فایلخونه،یه خونه پر از فایل...

مجموعه ای از هزاران فایل در همه رشته ها بصورت لیست شده و بر اساس طبقه بندی موضوعی

فایلخونه،یه خونه پر از فایل...

مجموعه ای از هزاران فایل در همه رشته ها بصورت لیست شده و بر اساس طبقه بندی موضوعی

فایلخونه،یه خونه پر از فایل...


:::::::::::::::::::::

::: چنانچه در سایت "فایلخونه" به فایل مورد نظرتان دست پیدا نکردید،
میتوانید با جستجو در سایت
" filedooni24.ir "
آنرا بیابید.

filedooni24.ir

filedooni24.ir

filedooni24.ir

:::::::::::::::::::::
طبقه بندی موضوعی
پیوندهای روزانه

heart با کلیک بر روی هر مطلب،به صفحه توضیحات و لینک دانلود فایل ها منتقل می شوید:

 

  *       لیست 139 عدد فایل درسی دوره اول آموزش متوسطه(هشتم)

ردیف

عنوان

1

دانلود پاورپوینت ورود اسلام به ایران درس یازدهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم

2

دانلود پاورپوینت از رحلت پیامبر تا قیام کربلا درس دهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم

3

دانلود پاورپوینت ظهور اسلام در شبه جزیرۀ عربستان درس نهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم

4

دانلود پاورپوینت رسانه ها در زندگی ما درس هشتم مطالعات اجتماعی پایه هشتم

5

دانلود پاورپوینت ارتباط و رسانه درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه هشتم

6

دانلود پاورپوینت قوّه قضائیه درس ششم مطالعات اجتماعی پایه هشتم

7

دانلود پاورپوینت آسیب های اجتماعی و پیشگیری از آنها درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه هشتم

8

دانلود پاورپوینت وظایف دولت درس چهارم مطالعات اجتماعی پایه هشتم

9

دانلود پاورپوینت ساختار و تشکیلات دولت درس سوم مطالعات اجتماعی پایه هشتم

10

دانلود پاورپوینت تعاون 2 درس دوم مطالعات اجتماعی پایه هشتم

11

دانلود پاورپوینت تعاون 1 درس اول مطالعات اجتماعی پایه هشتم

12

دانلود پاورپوینت شکست نور فصل پانزدهم علوم پایه هشتم

13

دانلود پاورپوینت نور و ویژگی های آن فصل چهاردهم علوم پایه هشتم

14

دانلود پاورپوینت هوازدگی فصل سیزدهم علوم پایه هشتم

15

دانلود پاورپوینت سنگ ها فصل دوازدهم علوم پایه هشتم

16

دانلود پاورپوینت کانی ها فصل یازدهم علوم پایه هشتم

17

دانلود پاورپوینت الکتریسیته فصل نهم علوم پایه هشتم

18

دانلود پاورپوینت تولید مثل در جانوران فصل هشتم علوم پایه هشتم

19

دانلود پاورپوینت الفبای زیست فناوری فصل هفتم علوم پایه هشتم

20

دانلود پاورپوینت تنظیم هورمونی فصل ششم علوم پایه هشتم

21

دانلود پاورپوینت توازی و تعامد ریاضی پایه هشتم

22

دانلود پاورپوینت چند ضلعی ها و تقارن ریاضی پایه هشتم

23

دانلود پاورپوینت کامل فصل دوم عددهای اول ریاضی پایه هشتم

24

دانلود پاورپوینت تعیین اعداد اول ریاضی پایه هشتم

25

دانلود پاورپوینت یادآوری عددهای اول ریاضی پایه هشتم

26

دانلود پاورپوینت کامل فصل اول عددهای صحیح و گویا ریاضی پایه هشتم

27

دانلود پاورپوینت ضرب و تقسیم عدد گویا ریاضی پایه هشتم

28

دانلود پاورپوینت جمع و تفریق عدد گویا ریاضی پایه هشتم

29

دانلود پاورپوینت معرفی عدد گویا ریاضی پایه هشتم

30

دانلود پاورپوینت یادآوری اعداد صحیح ریاضی پایه هشتم

31

دانلود پاورپوینت ویژگی های طبیعی و انسانی اروپا درس بیست یکم مطالعات اجتماعی پایه هشتم

32

دانلود پاورپوینت ایران و منطقه جنوب غربی آسیا درس بیستم مطالعات اجتماعی پایه هشتم

33

دانلود پاورپوینت ویژگی های منطقه جنوب غربی آسیا درس نوزدهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم

34

دانلود پاورپوینت ویژگی های انسانی و اقتصادی آسیا درس هجدهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم

35

دانلود پاورپوینت ویژگی های طبیعی آسیا درس هفدهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم

36

دانلود پاورپوینت پیروزی فرهنگ بر شمشیر درس شانزدهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم

37

دانلود پاورپوینت حمله چنگیز و تیمور به ایران درس پانزدهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم

38

دانلود پاورپوینت میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقی درس چهاردهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم

39

دانلود پاورپوینت غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان درس سیزدهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم

40

دانلود پاورپوینت عصر طلایی فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی درس دوازدهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم

41

دانلود پاورپوینت همه چیز در دست توست پیام های آسمان پایه هشتم

42

دانلود پاورپوینت یک فرصت طلایی پیام های آسمان پایه هشتم

43

دانلود پاورپوینت آفت های زبان پیام های آسمان پایه هشتم

44

دانلود پاورپوینت احکام نماز پیام های آسمان پایه هشتم

45

دانلود پاورپوینت کامل دایره فصل نهم ریاضی پایه هشتم

46

دانلود پاورپوینت زاویه های محاطی ریاضی پایه هشتم

47

دانلود پاورپوینت زاویه مرکزی ریاضی پایه هشتم

48

دانلود پاورپوینت خط و دایره ریاضی پایه هشتم

49

دانلود پاورپوینت کامل فصل هشتم ریاضی پایه هشتم آمار و احتمال

50

دانلود پاورپوینت بررسی حالت های ممکن ریاضی پایه هشتم

51

دانلود پاورپوینت احتمال یا اندازه گیری شانس ریاضی پایه هشتم

52

دانلود پاورپوینت میانگین داده ها ریاضی پایه هشتم

53

دانلود پاورپوینت دسته بندی داده ها ریاضی پایه هشتم

54

دانلود پاورپوینت کامل مثلث فصل ششم ریاضی پایه هشتم

55

دانلود پاورپوینت هم نهشتی مثلث های قائم الزاویه ریاضی پایه هشتم

56

دانلود پاورپوینت مثلث های هم نهشت ریاضی پایه هشتم

57

دانلود پاورپوینت شکل های هم نهشت ریاضی پایه هشتم

58

دانلود پاورپوینت رابطه فیثاغورس ریاضی پایه هشتم

59

دانلود پاورپوینت زاویه های خارجی ریاضی پایه هشتم

60

دانلود پاورپوینت چهار ضلعی ها ریاضی پایه هشتم

61

دانلود پاورپوینت کامل حجم و مساحت فصل هشتم ریاضی پایه نهم

62

دانلود پاورپوینت جهان نابرابر درس هشتم مطالعات اجتماعی پایه نهم

63

دانلود پاورپوینت شیر حق فارسی پایه هشتم

64

دانلود پاورپوینت نوجوانان باهوش فارسی پایه هشتم

65

دانلود پاورپوینت آزادگی فارسی پایه هشتم

66

دانلود پاورپوینت آداب نیکان فارسی پایه هشتم

67

دانلود پاورپوینت راه نیک بختی فارسی پایه هشتم

68

دانلود پاورپوینت سفر شکفتن درس چهارم فارسی پایه هشتم

69

دانلود پاورپوینت ارمغان ایران درس سوم فارسی پایه هشتم

70

دانلود پاورپوینت خوب جهان را ببین درس دوم فارسی پایه هشتم

71

دانلود پاورپوینت پیش از اینها درس اول فارسی پایه هشتم

72

دانلود پاورپوینت ستایش فارسی پایه هشتم

73

دانلود پاورپوینت درس دهم الدرس العاشر عربی پایه هشتم

74

دانلود پاورپوینت درس هشتم الدرس الثامن عربی پایه هشتم

75

دانلود پاورپوینت درس پنجم الدرس الخامس عربی پایه هشتم

76

دانلود پاورپوینت درس چهارم الدرس الرابع عربی پایه هشتم

77

دانلود پاورپوینت درس سوم الدرس الثالث عربی پایه هشتم

78

دانلود پاورپوینت درس دوم الدرس الثانی عربی پایه هشتم

79

دانلود پاورپوینت درس اول الدرس الاول عربی پایه هشتم

80

دانلود پاورپوینت درس ششم الدرس السادس عربی پایه هشتم

81

دانلود پاورپوینت سپیده دم تمدن ایرانی درس هشتم تاریخ دهم انسانی

82

پاورپوینت درس اول پیام های آسمان پایه هشتم آفرینش شگفت انگیز

83

پاورپوینت درس دوم پیام های آسمان پایه هشتم عفو و گذشت

84

پاورپوینت درس سوم پیام های آسمان پایه هشتم همه چیز در دست تو

85

پاورپوینت درس چهارم پیام های آسمان پایه هشتم پیوند جاودان

86

پاورپوینت درس پنجم پیام های آسمان پایه هشتم روزی که اسلام کامل شد

87

پاورپوینت درس ششم پیام های آسمان پایه هشتم نردبان آسمان

88

پاورپوینت درس هفتم پیام های آسمان پایه هشتم یک فرصت طلایی

89

پاورپوینت درس هشتم پیام های آسمان پایه هشتم نشان ارزشمندی

90

پاورپوینت درس نهم پیام های آسمان پایه هشتم تدبیر زندگانی

91

پاورپوینت درس دهم پیام های آسمان پایه هشتم دو سرمایهٔ گرانبها

92

پاورپوینت درس یازدهم پیام های آسمان پایه هشتم آفت های زبان

93

پاورپوینت درس دوازدهم پیام های آسمان پایه هشتم ارزش کار

94

پاورپوینت درس سیزدهم پیام های آسمان پایه هشتم کلید گنج ها

95

پاورپوینت درس چهاردهم پیام های آسمان پایه هشتم ما مسلمانان

96

دانلود پاورپوینت فرجام کار درس هشتم دین و زندگی 1 پایه دهم

97

دانلود پاورپوینت قیاس اقترانی درس هشتم منطق دهم انسانی

98

دانلود پاورپوینت فلسفه بعد از ارسطو درس هشتم فلسفه یازدهم انسانی

99

دانلود پاورپوینت اسلام در ایران درس هشتم تاریخ 2 یازدهم انسانی

100

دانلود پاورپوینت کودتای بیست و هشتم مرداد درس چهاردهم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم ریاضی و تجربی

101

پاورپوینت درس بیست و چهارم مطالعات اجتماعی پایه هشتم قارهٔ استرالیا و اقیانوسیه

102

پاورپوینت درس اول عربی پایه هشتم (اَلدَّرْسُ الْاوَّل مُراجَعَةُ دُروسِ الصَّفِّ السّابِعِ)

103

پاورپوینت درس دوم عربی پایه هشتم (اَلدَّرْسُ الثّانی أَهَمّیَّةُ اللُّغَةِ الْعَرَبیَّةِ)

104

پاورپوینت درس سوم عربی پایه هشتم (اَلدَّرْسُ الثّانی أَهَمّیَّةُ اللُّغَةِ الْعَرَبیَّةِ)

105

پاورپوینت درس چهارم عربی پایه هشتم (اَلدَّرْسُ الرّابِعُ اَلتَّجرِبَةُ الْجَدیدَةُ)

106

پاورپوینت درس پنجم عربی پایه هشتم (اَلدَّرْسُ الْخامِسُ اَلصَّداقَةُ)

107

پاورپوینت درس ششم عربی پایه هشتم (اَلدَّرْسُ السّادِسُ فِی السَّفَرِ)

108

پاورپوینت درس هفتم عربی پایه هشتم (اَلدَّرْسُ السّابِعُ أَرْضُ اللّٰهِ واسِعَة)

109

پاورپوینت درس هشتم عربی پایه هشتم (اَلدَّرْسُ الثّامِنُ اَلِعْتِمادُ عَلَی النَّفْسِ)

110

پاورپوینت درس نهم عربی پایه هشتم (اَلدَّرْسُ التّاسِعُ اَلسَّفْرَةُ الْعِلْمیَّةُ)

111

پاورپوینت درس دهم عربی پایه هشتم (اَلدَّرْسُ الْعاشِرُ اَلْحِکَمُ)

112

پاورپوینت فصل اول ریاضی پایه هشتم عددهای صحیح و گویا

113

پاورپوینت فصل دوم ریاضی پایه هشتم حساب اعداد طبیعی

114

پاورپوینت فصل سوم ریاضی پایه هشتم چند ضلعی ها

115

پاورپوینت فصل چهارم ریاضی پایه هشتم جبر و معادله

116

پاورپوینت فصل پنجم ریاضی پایه هشتم بردار و مختصات

117

پاورپوینت فصل ششم ریاضی پایه هشتم مثلث

118

پاورپوینت فصل هفتم ریاضی پایه هشتم توان و جذر

119

پاورپوینت فصل هشتم ریاضی پایه هشتم آمار و احتمال

120

پاورپوینت فصل نهم ریاضی پایه هشتم دایره ها

121

پاورپوینت درس چهارم مطالعات اجتماعی پایه هشتم وظایف دولت

122

پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی پایه هشتم قوّهٔ قضائیه

123

پاورپوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه هشتم آسیب های اجتماعی و پیشگیری از آن ها

124

پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه هشتم ارتباط و رسانه

125

پاورپوینت درس هشتم مطالعات اجتماعی پایه هشتم رسانه ها در زندگی ما

126

پاورپوینت درس نهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم ظهور اسلام در شبه جزیرهٔ عربستان

127

پاورپوینت درس دهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم از رحلت پیامبر تا قیام کربلا (نینوا)

128

پاورپوینت درس یازدهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم ورود اسلام به ایران

129

پاورپوینت درس دوازدهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم عصر طلایی فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی

130

پاورپوینت درس سیزدهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان

131

پاورپوینت درس چهاردهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقی

132

پاورپوینت درس پانزدهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم حملهٔ چنگیز و تیمور به ایران

133

پاورپوینت درس شانزدهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم پیروزی فرهنگ بر شمشیر

134

پاورپوینت درس هفدهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم ویژگی های طبیعی آسیا

135

پاورپوینت درس هجدهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم ویژگی های انسانی و اقتصادی آسیا

136

پاورپوینت درس نوزدهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم ویژگی های منطقهٔ جنوب غربی آسیا

137

پاورپوینت درس بیستم مطالعات اجتماعی پایه هشتم ایران و منطقهٔ جنوب غربی آسیا

138

پاورپوینت درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی پایه هشتم ویژگی های طبیعی و انسانی اروپا

139

پاورپوینت درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی پایه هشتم ویژگی های طبیعی و انسانی افریقا

140

پاورپوینت درس بیست و سوم مطالعات اجتماعی پایه هشتم قارهٔ آمریکا

 

نظرات (۱)

  • تابلوسازی پاسارگاد
  • ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
    شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
    <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
    تجدید کد امنیتی