ششم ابتدایی (باغ سری)

68

امتحان درس 12 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

69

امتحان درس 6 علوم تجربی ششم ابتدایی (ورزش و نیرو 1)

70

امتحان نوبت اول مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

71

امتحان درس 10 هدیه های آسمانی ششم ابتدایی ( آداب زندگی )

72

درس 16 هدیه های آسمانی ششم ابتدایی ( زیارت )

73

امتحان درس 17 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی ( ویژگی های دریاهای ایران )

74

امتحان نوبت دوم علوم تجربی ششم ابتدایی

75

امتحان درس 1 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی ( دوستان ما )

76

امتحان درس 16 کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (لباس از تولید تا مصرف)

77

امتحان نوبت اول علوم پایه ششم ابتدایی

78

امتحان درس 14 علوم ششم ابتدایی ( از گذشته تا آینده )

79

امتحان درس 12 علوم ششم ابتدایی ( جنگل برای کیست )

80

امتحان درس 1 علوم تجربی پایه ششم ابتدایی ( زنگ علوم )

81

طرح درس حجم -پایه ی ششم ابتدایی

82

درس پژوهی تقسیم کسر ها به صورت کلی پایه ششم ابتدایی 52 صفحه

83

طرح درس روزانه ی هدیه های آسمانی ششم ابتدایی (بهترین راهنمایان )+فرم خام طرح درس

84

دانلود پاورپوینت طلای سیاه(درس هفتم کتاب علوم اجتماعی پایه ششم ابتدایی)

85

نمونه درس پژوهی ششم ابتدایی درس ریاضی ساده کردن کسر بهترین نمونه

86

دانلود درس پژوهی ششم ابتدایی درس ریاضی تقریب زدن بهترین نمونه

87

دانلود درس پژوهی کلاس ششم ابتدایی درس ریاضی حل مسأله بهترین نمونه

88

دانلود درس پژوهی ششم ابتدایی درس ریاضی زاویه ها وانواع آن بهترین نمونه

89

نمونه گزارش تخصصی پایه ششم ابتدایی چگونگی ترغیب دانش آموزم ساغر به مشارکت گروهی با توجه به کم رویی وی .

90

نمونه گزارش تخصصی معلم پایه ششم ابتدایی چگونگی برطرف کردن مشکل کمرویی وخجالت دردانش آموزم با حمایت عاطفی از او.

91

گزارش تخصصی معلم پایه ششم ابتدایی چگونگی برطرف کردن اختلالات خواندن ونوشتن درس املا ی دانش آموزم افشین .

92

گزارش درس پژوهی ششم ابتدایی درس علوم نیروی مغناطیسی بهترین نمونه

93

درس پژوهی آماده ششم ابتدایی درس ریاضی آموزش ویادگیری مفهوم محور مختصات بهترین نمونه

94

درس پژوهی آماده کلاس ششم ابتدایی درس علوم لایه های زمین بهترین نمونه

95

درس پژوهی آماده پایه ششم ابتدایی درس قرآن روخوانی سوره مائده بهترین نمونه

96

درس پژوهی ششم ابتدایی درس ریاضی ضرب کسر ها به روش مساحتی بهترین نمونه

97

درس پژوهی کلاس ششم ابتدایی درس ریاضی حجم بهترین نمونه

98

نمونه درس پژوهی کلاس ششم ابتدایی درس ریاضی تقریب بهترین نمونه

99

دانلود درس پژوهی کلاس ششم ابتدایی درس علوم سفر انرژی بهترین نمونه

100

دانلود درس پژوهی ششم ابتدایی درس ریاضی تشخیص نسبت ها بهترین نمونه

101

گزارش تخصصی کلاس ششم ابتدایی چگونگی افزایش میزان فعالیت ومهارت درروخوانی دانش آموزان از طریق تلفیق درس قرآن با هنر.

102

گزارش تخصصی کلاس ششم ابتدایی چگونگی برطرف کردن مشکلات املا نویسی دانش آموزم مهدی ساعی با روش های نوین آموزشی .

103

گزارش تخصصی پایه ششم ابتدایی چگونگی وادارساختن دانش آموزانم به شرکت در کارگروهی .

104

نمونه گزارش تخصصی معلم پایه ششم ابتدایی چگونگی ترغیب و تشویق دانش آموزان به خوردن شیر و تغذیه مناسب .

105

گزارش تخصصی آموزگارپایه ششم ابتدایی چگونگی استفاده از تخته هوشمند و محتوا سازی وترغیب دانش آموزان به درس خواندن .

106

نمونه گزارش تخصصی کلاس ششم ابتدایی چگونگی کاهش ناهنجاریهای رفتاری (نیلوفر) دانش آموز طلاقم .

107

دانلود طراحی واحد یادگیری فارسی خوانداری ششم ابتدایی

108

گزارش تخصصی کلاس ششم ابتدایی چگونگی افزایش علاقه مندی دانش آموزان به درس ریاضی وارتقای سطح ارزیابی فراگیران.

109

دانلود تحلیل محتوای کتاب هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی

110

دانلود تحلیل محتوای درس12 هدیه ششم ابتدایی به روش مک لافین، درس احکام سفر

111

دانلود درس پژوهی علوم ششم ابتدایی با روش تدریس فرایندی

112

دانلود تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی بر اساس تکنیک ویلیام رومی

113

دانلود تحلیل محتوای هدیه آسمان ششم ابتدایی به روش ویلیام رومی

114

دانلود تحلیل محتوای کتاب علوم ششم ابتدایی با روش تعیین سطح خوانایی کلوز

115

دانلود تحلیل محتوای فارسی خوانداری ششم ابتدایی بر اساس شاخص مک لافلین

116

دانلود پاورپوینت آموزش ریاضی ششم ابتدایی فصل ششم تناسب و درصد

117

دانلود پاورپوینت آموزش ریاضی ششم ابتدایی فصل چهار تقارن و مختصات

118

دانلود پاورپوینت آمو زش ریاضی پایه ششم ابتدایی فصل 5 اندازه گیری

119

دانلود پاورپوینت بررسی، تحلیل و روش تدریس قرآن ششم ابتدایی

120

دانلود پاورپوینت آموزش ریاضی ششم ابتدایی

121

نمونه گزارش تخصصی دبیرکاروفناوری چگونگی افزایش میزان فراگیری درس در دانش آموزانم پایه ششم ابتدایی با استفاده از کامپیوتر .

122

گزارش تخصصی پایه ششم ابتدایی چگونگی علاقه مند سازی دانش آموزان به کارگروهی یاهمیاری درکلاس.

123

دانلود پاورپوینت آموزش ریاضی ششم ابتدایی بخش اول

124

اقدام پژوهی معلم پایه ششم ابتدایی چگونه توانستم خواندن همراه با درک مطلب را در دانش آموزان تقویت کنم؟

125

اقدام پژوهی معلم پایه ششم ابتدایی چگونه توانستم اخلاق نیکو و خوش خلقی را به دانش آموزم آموزش دهم و پرخاشگری او را اصلاح کنم؟

126

اقدام پژوهی معلم پایه ششم ابتدایی چگونه توانستم با توجه به کم رویی دانش آموزم تینا او را به مشارکت گروهی ترغیب کنم؟

127

پاورپوینت آموزشی درس دوازدهم مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی چرا فرهنگ وهنر در دور ه ی صفویه شکوفا شد؟

128

اقدام پژوهی معلم پایه ششم ابتدایی چگونه توانستم با حمایت عاطفی مشکل کمرویی و خجالت رادر دانش آموزم برطرف نمایم؟

129

اقدام پژوهی معلم پایه ششم ابتدایی چگونه توانستم تدریس ریاضی را به صورت شاد در کلاس انجام دهم؟

130

اقدام پژوهی معلم پایه ششم ابتدایی چگونه توانستم به بهبود آموزش درس قرآن به دانش آموزان بپردازم؟

131

اقدام پژوهی معلم پایه ششم ابتدایی چگونه توانستم با تشویق بهرنگ اختلالات خواندن و نوشتن رادر درس املای او برطرف نمایم ؟

132

پاورپوینت درس یازدهم مطالعالت اجتماعی پایه ششم ابتدایی اصفهان نصف جهان

133

اقدام پژوهی معلم پایه ششم ابتدایی چگونه توانستم اختلال یاد گیری ریاضی را در دانش آموزم آراد رابرطرف نمایم؟

134

اقدام پژوهی معلم پایه ششم ابتدایی چگونه توانستم ازطریق تلفیق درس قرآن باهنرمیزان فعالیت و مهارت درروخوانی دانش آموزان را افزایش دهم ؟

135

اقدام پژوهی معلم پایه ششم ابتدایی چگونه توانستم مشکل زودباوری ،عدم تمرکز و عصبانیت دانش آموز بیش فعالم محسن را برطرف سازم ؟

136

اقدام پژوهی معلم پایه ششم ابتدایی چگونه توانستم باارائه راهکارهای نوین دانش آموزانم رابه درس علوم علاقه مندکنم ومهارت های زندگی رابه آنها آموزش دهم ؟

137

اقدام پژوهی معلم پایه ششم ابتدایی چگونه توانستم مشکلات املا نویسی دانش آموزم آرشام محبی را با روش های نوین آموزشی برطرف نمایم؟

138

اقدام پژوهی معلم پایه ششم ابتدایی چگونه توانستم مشکل بیش فعالی را در دانش آموزم هادی کنترل کنم و توجه و تمرکز وی را به درس افزایش دهم ؟

139

بررسی سطح درآمد والدین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی

140

نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی با پاسخنامه تشریحی

141

اقدام پژوهی معلم پایه ششم ابتدایی چگونه توانستم مشکل دروغگویی و بد دهنی در نگین را حل کنم؟

142

اقدام پژوهی معلم پایه ششم ابتدایی چگونه توانستیم دانش آموزان خود را از دیگر ارزیابی به خود ارزیابی سوق دهیم ؟

143

اقدام پژوهی معلم پایه ششم ابتدایی چگونه توانستم گروه گریزی دانش آموزانم را در پایه ششم برطرف کنم؟

144

اقدام پژوهی معلم پایه ششم ابتدایی چگونه توانستم کمک کنم تا دانش آموزم در درس ریاضی پیشرفت کند؟

145

طرح درس روزانه درس اول ( دوستی) از مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

146

اقدام پژوهی معلم پایه ششم ابتدایی چگونه توانستم دانش آموزان را به خوردن شیر و تغذیه مناسب ترغیب وتشویق کنم؟

147

اقدام پژوهی معلم پایه ششم ابتدایی چگونه توانستم به تمرکز و دقت دانش آموزان پایه ششم و بخصوص عسل جانجان کمک شایانی نمایم؟

148

اقدام پژوهی معلم پایه ششم ابتدایی چگونه می توانم ناهنجاریهای رفتاری (ملیحه) دانش آموز طلاقم را کاهش یا از بین ببرم؟

149

اقدام پژوهی معلم پایه ششم ابتدایی چگونه توانستم روحیه مشارکت پذیری وکارگروهی را در دانش آموزانم شکوفا سازم؟

150

اقدام پژوهی معلم پایه ششم ابتدایی چگونه توانستم دانش آموزانم را به تحقیق و پژوهش و تدبر در قرآن علاقه مند کنم؟

151

اقدام پژوهی معلم پایه ششم ابتدایی چگونه توانستم دقت و تمرکز ارشیا دانش آموز کم بینای پایه ششم را در درس ریاضی بالا ببرم ؟

152

اقدام پژوهی معلم پایه ششم ابتدایی چگونه توانستم آموزش مصرف بهینه و صرفه جریی و عدم اسراف به دانش آموزان پایه ششم بیاموزم؟

153

اقدام پژوهی معلم پایه ششم ابتدایی چگونه توانستم به رامبد خسروی که درس ها را زود فراموش می کرد کمک کنم ؟

154

اقدام پژوهی معلم پایه ششم ابتدایی چگونه توانستم دانش آموزان کلاسم را به کسب معلومات درس ریاضی علاقمندنمایم ؟

155

اقدام پژوهی معلم پایه ششم ابتدایی چگونه توانستم اختلال املانویسی آرمین قاسمی را کاهش دهم؟

156

اقدام پژوهی معلم پایه ششم ابتدایی چگونه توانستم با تلفیق دروس پایه ی ششم دانش آموزان را به عنوان یک شهروند خوب و علاقمند آموزش و تمرین دهم؟

157

اقدام پژوهی معلم پایه ششم ابتدایی چگونگی علاقه مندی دانش آموزان به مطالعه سبک زندگی شهدا

158

اقدام پژوهی معلم پایه ششم ابتدایی چگونه توانستم استرس دانش آموزم گلاره راکاهش دهم ورضایت دانش آموزان،اولیا وسایر همکاران رادر این زمینه جلب نمایم ؟

159

اقدام پژوهی معلم پایه ششم ابتدایی چگونه توانستم دانش آموزان را به خواندن قرآن تشویق نمایم ؟

160

پاورپوینت آموزش درس نهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی ( پیشرفت های علمی مسلمانان )

 

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی